Home » coronavirus

Etikett: coronavirus

Ecobio Managers Customer Success team fick dubbel förstärkning

Under de senaste månaderna har behovet av och populariteten för digitala verktyg ökat betydligt. Omorganisering av arbetsmetoder på grund av coronaviruset har krävt kreativitet och nya arbetssätt. Efter den första förvirringen över det nya läget har det nu visat sig att omställningarna och de nya digitala redskapen till och med varit nyttiga.

Denna positiva utveckling märkts av även på Ecobio. Vår Ecobio Manager Saas-tjänst erbjuder efterfrågad effektivitet och användarvänlighet vid hantering av företagsansvar, arbetssäkerhet och kemikalier på arbetsplatsen. I takt med att efterfrågan för digitala tjänster växer har vi expanderat marknadsområdet för Ecobio Manager och utökat tjänsten med nya funktioner, verktyg och språkalternativ. Under våren har Saas-tjänstens Customer Success team förstärkts med två nya Account Managers som brinner för att leverera nya digitala lösningar till företag i Norden. Malena Weurlander och Patrik Salminen kommer att arbeta ihop för att främja försäljningen av tjänsten och stärka kundrelationerna.

Malena Weurlander Ecobio

Malena Weurlander, Key Account Manager, Ecobio Manager

Flerspråkiga och erfarna Malena Weurlander började som Key Account Manager för Ecobio Manager för drygt en månad sedan. Malena har lång erfarenhet av kundrelationshantering och affärsutveckling inom olika områden. Så här beskriver Malena sig själv och sina förväntningar:

”Jag har tagit magisterexamen i agrikultur- och forstvetenskaper från Helsingfors universitet. Under min arbetskarriär har jag jobbat inom flera branscher och med flera arbetsuppgifter. Jag har bl.a. fungerat som konsult för den globala skogsindustrin, jobbat som landschef för ett svenskt SaaS-företag i Finland samt jobbat med affärsutveckling inom socialsektorn i Finland.

Jag har trivts väldigt bra på Ecobio ända sedan första dagen. Ecobio är ett mycket dynamiskt och agilt företag som ständigt strävar efter att erbjuda sina kunder bästa möjliga service och expertis. Mina kollegor är verkligen specialister inom sina respektive områden. Jag ser fram emot att utveckla kundrelationerna och att hjälpa kunderna på vägen mot en hållbar utveckling.”

Patrik Salminen Ecobio

Patrik Salminen, Account Manager, Ecobio Manager

Jordnära och energiska Patrik Salminen började som Ecobio Managers nya förstärkning på den svenska marknaden 1.6.2020. Såhär beskriver Patrik sig själv och sina förväntningar:

”Efter att ha utexaminerats som magister inom kemi från Åbo Akademi så har jag bott en kort stund i Köpenhamn och sedan 2,5 år i Göteborg. I Sverige jobbade jag som förman för en nordisk grupp produktspecialister för laboratorieprodukter.

Jag ser fram emot att komma igång med mina arbetsuppgifter som Ecobio Manager Account Manager, att utveckla den svenska marknaden och att få träffa och prata med alla människor på vägen. Det är på detta sätt jag hoppas kunna bidra till att våra samhällen, nära och fjärran, blir mera hållbara.”

 

Varmt välkomna, Malena och Patrik!

Fler nyheter


Text: Caisa Lindblom

Bilder: Malena Weurlander & Patrik Salminen 

COVID-19 inverkan på klimatförändringen

covid-19 klimatförändring

Read the article in english here

Hur hänger klimatförändringen och COVID-19 ihop? Kan åtgärder som tagits mot COVID-19 ha en positiv inverkan på klimatet?

På en viss nivå kan man se likheter mellan COVID-19 pandemin och andra nuvarande kriser, som till exempel klimatförändringen. Dessa världsomfattande kriser kräver en global-till-lokal -respons, långsiktigt tänkande, ny forskning och innovationer samt politisk vilja att göra grundläggande förändringar. (Weforum, Climate Foresight).

Coronaviruset, COVID-19, som spridit sig från ett litet torg i Wuhan, Kina, har en en tidsperiod på några månader blivit en global pandemi med märkbar inverkan på våra samhällen och vårt vardagsliv.

Ett tema som har diskuterats i flera forum berör COVID-19 pandemins inverkan på klimatet. Många har frågat sig hur det är möjligt att regeringar har reagerat så snabbt på coronaviruset, trots risker för ekonomiskt kollaps, medan klimatförändringen verkar vara för svår och känslig att bekämpa. Med tanke på att antalet döda per år på grund av klimatförändringen har uppskattats vara 10 gånger högre än mängden döda av COVID-19, är detta en viktig fråga. Svaret ligger djupare och är mer komplex än detta, men några av anledningarna är enkla: COVID-19 händer nu, den är synlig och sprider sig snabbt och har omedelbar och direkt påverkan på alla. Åtgärderna, så som isolering och god handhygien, är också tydligare och mer rätframma än de åtegärder som kan tas för att bekämpa klimatförändringen. (Ecowatch)

COVID-19 inverkan på klimatförändringen

Det har spekulerats ifall COVID-19 kunde sakta ner den globala uppvärmningen. Runt om i världen har flyg ställts in, fabriker stängts ner, konserter och idrottsevenemang ställts in och de som inte arbetar i kritiska sektorer med tanke på samhällets funktion har stannat hemma. Ländernas åtgärder för att förhindra spridningen av viruset har resulterat i minskade utsläpp av föroreningar och växthusgaser.

I Kina minskade utsläppen med 25 % i början av året och kolförbrukningen sjönk med 40 % i Kinas sex största kraftverk, jämfört med sista kvartalet 2019. På samma sätt har föroreningsnivåer i New York minskat med nästan 50 % jämfört med samma tid i fjol. Det är dock inte första gången en epidemi eller världsomfattande kris har lett till lägre utsläpp. Under finanskrisen 2008 sjönk utsläppen avsevärt för ett år. (BBC). Hela världens koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen och cementproduktion minskade med 1,4 % för att sedan öka igen med 5,9 % 2010. (Human Rights Watch).

Inverkningarnas avigsida

En del experter är oroliga att de positiva effekterna av COVID-19 kommer att förbli kortvariga. Ett av virusets biverkningar är att evenemang och projekt blir försenade eller inställda, och klimattoppmöten är inget undantag. Ett av dessa möten är FN:s klimattoppmöte som på grund av pandemin skjutits upp med ett år till 2021. På mötet förväntas 196 länder presentera nya planer för att uppnå målen för att minska de globala utsläppen. Förutom inställda klimatmöten har länder runtom i världen senarelagt gröna investeringar och istället riktat pengarna till kampen mot COVID-19.

Företag vars verksamhet idag påverkas märkbart av pandemin kommer osannolikt satsa på långsiktiga gröna investeringar i en nära framtid. Svårigheterna att samla ihop världsledare och göra betydande gröna investeringar sätter käppar i hjulen för arbetet mot klimatförändringen. Samtidigt har behovet att bekämpa klimatförändringen aldrig varit mer brådskande.

Det som är säkert är att det finns ett starkt samband mellan ekonomisk aktivitet och globala koldioxidutsläpp på grund av dominansen av fossila energikällor. Detta samband antyder att vi möjligtvis kan möta en välkommen överraskning på grund av coronaviruspandemin: en minskning av koldioxidutsläpp som beror på minskad energikonsumtion. (Centre for International Climate Research).

Sammanfattningsvis

  • Vi har sett att regeringar kan vidta åtgärder och människor kan ändra på sitt beteende under en väldigt kort tidsperiod.
  • COVID-19 kan ha positiv påverkan på klimatförändringen ifall detta leder till långvariga ändringar i beteende och förändring i våra tankesätt och prioriteringar.
  • Det finns ett starkt samband mellan ekonomisk aktivitet och globala koldioxidutsläpp.
  • Pandemin kan leda till att vi bättre förstår vilka band som förenar oss globalt.

Behöver ni hjälp med hantering av COVID-19 effekter eller klimatförändring på din arbetsplats? Våra miljön- och kemikalieexperter finns till för er!

Ta kontakt: info@ecobio.fi