Home » ilmastotutkimus

Avainsana: ilmastotutkimus

EU tutkimustuloksia: ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktisiin ja antarktisiin alueisiin

arktiset alueet ikiroudan sulaminen ravintoverkot turkijoita

EU:n rahoittamassa BioPollAr-hankkeessa on tutkittu ilmastomuutoksesta johtuvan ikiroudan sulamisen vaikutusta myrkyllisiin POP-yhdisteisiin, arktisissa ja antarktisissa ekosysteemissä sekä ravintoverkoissa.  

Tutkimuksessa analysoitiin POP-yhdisteiden ajallisia sarjoja. Analyyseissä käytettiin näyteitä vedestä, kaloista, planktonista, maaperästä, kasvillisuudesta ja ilmakehästä. Hankkeeseen osallistuivat eurooppalaiset ja kansainväliset tutkijat.

Tutkimus paljasti ensimmäistä kertaa, että ikiroudan sulaminen arktisen alueen lämpenemisen vuoksi vapauttaa suuren määrän orgaanisiin aineisiin sitoutuneita POP-yhdisteitä vesistöihin. Vapautuminen vaikuttaa huomattavasti alueen ravintoverkkoihin. Makean veden ympäristöt, kuten järvet ja joet, sekä meriympäristöt ovat arktisen alueen tärkeimmät ravintoverkot ja ekosysteemit, jotka tarjoavat tärkeitä ravintolähteitä.

Tulokset osoittavat korrelaatiota Kanadan arktisen alueen järvestä peräisin olevan arktisen hiilen (Salvelinus alpinus) POP-pitoisuuden ja Pohjois-Atlantin värähtelyiden vuosittaisten vaihtelujen välillä. Hankkeen tulokset osoittivat lisäksi, että ”uusia” kemikaaleja on havaittavissa myös maailman turmeltumattomimmilla alueilla. Tämän vaikutuksia polaarisiin ravintoverkkoihin ja ekosysteemeihin ei vielä tunneta. Lue lisää


Onko yrityksenne toiminnalla vaikutuksia ympäristöön joihin tarvitsette ympäristölupia tai konsultointia? Ecobion asiantuntijat auttavat!

Ota yhteyttä: info@ecobio.fi


Euroopan komissio uutisoi aiheesta

Asiantuntijat toimistolla suunnittelevat Ecobion palveluita energiakatselmus

Tekoäly ratkaisee ilmastonmuutoksen?

Ilmastonmuutos on globaalina ilmiönä niin suuri, että sen vaikutuksia voi olla vaikea hahmottaa. Skaalaltaan suuriin ongelmiin ja suuren datan käsittelyyn ratkaisuna on tekoäly. Tekoälyn hyödynnysmahdollisuudet ovat valtavat ja sitä käytetäänkin apuna monenlaisten päätösten ja töiden tekemisessä.

Tekoälyä voidaan hyödyntää ilmastotutkimuksessa. Esimerkiksi ilmastomalleissa ja muissa koko planeettaamme koskettavissa malleissa käsiteltävää dataa on paljon, jolloin tekoäly mahdollistaa riittävän laskentakapasiteetin.

Tekoäly voi auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta tarkemman laskennan ja ilmastotekojen vaikuttavuuden arvioinnin avulla. Se voi nopeuttaa mallinnusta ja parantaa ilmastomallien luotettavuutta, sillä sen avulla mallien epätarkkuuksia voidaan vähentää esimerkiksi IPCC:n malleissa. Se tarjoaa älykkyyttä koko maapallon ilmaston mallintamiseen ja säätilojen havaitsemiseen ja ennustamiseen, ja sitä voidaan edelleen hyödyntää monilla aloilla, esimerkiksi maataloudessa. Tekoälyn avulla voidaan simuloida ja visualisoida ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen suoria vaikutuksia ja ilmastotekojen vaikuttavuutta on vaikea nähdä suoraan, toisin kuin monen muun ympäristötekojen osalta (energiankulutus, jätteiden määrän vähentäminen).

Tekoälyn kehittämistä ja hyödynnystä tehdään kiivaasti, josta osoituksena kolmen tekoälytutkimusta tekevän tutkijan palkitseminen ”tietojenkäsittelyn Nobelilla”. Tekoäly auttaa hallitsemaan suuren mittakaavan ilmiöitä ja toisaalta se avaa uusia mahdollisuuksia ympäristötyössä.