Home » kemikaaliasiantuntija

Avainsana: kemikaaliasiantuntija

REACH-rekisteröintiasiakirjojen päivittämisen määräaikoja tarkennettu

REACH kemikaalihallinta

Tiesithän, että REACH-rekisteröijänä olet vastuussa rekisteröintisi pitämisestä ajan tasalla? REACH-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaan REACH-rekisteröinti on saatettava viipymättä ajan tasalle asiaankuuluvin uusin tiedoin ja toimittaa tiedot kemikaalivirastolle, kun uutta tietoa on saatavilla. Ajantasaistamisen määräaikoja on nyt täsmennetty Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1435, ja ne ovat kolme, kuusi, yhdeksän tai kaksitoista kuukautta, ajantasaistuksen luonteesta riippuen 

Kolmen kuukauden määräaikaa sovelletaan luonteeltaan lähinnä hallinnollisiin ajantasaistuksiin, kuten  

 • Muutokset rekisteröijän asemassa tai tunnistetiedoissa 
 • Muutokset aineen koostumuksessa
 • Muutokset tonnimäärässä 
 • Uudet tunnistetut käytöt ja uudet käytöt, joita ei suositella 
 • Muutos rekisteröityjen tietojen saatavuudessa 
 • Ajantasaistukset, joihin liittyy lisätestejä 

Kuuden kuukauden määräaikaa sovelletaan seuraaviin ajantasaistuksiin:  

 • Uusi tieto riskeistä, joita aiheutuu ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle 
 • Muutos rekisteröidyn aineen luokituksessa ja merkinnöissä, joka johtuu uuden arvioinnin tuloksesta. CLP-asetuksen liitteessä VI olevan yhdenmukaistetun luokituksen lisäyksestä, muutoksesta tai poistamisesta johtuva muutos on tehtävä viimeistään päivänä, josta alkaen kyseistä muutosta on määrä soveltaa. 
 • Testausehdotukset ennen liitteessä IX tai liitteessä X olevassa luettelossa tarkoitetun testin suorittamista, paitsi jos testausehdotus laaditaan osana testausstrategiaa, joka koskee aineryhmää. Tällöin määräaika on kaksitoista kuukautta.  

Kahdentoista kuukauden määräaikaa sovelletaan seuraaviin ajantasaistuksiin:  

 • Ajantasaistus tai muutos kemikaaliturvallisuusraportissa tai turvallista käyttöä koskevissa ohjeissa 
 • Muut yhdistetyt ajantasaistukset 

Yhteisrekisteröinneissä edellytetään usein, että päärekisteröijä ensin tekee ajantasaistuksen kyseiseen rekisteröintiin, jonka jälkeen muut jäsenet päivittävät tietojaan vastaavasti.  

Tarvitsetko REACH-rekisteröinti apua? Kokeneet kemikaaliasianatuntijamme auttavat REACH-asetuksen soveltamisen ja kemikaalien hallinnan kanssa. Ota yhteyttä! kemikaaliasiantuntiamme auttavat mielellään!

Ota yhteyttä:

info@ecobio.fi tai

pia.talja@ecobio.fi

6 askelta SCIP-vaatimusten täyttämiseen

6 askelta SCIP-vaatimusten täyttämiseen

Esineissä olevien SVHC-aineiden SCIP-tietokantaan ilmoittamisen aikaraja lähestyy ensi vuoden tammikuun alussa. Katso vinkit SCIP-vaatimusten hallintaan.

Euroopan Unionin kemikaaliasetus (REACH) velvoittaa esineiden valmistajia ja EU-maahantuojia ilmoittamaan erityistä huolta aiheuttavia (SVHC) aineita sisältävät esineet Kemikaaliviraston (ECHA) SCIP-tietokantaan 5.1.2021 mennessä. Vaatimuksen tarkoituksena on luoda tietokanta, josta jätteiden käsittelijät ja hyödyntäjät löytävät tietoa esineiden kemiallisesta vaarallisuudesta ja kierrätyskelpoisuudesta. Tietokanta palvelee myös kuluttajia, jotka etsivät tietoa esineiden sisältämistä vaarallisista aineista.

Onko yritykselläsi velvoite tehdä ilmoitus SCIP-tietokantaan?

Velvoitteen laukaisee oman tuotteen sisältämät SVHC-aineet. Aineet voivat olla peräisin osatoimituksista tai oman tuotteen valmistuksesta. Velvoitteen raja-arvona SVHC-aineille on 0,1 painoprosenttia.  Vaatimusten selvittämistä kannattaa lähestyä sekä omien tuotteiden että osatoimittajien tiedoista lähtien. Vaatimusten täyttäminen ja tietojen toimittaminen tietokantaan vaativat esineistä ainekohtaista tietoa, jonka perusteella tulee päätellä, koskeeko vaatimus esineen valmistajaa tai sen osatoimittajaa.

Miten hoidat SCIP-vaatimukset tehokkaasti? Seuraa näitä askelia:

 1. Aloita olennaisesta. Aloita tarkastelu vaatimusten kannalta olennaisista tuotteista, toimittajista ja osatoimituksista. Kohdista työsi perustellusti olennaisiin kohteisiin unohtamatta, että velvoitteet voivat koskea myös laajempaa joukkoa.
 2. Selvitä tarkat SCIP-velvoitteesi. Selvitä, onko yrityksesi velvollinen tekemään SCIP-ilmoituksia, mistä esineistä ja millä perusteella. Onko yritys jonkin esineen EU-maahantuoja? Kokoa olemassa olevaa tietoa, tunnista tietojen täydennystarpeet ja arvioi tilanne sen perusteella. Tee riskinarviointi, mikäli tietoa puuttuu merkittävästi.
 3. Kokoa toimittajatieto. Ole yhteydessä toimittajiisi selvittääksesi tiedot esineistä, jotka ovat osana tuotteitasi. Jaa toimittajasi EU-toimittajiin ja EU:n ulkopuolisiin toimittajiin. Mieti, mitä vaadit ja kysyt toimittajilta: vaatimustenmukaisuustodistukset, SCIP-tietokannan esinetunnukset, tiedot ilmoitusta varten ja muutokset sopimusteksteihin. Kehota EU-toimittajiasi viemään omat tietonsa SCIP-tietokantaan. Käytä tehokkaita menetelmiä toimittajaviestintään.
 4. Valmistele ilmoitus. Kokoa ja käsittele tieto ilmoitusta varten (SCIP notification).
 5. Jätä ilmoitus määräaikaan mennessä ja lähetä SCIP-tietokantatunniste ja/tai vaatimustenmukaisuustodistus omille asiakkaillesi.
 6. Päivitä ilmoittamiesi esineiden tietoja SCIP-tietokantaan SVHC-ainelistojen ja esineen ainesisällön muuttuessa. Toimi säännöllisesti vuorovaikutuksessa osatoimittajiesi ja asiakkaidesi kanssa.

SCIP-tietokannan hallitseminen

Kemikaaliviraston SCIP-tietokanta tulee olemaan laaja ja kattava esineiden tietojärjestelmä, jota yritysten kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon omassa toiminnassaan. Tieto myös päivittyy tietokantaan ja sen sisältämän tiedon laatua virasto valvoo. Älä tee kaksinkertaista työtä ja suunnittele päällekkäisiä järjestelmiä ja tietojenkoontitapoja.

Tarvitsetko asiantuntija-apuja? Mietitkö ohjelmistoratkaisuja? Ecobion REACH-vaatimuksia tuntevat kemistit ja tuotetietoihin perehtyneet insinöörit auttavat yritystäsi SCIP-vaatimusten täyttämisessä. Ecobio Manager -ohjelmistomme antaa pysyvän avun toimittajatiedon hallintaan ja esineiden sisältämien aineiden hallitsemiseen toimitusketjussa.

Tulevassa blogissamme käsittelemme laajemmin esineiden valmistajia tai maahantuojia koskevia velvoitteita sekä ohjelmistoratkaisuja SCIP-vaatimusten hallintaan.

 

Ilmoittaudu Ecobion SCIP-webinaariin 30.11.2020 klo. 9:30-10:00 ja kuule lisää, miten selättää yrityksesi SCIP-velvoitteet!

 

Ota yhteyttä:

 

Ecobio Oy asiantuntija Anne KallioinenAnne Kallioinen, Ecobio Oy

TkT, Johtava konsultti

Puh. 020 756 2303

anne.kallioinen@ecobio.fi

Tärkeät Brexit-määräajat kemikaalien maahantuojille ja käyttäjille

brexit uk chemicals

Yhdistynyt kuningaskunta (UK/Britannia) on virallisesti poistunut Euroopan Unionista (EU) 31. tammikuuta 2020. Brexitin toteutuminen määritellään kuitenkin vielä EU:n ja Britannian keskeisillä päätöksillä, jättäen osapuolille hyvin vähän aikaa aikaa valmistautumiseen. Ellei toisin päätetä, brittiläiset kemikaalit eivät olisi enää EU:n yhteismarkkinoilla siirtymäkauden jälkeen. Tämä tarkoittaisi, että brittiläisten yritysten EU-REACH -rekisteröinnit mitätöitäisiin ja yritykset, jotka ostavat kemikaaleja brittiläisiltä toimittajilta, olisivat EU-REACH-maahantuojia ja tarvitsisivat rekisteröintejä EU-REACH -sääntöjen mukaisesti.

Chemical Watch tiivistää Brexitin tärkeimmät päivämäärät seuraavasti:

 • 31.1.2020: Yhdistynyt kuningaskunta poistuu EU:sta – siirtymäkausi alkaa
 • Alkuvuosi 2020: Euroopan komissio julkaisee luonnoksen neuvottelutavoitteistaan hyväksyttäväksi
 • 30.6.2020: Määräaika siirtymäkauden pidentämiselle
 • 31.12.2020: Siirtymäkauden loppu (jollei päätetä pidentää)
 • 2022: Englannin kemikaalistrategia julkaistaan.

Mitä tämä tarkoittaa yrityksille? 

EU-REACH-rekisteröinnit: Nykyisten rekisteröintien voimassaolo päättyy siirtymäkauden lopussa. Britanniassa toimivien rekisteröineiden yritysten on siirrettävä rekisteröintinsä EU-27/ ETA-alueella sijaitsevalle yritykselle tai ainoalle edustajalle siirtymäkauden loppuun mennessä. Britanniassa toimivien yritysten rekisteröinnit lakkaavat siirtymäkauden lopussa. Kemikaalivirasto suosittaa siirtämään valtuutuksia EU-27 / ETA-alueen ainoalle edustajalle toimitusketjun turvaamiseksi.

UK-REACH-rekisteröijien on toimitettava perustiedot 120 päivän kuluessa EU:sta poistumisesta. Teknisten tietojen toimittamiseksi eri tonnimäärille on suunniteltu 2 vuoden siirtymäaikaa UK-REACH-asetuksen nojalla. Tärkeitä yksityiskohtia on vielä ratkaistavana.

Kansallista lainsäädäntöä (Statutory Instruments, SI) on valmisteilla. Niillä luodaan Britannian kansallisia lakeja vastaamaan mm. REACH- ja CLP-asetuksia, ennakkovienti-ilmoitusmenettelyä (PIC) koskevaa asetusta, biosidiasetusta, kosmetiikkaa, pesuaineita ja vaarallisten aineiden rajoituksia sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS).

Britannian ympäristölaki julkaistiin lokakuussa 2019, ja se antoi ympäristöministerille valtuudet muuttaa UK-REACHiä vastaavan kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanoa. Kemikaalistrategia on valmisteilla. Sen arvioitu voimaantulo on 2022, kauan siirtymäkauden päättymisen jälkeen (ellei siirtymää päätetä jatkaa).

Britannia aloittaa täysin uudet suhteet EU:n kanssa tammikuussa 2021 – joko sovittuun ja ratifioituun kauppasopimukseen perustuen tai ilman sitä.

Oletko kemikaalien maahantuoja tai käyttäjä EU alueella? Mietityttääkö sinua miten Brexit tulee vaikuttamaan toimintaanne? Kemikaaliasiantuntijamme auttavat monipuolisesti mm. lainsäädännön tulkitsemisessa ja uusien REACH-rekisteröintien teossa! Ota yhteyttä

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

Helena Niemelä

 

Helena Niemelä,

kemikaali & REACH asiantuntija

 

 


Lähde: Global Outlook 2020: How will the Brexit endgame shape up? Chemical Watch 28.1.2020.