Home » BAT

Avainsana: BAT

Kemianteollisuuden poistokaasujen käsittelyn BAT-päätelmät julkaistiin 12.12.2022

parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät

12.12.2022 EU:n virallisessa lehdessä julkaistiin parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (BATC, best available techniques conclusions) kemianteollisuuden jätekaasujen käsittelylle (WGC, common waste gas management and treatment systems in the chemical sector).  

Mitkä ovat BAT-päätelmien tarkempi soveltamisala ja velvoitteet? 

BAT-päätelmät asettavat sitovia raja-arvoja ja velvoitteita EU:n teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) liitteen I kohtien 4.1-4.6 mukaisille kemianteollisuuden laitoksille, joiden päätoimialana on jätekaasujen hallinta ja käsittely. BAT-päätelmien soveltamisalassa on kuitenkin runsaasti poikkeuksia, eli tarkempi soveltamisala kannattaa tarkastaa päätelmien alkutekstistä.  

BAT-päätelmissä säädetään yleisistä menetelmistä jätekaasujen käsittelyssä, sekä erityisistä menetelmistä polymeerien ja synteettisten kumien tuotannossa, ja prosessiuunien ja -lämmittimien käytöstä. BAT-päätelmissä on myös esitetty sitovat BAT-päästötasot eri muuttujille.  

Ecobion asiantuntijat tarjoavat apua BAT:in soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä ja auttavat mielellään, mikäli BAT-päätelmien vaatimukset mietityttävät. 


BAT-asiantuntijan yhteystiedot: 

Masi Mailammi, johtava konsultti 

masi.mailammi@ecobio.fi 

020 756 2300 

 

Orgaanisia liuottimia käyttävien pintakäsittelylaitosten sekä kemikaaleilla puuta ja puutuotteita suojaavien toimijoiden BAT-päätelmät julkaistu

BAT-selvitys on laadittava kesäkuuhun 2021 mennessä

BAT-selvitys koskee orgaanisia liuottimia käyttäviä pintakäsittelylaitoksia sekä kemikaaleilla puuta ja puutuotteita suojaavia toimijoita.

EU:n virallisessa lehdessä julkaistiin parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (BATC, best available techniques conclusions) pintakäsittelylle ja puun suojaukselle (STS, surface treatment using organic solvents including preservation of wood and wood products with chemicals). Päätelmät julkaistiin 9.12.2020.

Mitkä ovat BAT-päätelmien raja-arvot ja velvoitteet?

BAT-päätelmät asettavat sitovia raja-arvoja ja velvoitteita EU:n teollisuuspäästödirektiivin 2010/75/EU mukaisille laitoksille, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia yli 150 kg tunnissa tai 200 t vuodessa, tai jotka käyttävät kemikaaleja yli 75 m3 päivässä puun tai puutuotteiden suojaukseen.

BAT-päätelmien julkaisemisen jälkeen ympäristönsuojelulain mukaisen direktiivilaitoksen toiminnanharjoittajalla on 6 kk aikaa toimittaa valvontaviranomaiselle (ELY-keskus) BAT-selvitys, jossa arvioidaan, vastaako oma toiminta ja voimassa olevat lupaehdot BAT-päätelmissä esitettyä tasoa. Vaatimus tulee ympäristönsuojelulain (527/2014) 80 §:stä. BAT-selvitys käsittelee mm. päästöjen määrää, raja-arvoja ja tarkkailua, muita ympäristövaikutuksia ja onnettomuuksiin varautumista. Jos toiminta tai lupaehdot eivät vastaa BAT-päätelmien tasoa, ympäristölupaa tai toimintaa voidaan joutua muuttamaan. Viranomainen ottaa kantaa muutostarpeeseen BAT-selvityksen toimittamisen jälkeen.

Tarvitsetko apua BAT-selvityksen kanssa?

BAT-selvityksen laatimiseen kannattaa alkaa valmistautumaan hyvissä ajoin. BAT-selvityksen takaraja on 9.6.2021. Ecobion asiantuntijat tarjoavat apua BAT-selvityksen laatimiseen ja auttavat mielellään, mikäli BAT-päätelmien soveltaminen tai vaatimukset mietityttävät. Ota yhteyttä!

BAT-asiantuntijoiden yhteystiedot:

Masi Mailammi, johtava konsultti, masi.mailammi@ecobio.fi, 020 756 2300

Sinua saattaa myös kiinnostaa:

Ympäristölupavelvollisten toimijoiden täytyy raportoida edellisvuoden toiminnan tiedot ympäristöluvan valvojalle, eli joko ELY-keskukselle tai kunnalliselle viranomaiselle aina 28. helmikuuta mennessä. Lue lisää!

 


Teksti: Masi Mailammi

Kuva: Shutterstock

Elintarvikkeiden ja maidon valmistus- ja jalostustekniikoiden sekä jätteenpolton BAT-päätelmät hyväksytty

kestävän kehityksen konsultointi ympäristön suojelu

Elintarviketeollisuuden toimijoiden ja jätteenpolttolaitosten täytyy laatia BAT-selvitys kesäkuuhun 2020 mennessä.

EU:n virallisessa lehdessä julkaistiin kahdet parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (BATC, Best Available Techniques Conclusions):

  • Jätteenpolton parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (WI, Waste Incineration), julkaistu 3.12.2019
  • Elintarvikkeiden ja maidon valmistus- ja jalostustekniikoiden päätelmät (FDM, Food, Drink and Milk Industries), julkaistu 4.12.2019

Elintarvikkeiden ja maidon valmistuksen BAT-päätelmät asettavat sitovia raja-arvoja ja velvoitteita EU:n teollisuuspäästödirektiivin 2010/75/EU mukaisille elintarvikkeiden tai rehujen tuottajille sekä maidon käsittelijöille ja jalostajille. Jätteenpolton BAT-päätelmät taas koskevat teollisuuspäästödirektiivin mukaisia jätteenpolttolaitoksia sekä kuonan ja pohjatuhkan käsittelijöitä.

BAT-päätelmien julkaisemisen jälkeen ympäristönsuojelulain mukaisen direktiivilaitoksen toiminnanharjoittajalla on 6 kk aikaa toimittaa valvontaviranomaiselle (ELY-keskus) BAT-selvitys, jossa arvioidaan, vastaako oma toiminta ja voimassa olevat lupaehdot BAT-päätelmissä esitettyä tasoa. Vaatimus tulee ympäristönsuojelulain (527/2014) 80 §:stä. BAT-selvitys käsittelee mm. päästöjen määrää, raja-arvoja ja tarkkailua, muita ympäristövaikutuksia ja onnettomuuksiin varautumista. Jos toiminta tai lupaehdot eivät vastaa BAT-päätelmien tasoa, ympäristölupaa tai toimintaa voidaan joutua muuttamaan. Viranomainen ottaa kantaa muutostarpeeseen BAT-selvityksen toimittamisen jälkeen.

Tarvitsetko apua?

BAT-selvityksen laatimiseen kannattaa alkaa valmistautumaan hyvissä ajoin. Jätteenpolton BAT-päätelmien osalta BAT-selvityksen takaraja on 3.6.2020 ja elintarvikkeiden ja maidon valmistuksen BAT-päätelmien osalta 4.6.2020. Ecobion asiantuntijat tarjoavat apua BAT-selvityksen laatimiseen ja auttavat mielellään, mikäli BAT-päätelmien soveltaminen tai vaatimukset mietityttävät. Ota yhteyttä

Yhteystiedot:

Masi Mailammi, FM, projektipäällikkö, masi.mailammi@ecobio.fi, 0207562300

Inka Voutilainen, FM, konsultti, inka.voutilainen@ecobio.fi, 020 756 9458