Home » Orgaanisia liuottimia käyttävien pintakäsittelylaitosten sekä kemikaaleilla puuta ja puutuotteita suojaavien toimijoiden BAT-päätelmät julkaistu

Orgaanisia liuottimia käyttävien pintakäsittelylaitosten sekä kemikaaleilla puuta ja puutuotteita suojaavien toimijoiden BAT-päätelmät julkaistu

BAT-selvitys on laadittava kesäkuuhun 2021 mennessä

BAT-selvitys koskee orgaanisia liuottimia käyttäviä pintakäsittelylaitoksia sekä kemikaaleilla puuta ja puutuotteita suojaavia toimijoita.

EU:n virallisessa lehdessä julkaistiin parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (BATC, best available techniques conclusions) pintakäsittelylle ja puun suojaukselle (STS, surface treatment using organic solvents including preservation of wood and wood products with chemicals). Päätelmät julkaistiin 9.12.2020.

Mitkä ovat BAT-päätelmien raja-arvot ja velvoitteet?

BAT-päätelmät asettavat sitovia raja-arvoja ja velvoitteita EU:n teollisuuspäästödirektiivin 2010/75/EU mukaisille laitoksille, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia yli 150 kg tunnissa tai 200 t vuodessa, tai jotka käyttävät kemikaaleja yli 75 m3 päivässä puun tai puutuotteiden suojaukseen.

BAT-päätelmien julkaisemisen jälkeen ympäristönsuojelulain mukaisen direktiivilaitoksen toiminnanharjoittajalla on 6 kk aikaa toimittaa valvontaviranomaiselle (ELY-keskus) BAT-selvitys, jossa arvioidaan, vastaako oma toiminta ja voimassa olevat lupaehdot BAT-päätelmissä esitettyä tasoa. Vaatimus tulee ympäristönsuojelulain (527/2014) 80 §:stä. BAT-selvitys käsittelee mm. päästöjen määrää, raja-arvoja ja tarkkailua, muita ympäristövaikutuksia ja onnettomuuksiin varautumista. Jos toiminta tai lupaehdot eivät vastaa BAT-päätelmien tasoa, ympäristölupaa tai toimintaa voidaan joutua muuttamaan. Viranomainen ottaa kantaa muutostarpeeseen BAT-selvityksen toimittamisen jälkeen.

Tarvitsetko apua BAT-selvityksen kanssa?

BAT-selvityksen laatimiseen kannattaa alkaa valmistautumaan hyvissä ajoin. BAT-selvityksen takaraja on 9.6.2021. Ecobion asiantuntijat tarjoavat apua BAT-selvityksen laatimiseen ja auttavat mielellään, mikäli BAT-päätelmien soveltaminen tai vaatimukset mietityttävät. Ota yhteyttä!

BAT-asiantuntijoiden yhteystiedot:

Masi Mailammi, johtava konsultti, masi.mailammi@ecobio.fi, 020 756 2300

Sinua saattaa myös kiinnostaa:

Ympäristölupavelvollisten toimijoiden täytyy raportoida edellisvuoden toiminnan tiedot ympäristöluvan valvojalle, eli joko ELY-keskukselle tai kunnalliselle viranomaiselle aina 28. helmikuuta mennessä. Lue lisää!

 


Teksti: Masi Mailammi

Kuva: Shutterstock