Home » Yritysten vastuullisuus lisääntyy EU-lain kautta

Yritysten vastuullisuus lisääntyy EU-lain kautta

Luonnon ja talouden pitäisi olla tasapainossa. Toimialasta riippuen yrityksillä on vielä varaa ottaa luontoa ja ihmistä paremmin huomioon tinkimättä taloudellista tavoitteista. Maailma tarvitsee säädöksiä, jotka rajoittavat yritysten toimintaa, jotta ihmisoikeudet ja luonto saavat tarvitsemansa kunnioituksen ja rauhan.

Euroopan Unioni on maailman laajin yhtenäismarkkina-alue, joka antaa EU:lle valtavan mahdollisuuden kääntää yritysten liiketoimintaa luonnolle ja ihmiselle ystävällisempään suuntaan. Nyt jos koskaan on aika saada yritysten liiketoiminta ja luonto tasapainoon.

Huoli vapaaehtoisuuden toimivuudesta

Tällä hetkellä EU:ssa on voimassa soft-law (pehmeä oikeus) ihmisoikeuksien toteuttamisesta yritystoiminnassaan, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) luovat kansainväliset ohjeet yrityksille ihmisoikeuksista. Periaatteet perustuvat kolmelle pilarille: valtioiden velvollisuus suojella ihmisoikeuksia, yritysten vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia ja korjaavien toimenpiteiden saatavuus. Myös UN Global Compact periaatteet koskevat muun muassa ihmisoikeuksia, ympäristön suojelua ja korruption ehkäisyä, mutta vain allekirjoittaneet yritykset ovat sitoutuneita periaatteisiin.

Ihmisoikeuksien toteutus ja planeetan suojeleminen perustuu tällä hetkellä vapaaehtoisuuteen EU:ssa. Toimiiko vapaaehtoisuus riittävän tehokkaasti? Ihmisoikeuksista ja ympäristövastuusta tulisi tehdä menestystekijä yrityksille. Tämä edellettyäsi näiden tekijöiden näkymistä liiketoiminnan ja julkisen sektorin päätöksentekotilanteissa.

Uusi EU-laki vahvistaisi yritysten vastuuta vahingoista

EU haluaa nyt varmistaa, että yritykset kantavat vastuun, jos ne vahingoittavat ympäristöä tai rikkovat ihmisoikeuksia tai hyvän hallinnon periaatteita. Myös myötävaikuttamisesta haittaan joutuisi vastuuseen.

Helmikuussa 2021 Euroopan parlamentti äänesti EU-laista, joka velvoittaisi yrityksiä täyttämään ihmisoikeus- ja ympäristövaatimukset koko arvoketjussaan. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman ylivoimaisesti.

Huolellisuusvelvoite perustuu kestävyyteen ja hyvään hallintoon

Sitova EU:n huolellisuusvelvoite pakottaisi yritykset tunnistamaan ja korjaamaan arvoketjujensa osat, jotka loukkaavat tai vahingoittavat ihmisoikeuksia, ympäristöä tai hyvää hallintotapaa. Tähän kuuluisi kaikki toiminnot, sisältäen sekä suorat että epäsuorat liikesuhteet ja sijoitusketjut. Huolellisuusvelvoite ottaisi huomioon muun muassa sekä sosiaaliset ja työntekijöiden oikeudet, että ilmastonmuutoksen ja metsäkadon vauhdittamisen. Myös korruptio ja lahjonta olisi katettu velvoitteessa.

Vaikutus myös EU:n rajojen ulkopuolelle

Jotta uuden velvoitteen vaikutukset olisivat mahdollisimman kattavia, on ehdotettu, että uusi EU-laki koskisi myös EU:n sisämarkkinoille haluavia yrityksiä. Tämä tarkoittaisi, että myös unionin ulkopuolella kotipaikkaansa pitävien pitää pystyä todistamaan, että yrityksen toiminta noudattaa ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta.

Ecobio auttaa yritysvastuussa

Tarvitsetteko apua yrityksenne toiminnan kehittämiseen ympäristön kannalta paremmaksi? Asiantuntijamme auttavat teitä mielellään esimerkiksi UN Global Compact periaatteiden täyttämisessä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi ja sales@ecobiomanager.com

puh. +358 (0) 20 756 9450

Sinua saattaa myös kiinnostaa webinaarimme ”Yritysten globaali pelikenttä kestävässä kehityksessä”

Maaliskuussa pidetty webinaari Global Compact Network Finland:in kanssa yhteistyössä käy tiivistetysti läpi vastuullisen yritystoiminnan elementit ja arvonmuodostuksen, sekä tärkeimmät kestävän kehityksen viitekehykset. Global Compact Network Finlandin pääsihteeri esittelee kestävän kehityksen ajankohtaisaiheet 2021 ja mitä UN Global Compact tarjoaa yrityksille.

Löydät kaikki sekä tulevat että tallennetut webinaarimme uudesta webinaarikirjastostamme! Löydät webinaarikirjaston täältä.


Teksti: Emma Björkqvist

Kuva: Shutterstock

Lähteet:

Euroopan Parlamentti

UN Global Compact

UN Guiding Principles on Business and Human Rights