Home » Blogi: Nyt on aika valmistautua energiakatselmusvelvoitteeseen

Blogi: Nyt on aika valmistautua energiakatselmusvelvoitteeseen

Puhdas energia velvoitteet asiantuntijat kentällä

Suurten yritysten energiakatselmusvelvoitteen seuraava määräaika on 5.12.2019. Nyt on vielä hyvä aika varata pätevä asiantuntija auttamaan velvoitteen täyttämisessä.

Energiasektori on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja Suomessa. Energiatehokkuutta voi ja pitää parantaa monin keinoin. Yksi lainsäädännön (Energiatehokkuuslaki 1429/2014) velvoittama keino on suurten, yli 250 työntekijää tai liikevaihdoltaan yli 50 miljoonaa euroa ja taseeltaan yli 43 miljoonaa euroa olevien yritysten pakollinen energiakatselmus. Katselmusvelvoitteesta vapautuu vain mikäli yritykseltänne löytyy jokin seuraavista:

1) sertifioitu ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä

2) energiatehokkuussopimus ja energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+

3) sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja sertifioitu ETJ+

Pakollisesta velvoitteesta kannattaa ottaa kaikki irti. Energiakatselmukseen kootaan tarvittavat tiedot yrityksen energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksien kartoittamista varten, eli käytännössä kaikki yrityksen energiaa käyttävät toiminnot, ja niiden avulla tunnistetaan tärkeimmät kehittämiskohteet. Se auttaa yritystä hahmottamaan ja hallitsemaan koko toimintansa energiankulutusta, ja sen avulla yritys voi pienentää energiankulutustaan ja siihen liittyviä kustannuksia.

Energiakatselmuksen on sisällettävä riittävä määrä kohdekatselmuksia edelliseltä neljältä vuodelta, joissa kartoitetaan yksityiskohtaisesti tietyn kohteen nykytila ja tehostamismahdollisuudet. Kohdekatselmus auttaa tunnistamaan merkittävimmät ja kustannustehokkaimmat energiatehokkuustoimenpiteet kyseiselle kohteelle, joka voi olla rakennus, rakennusryhmä, laitos tai osa laitoksesta. Energiakatselmus sisältää suunnitelman myös tulevista kohdekatselmuksista seuraavalle neljälle vuodelle.

Energiakatselmuksen vastuuhenkilöllä on oltava Energiaviraston myöntämä pätevyys. Pätevyyden suorittaneet henkilöt löytyvät Energiaviraston ylläpitämästä vastuuhenkilörekisteristä.

Ecobion asiantuntijat auttavat energiakatselmuksiin liittyvissä asioissa. Mikäli yrityksesi kaipaa asiantuntija-apua energiakatselmuksissa ja energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä suoraan energiakatselmoijaamme Leena Tähkämöön.

Lue lisää energiakatselmuksista asiantuntijamme blogista 

Lisätietoja:

Info@ecobio.fi