Home » CSRD Kestävyysraportointi kattava tiekartta – webinaarisarja

CSRD Kestävyysraportointi kattava tiekartta – webinaarisarja

Kaikki mitä sinun tulee tietää CSRD:stä on nyt koottu informatiiviseksi webinaarisarjaksi! Tämä sarja on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään ja toteuttamaan CSRD-raportointia tehokkaasti ja vaatimusten mukaisesti. Jokainen webinaari käsittelee direktiivin keskeisiä aiheita, jotka auttavat yrityksiä navigoimaan kestävyysraportoinnin maailmassa ja hyödyntämään sen tarjoamat mahdollisuudet. 

Syväluotaavaa analyysia ja neuvoja CSRD kestävyysraportointiin 

CSRD Kestävyysraportointi kattava tiekartta – webinaarisarja sisältää viisi jaksoa, joista jokainen käsittelee eri CSRD:n osa-aluetta. Kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) vaikuttaa yritysten vuosiraportointiin ja yritykset joutuvat nopealla tahdilla muokkaamaan kestävyysraportointiaan direktiivin mukaiseksi.  

Varmista, että yrityksesi on valmis kohtaamaan CSRD-vaatimukset ja hyödyntämään kestävyysraportoinnin tarjoamat mahdollisuudet ja ilmoittaudu mukaan webinaareihin! 

Tulossa syksyllä:

CSRD Kestävyysraportoinnin kattava tiekartta – webinaarisarja jatkuu syksyllä 2024, alta voit jo tutustua tuleviin jaksoihin. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. 

Olet tervetullut mukaan kaikkiin tai valitsemiisi webinaareihin!  

CSRD jakso 2: Ilmastoselvitykset  

Tutustu CSRD:n ilmastoselvitysten vaatimuksiin ja opi, miten varmistaa, että yrityksesi kestävyysraportointi on sekä tarkkaa että vaikuttavaa. 

CSRD jakso 3: Luonnon monimuotoisuus 

Tässä jaksossa käsittelemme luonnon monimuotoisuuden merkitystä CSRD-raportointi vaatimusten kautta.  

CSRD jakso 4: Resurssien käyttö ja kiertotalous  

Opi lisää CSRD:n mukaisesta resurssien tehokkaasta käytöstä ja direktiivin asettamista  vaatimuksista kiertotalouteen liittyen. 

CSRD jakso 5: Sosiaalinen vastuu & Hallintotapa  

Perehdymme sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan merkitykseen kestävyysraportoinnissa ja siihen, miten ne voidaan sisällyttää yrityksen strategiaan ja toimintaan. 

Ecobio – We help you balance business and nature. 

Tulevat webinaarit:  

CSRD jakso 1: Liiketoiminta kestävyysraportoinnin murroksessa 

Kesäkuu 2024 17.6.2024 klo. 15-16.00 

Tässä webinaarissa perehdymme CSRD:n tuomiin muutoksiin yrityksille, kuten teknologiatarpeisiin, talouden ja vastuullisuusfunktioiden yhteistyöhön, vastuullisuusosaamisen kehittämiseen, kestävyyden strategiseen asemaan ja sidosryhmien kanssa käytävää vuorovaikutukseen.

Ilmoittaudu mukaan täältä!