Home » Titaanidioksidin käyttö elintarvikelisäaineena kielletään

Titaanidioksidin käyttö elintarvikelisäaineena kielletään

Titaanidioksidin käyttö elintarvikelisäaineena kielletään

Titaanidioksidia sisältävien elintarvikkeiden käyttäminen kielletään

Titaanidioksidin turvallisuudesta on ollut viime vuosina huolta niin kemikaaliturvallisuuden kuin elintarvikekäytön suhteen. Vuonna 2020 julkaistiin CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muutos, jolla muutettiin titaanidioksidin luokitus syöpävaaralliseksi. Toukokuussa 2021 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) julkaisi arvion, jossa todettiin, ettei titaanidioksidin käyttö ole turvallista elintarvikkeissa ja sen käyttö tulisi kieltää. Nyt Euroopan komissio on toimeenpannut titaanidioksidin kiellon elintarvikelisäaineena.

Suomen Ruokavirasto tiedotti 21.1.2022 uudesta kiellosta koskien titaanidioksidia (E 171) elintarvikkeissa. Komission asetuksella (EU) 2022/63 muutettiin EU:n lisäaineasetusta (EY) N:o 1333/2008 titaanidioksidin osalta. Käytännössä muutos tarkoittaa, että 7.8.2022 lähtien titaanidioksidia sisältävien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen on kiellettyä. Tämän päivämäärän jälkeen titaanidioksidia sisältävät elintarvikkeet saavat olla kaupoissa myynnissä ainoastaan niiden vähimmäissäilyvyysajan päättymiseen tai ”viimeiseen käyttöpäivään” asti.

Päätös kieltää titaanidioksidi elintarvikelisäaineena perustuu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tutkimuksiin, joissa arvioitiin titaanidioksidin turvallisuutta elintarvikkeissa. Aine kielletään, koska EFSA ei ole voinut poissulkea genotoksisia vaikutuksia sen käytössä elintarvikelisäaineena. Titaanidioksidille ei ole voitu myöskään määritellä turvallista ylintä saantirajaa.

Titaanidioksidin käyttö

Titaanidioksidi (TiO2) on epäorgaaninen inertti, valkoinen laajasti käytetty jauhemainen yhdiste. Titaanidioksidi-jauhe sisältää eri kokoisia partikkeleita, joista osa on nanoluokan kokoisia. Ainetta käytetään mm. elintarvikkeissa, kuten makeisissa, leivonnaisissa ja kastikkeissa sekä lääkkeissä. Elintarvikekäytössä titaanidioksidin E-koodi on E171. Titaanidioksidin elintarvikekäytöstä säädetään EU:n lisäaineasetuksella (EY) N:o 1333/2008. Elintarvikkeiden lisäksi lääkkeiden väriaineina saa käyttää vain lisäaineasetuksessa hyväksyttyjä aineita. Lääkkeiden väriaineena titaanidioksidin käyttö on edelleen sallittua. Euroopan komissio tulee kuitenkin kolmen vuoden sisällä arvioimaan, säilytetäänkö titaanidioksidi lisäaineiden luettelossa käytettäväksi lääkkeiden väriaineissa vai poistetaanko se luettelosta. Tämä tarkoittaa sitä, että lähivuosina titaanidioksidin käyttö myös lääkkeissä saatetaan kieltää.

 

Tarvitsetteko apua kemikaalien hallinnassa?

Lue lisää kemikaaliasiantuntijapalveluistamme tai kysy suoraan, miten palvelumme voivat auttaa juuri teidän yritystänne!

Kokeneet asiantuntijamme auttavat teitä kaikissa kemikaalivelvoitteissa ja kemikaalien hallinnassa. Ecobio Manager -palvelumme helpottaa kemikaalien hallintaa.

 

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

puh. +358 (0) 207 569 450


Teksti: Evelyn Valbonetti, Anne Kallioinen

Lähteet:

Ruokavirasto

EFSA

EUR-Lex

Kuvat: Ecobio Oy