Home » Tutkimushanke edistää kipsin käyttöä pelloilla Itämeren suojelemiseksi

Tutkimushanke edistää kipsin käyttöä pelloilla Itämeren suojelemiseksi

Itämeren suojelu uutinen Ecobio
Kuva: Henrik Österlund

Ympäristöministeriö on käynnistämässä tutkimus- ja kehittämishankkeen, jolla edistetään peltojen kipsikäsittelyä Itämeren maissa. Hankkeen tavoitteena on vähentää maatalouden ravinnehuuhtoutumia vesistöihin sekä samalla parantaa Itämeren tilaa. Tutkimushanke toteutetaan vuosina 2019-2021. (Ympäristöministeriö 6.11.2019)

Hankkeen avulla saadaan tietoa kipsin käytön mahdollisuuksista maatalouden vesiensuojelukeinona eri Itämeren rantavaltioissa. Tämän avulla kipsin käyttö voitaisiin mahdollisesti tunnistaa rehevöitymistä vähentävänä keinona Itämeren suojelukomission (HELCOM) Itämeren suojelun toimintaohjelmassa ja Itämeren alueen ravinnekierrätysstrategiassa.

Hankkeessa tuotetaan tietoa eri maiden viljelijöiden valmiudesta käyttää kipsiä pelloillaan, potentiaalisista levityspinta-aloista, toimintatavoista ja logistiikasta kipsin laajamittaista peltokäyttöä varten. Hanke toimii seitsemässä eri maassa. Hankkeen tarkoituksena on samalla lisätä yhteistyötä maatalouden ympäristönsuojelun toimijoiden välillä sekä tietoisuutta Itämeren suojelusta.

Miksi tämä on tärkeätä?

Peltojen kipsikäsittely soveltuu laajamittaiseen käyttöön ja on yksinkertainen toteuttaa. Kipsin avulla peltojen fosforihuuhtoumaa voidaan vähentää nopeasti, sillä kipsi vaikuttaa välittömästi sen liuettua maahan. Kipsin vaikutus perustuu maan ionivahvuuden kasvuun ja edistää näin fosforin pysymistä maassa.  Fosfori pysyy tällöin kasvien käytettävissä, eroosio pienenee ja maan mururakenne paranee. (Syken SAVE-hanke)

Peltojen kipsikäsittely on myös maataloustoimijoille kustannustehokas keino. Tunnistamalla kipsinkäsittely osana maatalouden vesiensuojelua ja ottamalla se laajaan käyttöön Itämeren alueella Itämeren ravinnekuormitusta voitaisiin vähentää merkittävästi. (Ympäristöministeriö 6.11.2019)

Tarvitsetteko konsultointiapua ympäristösuojeluun liittyvissä asioissa? Kokeneet asiantuntijamme hoitavat mm. vesi- ja ympäristölupaprosessit kuntoon.

Ota yhteyttä!

info@ecobio.fi


Ympäristöministeriö uutisoi aiheesta 6.11.2019