Home » Världens största livscykelmodell för Valmets pappersmaskin

Världens största livscykelmodell för en pappersmaskin

Ecobio modellerade en pappersmaskins miljöeffekter under maskinens hela livscykel. Pappersmaskinen var Valmets pappersmaskin Rauma 4 på Metsärauma Oy.

En pappersmaskin hör till de största maskinverkstadsprodukterna i världen och består av tusentals komponenter. Huvudfaserna i en pappersmaskins livscykel är primärproduktionen av material, materialtillverkningen, tillverkningen av delarna, monteringen av maskinen, driften och underhållet av pappersmaskinen och skrotningen av den. Under driften förbrukar pappersmaskinen vatten och energi. Det var ett mycket omfattande och utmanande arbete att göra upp den invecklade modellen. Ecobio genomförde det planenligt och inom utsatt tid. Arbetet gjordes enligt anvisningarna i standardserien ISO 14040. En tredje part certifierade resultaten av kalkylerna.

Livcykelmodelleringen gjordes som ett gemensamt projekt med pappersmaskintillverkaren Valmet Abp, viratillverkaren Tamfelt Abp, papperstillverkaren UPM Kymmene Abp och kemikalietillverkaren Kemira Oyj. Utöver företagen deltog Utvecklingscentret för teknologi och innovationer i finansieringen av projektet.