Home » Kansallinen metsästrategia 2025 on vahvistettu

Kansallinen metsästrategia 2025

Kansallinen metsästrategia 2025 on vahvistettu

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä on vahvistettu Kansallinen metsästrategia 2025, joka hyväksyttiin joulukuussa 2018. Kyseessä on päivitys alun perin vuonna 2015 vahvistettuun strategiaan. Visio ja tavoitteet pysyivät samoina, mutta hankeosiota uudistettiin.

Metsästrategia on metsäalan kehittämistä ja toimenpiteitä ohjaava strategia, jossa kuvataan julkisen vallan näkökulmasta keskeiset painopisteet. Päivitetyssä metsästrategiassa on esitetty kolme päämäärää, jotka kiteytyvät Suomen metsätaloudelliseen kilpailukyvyn parantamiseen, metsäalan uudistumiseen sekä metsien tasapainoiseen ja monipuoliseen käyttöön. Strategiassa nousevat esille entistä selvemmin ilmastokestävyys ja metsäluonnon monimuotoisuuden vaaliminen.

Päivitetyistä toimenpiteistä on muodostettu kymmenen hankekokonaisuutta kattava strateginen hankesalkku. Strategiaan lisätyt kokonaan uudet hankkeet koskevat mm. ilmastokestävää metsätaloutta, kansainvälistä metsäpolitiikkaa sekä puusta valmistettavia tuotteita.

Metsäalalle toivotaan uudistusta sekä liiketoimintojen monipuolistumista. Uusiin puu- ja biomateriaaleista valmistettuihin tuotteisiin kohdistetaan korkeita odotuksia. Tuotteiden myönteiset ympäristövaikutukset voivat kuitenkin jäädä oletettua pienemmiksi, jos tuotteiden koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia ei osata huomioida. Elinkaariarvioinnin (LCA) avulla tuotteiden ympäristövaikutuksia on mahdollista arvioida puolueettomasti sekä vertailla uusien tuotteiden ympäristövaikutuksia korvattaviin tuotteisiin.

Ecobio tarjoaa kattavia palveluita elinkaariarviointeihin ja tuotteiden ympäristöselosteisiin liittyen. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, mikäli tuotteidesi ympäristövaikutukset mietityttävät.

Info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.