Home » klimatförändrin

Etikett: klimatförändrin

Nytt inom hållbar finansiering

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Kapitalet inom hållbarhetsfonder har fördubblats under de senaste tio åren. Hållbarhetsindex, dvs. index specialiserade på miljö- (E), social hållbarhet- (S) och bolagsstyrningskriterierna (G), har under det senaste året haft både inom den europeiska och nordamerikanska marknaden högre avkastning än deras icke-hållbara konkurrenter. Det finns flera slags index, vilket leder till att det är svårt för investerare att veta vad som indexen innehåller och hur man kan jämföra dem. Europeiska unionen strävar efter att göra indexen mer jämförelsebara och transparenta genom att skapa nya direktiv och därmed förstärka en renare ekonomi.

EU styr kapital mot hållbarhet

EU:s nya lagar inom hållbar finansiering (sustainable finance) styr kapital emot hållbar investering. Detta görs via en klarare definition av verktyg och skyldigheter inom hållbarhetsrapportering och -värdering. För att stöda detta har Europeiska unionen publicerat EU:s klassificeringssystemet (EU Taxonomy Regulation) för hållbar utveckling. Klassificeringssystemet innehåller harmoniska kriterier som definierar ifall ekonomiska verksamheten är hållbar från naturens perspektiv. Klassificeringen innehåller klimatförändringen, vattenresurser och cirkulär ekonomi med mera. Genom att skapa en gemensam klassificering förenas även hållbarhetsrapporteringen, vilket underlättar investerarnas och andra finansiella aktörernas investeringsbeslut. Klassificering är nytt för företag och det är lönsamt att förbereda sig för dem redan nu.

Dessutom kommer Europeiska kommissionen att godkänna ett direktiv, som specificerar rapporteringen kring icke-finansiell information i juni 2021. Direktivet definierar hur och hur brett företag måste rapportera enligt ovan nämnda klassificeringen.

Första företags- och investeringsrapporterna enligt det nya klassificeringssystemet skall publiceras i början av 2022 gällande finansiella informationen från 2021.

Webinarium 28.1.2021: New in Sustainable Finance: How to apply EU’s taxonomy regulation and reporting requirements” 

Är du intresserad av hållbar finansiering? Känner du till EU:s nya hållbarhetskrav? Har du funderat hur du skall förbereda dig för att möta kraven?

Välkommen att höra mer om hållbar finansiering, de nya direktiven och hur det lönar sig att förbereda sig för att utveckla rapporteringen enligt schema. Kom med på vårt avgiftsfria webinarium som hålls på engelska på torsdagen den 28.1.2021 klockan 9.00. Vår expert kommer att gå igenom kraven kring EU:s hållbara finansierings taxonomi.

Läs mer och anmäl dig här!


Text: Sanna Perkiö

Bild: Shutterstock

Källor:

Kauppalehti 5.1.2021. ”Vastuullisuus sai vauhtia koronasta”

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

COVID-19 inverkan på klimatförändringen

covid-19 klimatförändring

Read the article in english here

Hur hänger klimatförändringen och COVID-19 ihop? Kan åtgärder som tagits mot COVID-19 ha en positiv inverkan på klimatet?

På en viss nivå kan man se likheter mellan COVID-19 pandemin och andra nuvarande kriser, som till exempel klimatförändringen. Dessa världsomfattande kriser kräver en global-till-lokal -respons, långsiktigt tänkande, ny forskning och innovationer samt politisk vilja att göra grundläggande förändringar. (Weforum, Climate Foresight).

Coronaviruset, COVID-19, som spridit sig från ett litet torg i Wuhan, Kina, har en en tidsperiod på några månader blivit en global pandemi med märkbar inverkan på våra samhällen och vårt vardagsliv.

Ett tema som har diskuterats i flera forum berör COVID-19 pandemins inverkan på klimatet. Många har frågat sig hur det är möjligt att regeringar har reagerat så snabbt på coronaviruset, trots risker för ekonomiskt kollaps, medan klimatförändringen verkar vara för svår och känslig att bekämpa. Med tanke på att antalet döda per år på grund av klimatförändringen har uppskattats vara 10 gånger högre än mängden döda av COVID-19, är detta en viktig fråga. Svaret ligger djupare och är mer komplex än detta, men några av anledningarna är enkla: COVID-19 händer nu, den är synlig och sprider sig snabbt och har omedelbar och direkt påverkan på alla. Åtgärderna, så som isolering och god handhygien, är också tydligare och mer rätframma än de åtegärder som kan tas för att bekämpa klimatförändringen. (Ecowatch)

COVID-19 inverkan på klimatförändringen

Det har spekulerats ifall COVID-19 kunde sakta ner den globala uppvärmningen. Runt om i världen har flyg ställts in, fabriker stängts ner, konserter och idrottsevenemang ställts in och de som inte arbetar i kritiska sektorer med tanke på samhällets funktion har stannat hemma. Ländernas åtgärder för att förhindra spridningen av viruset har resulterat i minskade utsläpp av föroreningar och växthusgaser.

I Kina minskade utsläppen med 25 % i början av året och kolförbrukningen sjönk med 40 % i Kinas sex största kraftverk, jämfört med sista kvartalet 2019. På samma sätt har föroreningsnivåer i New York minskat med nästan 50 % jämfört med samma tid i fjol. Det är dock inte första gången en epidemi eller världsomfattande kris har lett till lägre utsläpp. Under finanskrisen 2008 sjönk utsläppen avsevärt för ett år. (BBC). Hela världens koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen och cementproduktion minskade med 1,4 % för att sedan öka igen med 5,9 % 2010. (Human Rights Watch).

Inverkningarnas avigsida

En del experter är oroliga att de positiva effekterna av COVID-19 kommer att förbli kortvariga. Ett av virusets biverkningar är att evenemang och projekt blir försenade eller inställda, och klimattoppmöten är inget undantag. Ett av dessa möten är FN:s klimattoppmöte som på grund av pandemin skjutits upp med ett år till 2021. På mötet förväntas 196 länder presentera nya planer för att uppnå målen för att minska de globala utsläppen. Förutom inställda klimatmöten har länder runtom i världen senarelagt gröna investeringar och istället riktat pengarna till kampen mot COVID-19.

Företag vars verksamhet idag påverkas märkbart av pandemin kommer osannolikt satsa på långsiktiga gröna investeringar i en nära framtid. Svårigheterna att samla ihop världsledare och göra betydande gröna investeringar sätter käppar i hjulen för arbetet mot klimatförändringen. Samtidigt har behovet att bekämpa klimatförändringen aldrig varit mer brådskande.

Det som är säkert är att det finns ett starkt samband mellan ekonomisk aktivitet och globala koldioxidutsläpp på grund av dominansen av fossila energikällor. Detta samband antyder att vi möjligtvis kan möta en välkommen överraskning på grund av coronaviruspandemin: en minskning av koldioxidutsläpp som beror på minskad energikonsumtion. (Centre for International Climate Research).

Sammanfattningsvis

  • Vi har sett att regeringar kan vidta åtgärder och människor kan ändra på sitt beteende under en väldigt kort tidsperiod.
  • COVID-19 kan ha positiv påverkan på klimatförändringen ifall detta leder till långvariga ändringar i beteende och förändring i våra tankesätt och prioriteringar.
  • Det finns ett starkt samband mellan ekonomisk aktivitet och globala koldioxidutsläpp.
  • Pandemin kan leda till att vi bättre förstår vilka band som förenar oss globalt.

Behöver ni hjälp med hantering av COVID-19 effekter eller klimatförändring på din arbetsplats? Våra miljön- och kemikalieexperter finns till för er!

Ta kontakt: info@ecobio.fi