Home » taxonomiförordning

Etikett: taxonomiförordning

Ecobio lanserade världens första omfattande digitala lösning för efterlevnad av EU:s taxonomiförordning och svensk miljölagstiftning

Ecobio lanserade världens första omfattande digitala lösning för efterlevnad av EU:s taxonomiförordning och svensk miljölagstiftning
Ecobios team på lanseringstillfället 29.9. Från vänster: Taru Halla, Emma Björkqvist, Katrine Hoset, Sanna Perkiö & Evelina Meski.

EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter, kort sagt EU:s taxonomiförordning, utgör en ramreglering för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara i taxonomin. Förordningen är ett av EU:s verktyg för att styra ekonomin mot hållbar utveckling. Företag måste gradvis uppfylla kraven från början av 2022.

EU:s taxonomiförordning förutsätter att stora börsnoterade företag och företag som verkar på finansmarknaderna klassificerar, bedömer och rapporterar andelen av deras ekonomiska verksamhet som uppfyller kriterierna för hållbar utveckling. Observera att för taxonomiförordningen gäller den allmänna EU-definitionen av ett stort börsnoterat företag, och inte den nationella svenska definitionen. I framtiden kommer taxonomiförordningen att gälla ett allt större antal affärsenheter.

Företag förbereder sig nu för att följa kraven i EU:s taxonomiförordning. Hittills har lite stöd funnits för företag att bedöma efterlevnaden av det storskaliga klassificeringssystemet och datarapporteringen.

Ecobio Manager har som mål att lösa EU:s taxonomiutmaning för mer än tiotusen företag

Idag, onsdagen den 29 september 2021, lanserade Ecobio världens första omfattande och användarvänliga digitala lösning för att uppfylla kraven i EU:s taxonomiförordning. Lösningen är implementerad som en del av Ecobio Manager SaaS -tjänsten. Ecobio Manager är en molntjänst för miljökravsefterlevnad för affärsverksamheter, produkter och underleverantörer.

– Ecobio Manager är världens första omfattande taxonomilösning och innehåller en smidig klassificeringsprocess, uppdaterade juridiska databaser, samt ett verktyg för miljöriskbedömning. Hittills har det inte funnits någon tjänst med liknande täckning på den globala marknaden, säger Sanna Perkiö, D.Sc., grundare och utvecklingschef för Ecobio.

EU-kommissionen har skapat ett komplext system som kan leda till att företag går vilse med alla krav utan experthjälp och ett systematiskt arbetssätt.

– Vi erbjuder över tiotusen företag inom EU en enkel och kompetent digital lösning för att uppfylla kraven i EU:s taxonomi. Responsen från börsnoterade företag och finansindustrin har varit både entusiastisk och lättad.

Företag bör dra nytta av effektiviteten från digitalisering från första början, föreslår Perkiö.

– De första kraven i taxonomin måste redovisas redan nästa vår. Vi förväntar oss stort intresse och kunder från hela Europa.

Läs mer om vår digitala lösning till EU:s taxonomiförordning här.

Du hittar alla våra bandade webinarier från vårt bibliotek här.