Home » Paperikoneelle maailman suurin elinkaarimalli

Paperikoneelle maailman suurin elinkaarimalli

Ecobio mallinsi paperikoneen ympäristövaikutukset koneen koko elinkaaren ajalta. Mallinnettu paperikone oli Valmetin Metsärauma Oy:n paperikone Rauma 4.

Paperikone on maailman suurimpia konepajatuotteita ja se koostuu tuhansista komponenteista. Paperikoneen elinkaaren päävaiheet ovat materiaalien alkutuotanto, materiaalien valmistus, osien valmistus, koneen kokoaminen, paperikoneen käyttö ja huolto sekä romutus. Käytön aikana paperikone kuluttaa vettä ja energiaa. Monimutkaisen mallin laatiminen oli erittäin laaja ja haastava työ, jonka Ecobio toteutti suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa. Työ tehtiin ISO 14040-standardisarjan ohjeiden mukaisesti. Kolmas osapuoli varmensi laskennan tulokset.

Elinkaarimallinnus toteutettiin yhteishankkeena, joihin osallistuivat paperikonevalmistaja Valmet Oyj, viiravalmistaja Tamfelt Oyj, paperinvalmistaja UPM Kymmene Oyj ja kemikaalivalmistaja Kemira Oyj. Hankkeetta rahoitti yritysten lisäksi Teknologian kehittämiskeskus.