Home » asiantuntija

Avainsana: asiantuntija

REACH-rekisteröintiasiakirjojen päivittämisen määräaikoja tarkennettu

REACH kemikaalihallinta

Tiesithän, että REACH-rekisteröijänä olet vastuussa rekisteröintisi pitämisestä ajan tasalla? REACH-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaan REACH-rekisteröinti on saatettava viipymättä ajan tasalle asiaankuuluvin uusin tiedoin ja toimittaa tiedot kemikaalivirastolle, kun uutta tietoa on saatavilla. Ajantasaistamisen määräaikoja on nyt täsmennetty Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1435, ja ne ovat kolme, kuusi, yhdeksän tai kaksitoista kuukautta, ajantasaistuksen luonteesta riippuen 

Kolmen kuukauden määräaikaa sovelletaan luonteeltaan lähinnä hallinnollisiin ajantasaistuksiin, kuten  

 • Muutokset rekisteröijän asemassa tai tunnistetiedoissa 
 • Muutokset aineen koostumuksessa
 • Muutokset tonnimäärässä 
 • Uudet tunnistetut käytöt ja uudet käytöt, joita ei suositella 
 • Muutos rekisteröityjen tietojen saatavuudessa 
 • Ajantasaistukset, joihin liittyy lisätestejä 

Kuuden kuukauden määräaikaa sovelletaan seuraaviin ajantasaistuksiin:  

 • Uusi tieto riskeistä, joita aiheutuu ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle 
 • Muutos rekisteröidyn aineen luokituksessa ja merkinnöissä, joka johtuu uuden arvioinnin tuloksesta. CLP-asetuksen liitteessä VI olevan yhdenmukaistetun luokituksen lisäyksestä, muutoksesta tai poistamisesta johtuva muutos on tehtävä viimeistään päivänä, josta alkaen kyseistä muutosta on määrä soveltaa. 
 • Testausehdotukset ennen liitteessä IX tai liitteessä X olevassa luettelossa tarkoitetun testin suorittamista, paitsi jos testausehdotus laaditaan osana testausstrategiaa, joka koskee aineryhmää. Tällöin määräaika on kaksitoista kuukautta.  

Kahdentoista kuukauden määräaikaa sovelletaan seuraaviin ajantasaistuksiin:  

 • Ajantasaistus tai muutos kemikaaliturvallisuusraportissa tai turvallista käyttöä koskevissa ohjeissa 
 • Muut yhdistetyt ajantasaistukset 

Yhteisrekisteröinneissä edellytetään usein, että päärekisteröijä ensin tekee ajantasaistuksen kyseiseen rekisteröintiin, jonka jälkeen muut jäsenet päivittävät tietojaan vastaavasti.  

Tarvitsetko REACH-rekisteröinti apua? Kokeneet kemikaaliasianatuntijamme auttavat REACH-asetuksen soveltamisen ja kemikaalien hallinnan kanssa. Ota yhteyttä! kemikaaliasiantuntiamme auttavat mielellään!

Ota yhteyttä:

info@ecobio.fi tai

pia.talja@ecobio.fi

”Älä sählää” – Kuulumisia Yritysvastuu nyt! -tapahtumasta

Henrik Österlund
Ecobion asiantuntija Henrik Österlund puhumassa FIBSin Yritysvastuu nyt! -tapahtumassa. Kuva: Meeri Utti.

FIBS ry järjesti viime viikon perjantaina 4.10. Yritysvastuu nyt! -tapahtuman Helsingissä. Tapahtuma kokosi yhteen paikan päälle sekä striimauksen seuraajaksi yli 500 osallistujaa.

Tapahtuma käsitteli yrityksille suunnattuja vastuullisen liiketoiminnan toimintamalleja, käytäntöjä, vaatimuksia, suosituksia, johtamiskäytäntöjä, seuranta- ja raportointivälineitä sekä muita työkaluja ja ajankohtaisia aiheita, joista erityisesti PK-yritysten on tärkeätä olla tietoisia.

Yksi päivän puhujista oli Ecobion asiantuntija ja varatoimitusjohtaja Henrik Österlund. Henrikin puheenvuorossa yritysvastuuta lähestyttiin ympäristöjohtamisen kannalta, jossa fokuksena oli PK-yritykset ja heidän ympäristöhaasteet. PK-yrityksissä on tunnistettu merkittävää kasvua halussa toimia vastuullisesti. Yritysvastuun toimenpiteisiin liittyy kuitenkin paljon vaatimuksia ja monimutkaisia prosesseja joissa on syytä olla tarkkana. Henrikin puheenvuoron pääviesti päättäjille oli ”Älä sählää – käytä asiantuntijan apua”.

Esityksessään Henrik pyysi asiantuntijoilta mielipiteitä siihen, mikä on PK-yrityksen tärkein kannustin vastuullisuuteen. Kyselytyökalun avulla vastaajat pääsivät vastaamaan kyselyyn puhelimella. Tärkeiksi aiheiksi nousivat mm. eri sidosryhmät, jossa asiakkaat keskiössä, yrityksen arvot, brändi/maine, kannattavuus & kilpailuetu sekä ilmastonmuutos.

Vastuullisuus ja yritysvastuu Helsinki
Mikä on PK-yrityksen tärkein kannustin vastuullisuuteen? -kyselyn vastaukset. Mitä isommalla fontilla sana on kirjoitettu, sitä useammin sana esiintyi vastauksissa.

Vastuullisten tekojen ja toimintatapojen lisääminen ei siis ainoastaan liity yrityksiin kohdistuviin vaatimuksiin vaan mukana on myös paljon vapaaehtoista ja yritysten arvoihin perustuvaa toimintaa.

Ecobio Oy on yksi vuoden 2019 FIBS Partnereista. Jokainen FIBS Partneri on tarkoin valikoitu oman teema-alueensa huippuasiantuntija.

 

Tarvitsetko apua yritysvastuun ja ympäristöjohtamiseen liittyvissä asioissa? Me autamme!

Ota yhteyttä:

Henrik Österlund, varatoimitusjohtaja & Konsultointipalveluiden johtaja,

henrik.osterlund@ecobio.fi, Puh. 020 756 9457

tai info@ecobio.fi


Caisa Lindblom

Tutustu palveluihimme

Lue FIBSin uutinen aiheesta tai katso tapahtuman ohjelma & puhujat