Home » Outotecs och Ecobios långa samarbete i affärsverksamhetens kärna

Outotec och Ecobio i affärsverksamhetens kärna

Outotec erbjuder avancerad teknologi och tjänster för hållbart utnyttjande av naturresurser på jordklotet. Som en världsledande leverantör av mineral- och metallförädlingsteknologi har Outotec under årtiondenas lopp tagit fram talrika banbrytande teknologier för gruv- och metallurgiindustrin. Bolaget har sälj-och servicecentraler i 36 länder och på sex kontinenter.
Outotec har haft ett betydande inflytande på utvecklingen av energieffektiva och ur miljöperspektiv hållbara teknologier inom den traditionella mineralutvinnings- och metallförädlingsindustrin. Dessa egenskaper hos produkterna är också en konkurrensfördel med vilken bolaget vill utmärka sig genom att erbjuda högkvalitativa tjänster med miljöhänsyn. Hela 88 procent av bolagets leveranser är miljönyttigheter och -tjänster enligt OECD:s klassificering.

Det långvariga samarbetet med Ecobio härstammar redan från Outokumpu-tiden på 1990-talet. Med Outotec har Ecobio genomfört många slag av projekt redan i tio års tid, bl.a. utvärderat Outotecs miljösystem, teknologins miljökonsekvenser och företagsansvar. Bolaget använder också Ecobio Manager-tjänsten som är avsedd för administration av kraven på hållbar utveckling.

”Vi förväntar oss att vår partner har en vision om vart världen är på väg samt nya idéer. Utöver sin sakkunskap har Ecobio erfarenhet av att arbeta med andra företag. Vi har våra mål högt ställda och det förväntar vi oss också av vår partner”, säger direktör Jarmo Koskimaa som ansvarar för miljö och arbetssäkerhet.

Outotec är femte bäst på företagsansvar i världen

Förra årets företagsansvarsrapport var redan den åttonde som Ecobio certifierade ur miljöansvarets och det sociala ansvarets perspektiv. Rapportens tema var förädling av information för att främja hållbar utveckling. Temat beskriver den nytta som kan uppnås med hjälp av automation och digitalisering i utnyttjandet av naturresurser så att det överensstämmer med hållbar utveckling.
”Av Ecobio har vi fått god återkoppling och precision i vårt arbete och ett verktyg att utveckla rapporten med. Samarbetet har löpt utmärkt och vi har lyckats komma flexibelt överens om saker och ting också när tidsschemat varit stramt. För oss är det också viktigt att vi har fått ha samma kontaktpersoner, eftersom de känner vår historia. År för år känns rapporteringsarbetet lite lättare”, konstaterar kommunikationsdirektör Eila Paatela.

Outotec har varit framgångsrikt i företagsansvarsrapporttävlingar och fått beröm för sin rapportering bl.a. av investerare. Bolaget kom redan för sjätte gången med på listan över världens mest ansvarsfulla företag Global 100 och placerade sig fint på femte plats. För listningen utvärderar det kanadensiska medie- och investeringsrådgivningsbolaget Corporate Knights ca 6000 börsbolag utifrån offentligt tillgänglig information med hjälp av 17 indikatorer som berör miljöansvar och socialt ansvar och administration.

Kraven på rapportering ökar

”Vi har åstadkommit goda resultat. Med våra teknologier är det möjligt att göra en global positiv inverkan och vi rapporterar också om detta. Till exempel var koldioxidutsläppen hos Outotecs metallteknologikunder i fjol 6,2 miljoner ton mindre än genomsnittet inom samma industrisektor”, säger direktör Ilkka Kojo, som ansvarar för hållbar utveckling, och fortsätter:
”Fältet lever hela tiden och rapporteringen liksom behoven och informationskraven ökar, t.ex. förväntningarna som gäller biodiversitet. I fjol certifierade vi ISO 50001-standarden för energihanteringssystem.
Bolaget är en globalt betydande aktör och föregångare inom hållbar utveckling inom en traditionell bransch. Det är i synnerhet ungdomar intresserade av. ”Vårt arbete har betydelse och vi för saker och ting i rätt riktning” konstaterar företagsansvarsexperterna på Outotec.