Home » jätehuolto

Avainsana: jätehuolto

logistiikka-

Kiertotaloutta edistävä materiaalitori on avattu

Sähköisellä alustalla toimiva materiaalitori on avattu 8.4.2019. Materiaalitorin tarkoituksena on edistää jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä tarjoamalla alusta, jossa kierrätysmateriaalien kysyntä ja tarjonta kohtaavat.

EU on uudistanut kiertotaloustavoitteidensa mukaisesti jätelainsäädäntöä muutoksilla, jotka astuivat voimaan 5.7.2018. Direktiivimuutosten myötä jätteille on asetettu uudet kierrätystavoitteet, esimerkiksi yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 % vuoteen 2025 mennessä ja 65 % vuoteen 2035 mennessä. Muutokset jätedirektiiveissä edellyttävät myös merkittäviä muutoksia Suomen jätehuoltojärjestelmässä.

Materiaalitorin käyttöönotto on osa jätelain (646/2011) uudistusta. Jätelakiin hyväksytty muutos (438/2019) velvoittaa 1.1.2020 alkaen Materiaalitorin käyttöön sellaiset jätteen haltijat, jotka tarvitsevat kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua vuodessa yli 2000 euron arvosta. Julkisia jätteen haltijoita eli hankintayksiköitä velvollisuus koskee 1.1.2021 alkaen.

Materiaalitori on pilottivaiheessa ja sen kehitystyö jatkuu edelleen. Muutoksia tehdään myös käyttäjäpalautteen perusteella, joten nyt kannattaa ottaa uusi työkalu koekäyttöön.

 

Kiertotalouteen tai lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

EU:n jätepaketti hyväksytty

Tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja nostaa jätteiden kierrätysastetta

Euroopan neuvosto hyväksyi 22.5.2018 kiertotalouspakettiin sisältyvän jätepaketin, jonka tarkoituksena on parantaa jätehuoltoa ja nostaa jätteiden kierrätysastetta. Erityisesti kaatopaikoille ja polttoon menevien jätteiden määrää halutaan vähentää. Virallisesti muutos astuu voimaan kesäkuussa. Jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa toimeenpanna direktiivien muutokset kansallisessa lainsäädännössä.

Suurimmat muutokset tulevat koskemaan jäte-, pakkaus- ja kaatopaikkadirektiivejä. Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulee olla 55 % vuonna 2025, 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035. Uusiin tavoitteisiin päästään tehostamalla jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä. Kotitalouksien biojätteelle tulee järjestää erilliskeräys tai kompostointi paikan päällä 31.12.2023 mennessä, sekä vaaralliselle jätteelle ja tekstiilijätteelle erilliskeräys vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi jätteiden loppusijoitusta muutetaan niin, että läjitysalueille ei enää vuoden 2030 jälkeen hyväksytä mitään kierrätettäviä tai hyödynnettäviä jätteitä.

Myös Suomessa yhdyskuntajätteiden ja pakkausjätteiden lajittelua ja erilliskeräystä on tehostettava merkittävästi kotitalouksissa ja  elinkeinotoiminnassa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Tällä hetkellä yhdyskuntajätteestä kierrätetään 35-40 %. Tehostusta tarvitaan erityisesti muovi- ja puupakkausten kierrätyksessä, sillä näitä koskevat tavoitteet nousevat suhteessa eniten verrattuna Suomen nykyisiin kierrätysasteisiin.

Lue lisää aiheesta ympäristöministeriön tiedotteesta: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Jatedirektiiveista_alustava_sopu_EUssa__(45460)

Autamme mielellämme

Mietityttävätkö muuttuvat jätedirektiivit? Autamme mielellämme kaikissa jätealan säädöksiin ja velvoitteisiin liittyvissä asioissa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.