Ajankohtaista

Tag: kemikaalilainsäädäntö

ECHA:n tekemä kemikaaliturvallisuusraporttien tekninen tarkastus uudistuu

19. 2. 2021

Orgaanisia liuottimia käyttävien pintakäsittelylaitosten sekä kemikaaleilla puuta ja puutuotteita suojaavien toimijoiden BAT-päätelmät julkaistu

10. 12. 2020

Erityistä huolta herättävien aineiden SCIP-tietokanta julkaistu

2. 11. 2020

REACH-rekisteröintiasiakirjojen päivittämisen määräaikoja tarkennettu

16. 10. 2020

Vaarallisia kemikaaleja EU:n vientiä ja tuontia koskevan sääntelyn piiriin

30. 7. 2020

Tärkeät Brexit-määräajat kemikaalien maahantuojille ja käyttäjille

17. 3. 2020

Nanomateriaalien lainsäädäntö kehittyy tammikuussa 2020

14. 10. 2019

Uusittu POP-asetus tiukensi entisestään pysyvien ympäristömyrkkyjen säätelyä

18. 9. 2019

CLP-asetuksen 12. tekninen mukautus (ATP)

24. 4. 2019

REACH Compliance?

28. 6. 2018