Home » REACH-rekisteröintiasiakirjojen päivittämisen määräaikoja tarkennettu

REACH-rekisteröintiasiakirjojen päivittämisen määräaikoja tarkennettu

REACH kemikaalihallinta

Tiesithän, että REACH-rekisteröijänä olet vastuussa rekisteröintisi pitämisestä ajan tasalla? REACH-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaan REACH-rekisteröinti on saatettava viipymättä ajan tasalle asiaankuuluvin uusin tiedoin ja toimittaa tiedot kemikaalivirastolle, kun uutta tietoa on saatavilla. Ajantasaistamisen määräaikoja on nyt täsmennetty Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1435, ja ne ovat kolme, kuusi, yhdeksän tai kaksitoista kuukautta, ajantasaistuksen luonteesta riippuen 

Kolmen kuukauden määräaikaa sovelletaan luonteeltaan lähinnä hallinnollisiin ajantasaistuksiin, kuten  

 • Muutokset rekisteröijän asemassa tai tunnistetiedoissa 
 • Muutokset aineen koostumuksessa
 • Muutokset tonnimäärässä 
 • Uudet tunnistetut käytöt ja uudet käytöt, joita ei suositella 
 • Muutos rekisteröityjen tietojen saatavuudessa 
 • Ajantasaistukset, joihin liittyy lisätestejä 

Kuuden kuukauden määräaikaa sovelletaan seuraaviin ajantasaistuksiin:  

 • Uusi tieto riskeistä, joita aiheutuu ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle 
 • Muutos rekisteröidyn aineen luokituksessa ja merkinnöissä, joka johtuu uuden arvioinnin tuloksesta. CLP-asetuksen liitteessä VI olevan yhdenmukaistetun luokituksen lisäyksestä, muutoksesta tai poistamisesta johtuva muutos on tehtävä viimeistään päivänä, josta alkaen kyseistä muutosta on määrä soveltaa. 
 • Testausehdotukset ennen liitteessä IX tai liitteessä X olevassa luettelossa tarkoitetun testin suorittamista, paitsi jos testausehdotus laaditaan osana testausstrategiaa, joka koskee aineryhmää. Tällöin määräaika on kaksitoista kuukautta.  

Kahdentoista kuukauden määräaikaa sovelletaan seuraaviin ajantasaistuksiin:  

 • Ajantasaistus tai muutos kemikaaliturvallisuusraportissa tai turvallista käyttöä koskevissa ohjeissa 
 • Muut yhdistetyt ajantasaistukset 

Yhteisrekisteröinneissä edellytetään usein, että päärekisteröijä ensin tekee ajantasaistuksen kyseiseen rekisteröintiin, jonka jälkeen muut jäsenet päivittävät tietojaan vastaavasti.  

Tarvitsetko REACH-rekisteröinti apua? Kokeneet kemikaaliasianatuntijamme auttavat REACH-asetuksen soveltamisen ja kemikaalien hallinnan kanssa. Ota yhteyttä! kemikaaliasiantuntiamme auttavat mielellään!

Ota yhteyttä:

info@ecobio.fi tai

pia.talja@ecobio.fi