Home » Archives for Ecobio

Tekijä: Ecobio

Webinaari 9.11: Ajankohtaiset kemikaalivelvoitteet Pohjoismaissa

webinaari kemikaalihallinta 9.11

Pohjoismaiden kemikaalivelvoitteet tutuiksi!

Onko yrityksellänne toimintaa myös muissa Pohjoismaissa? Tiedätkö, mitkä kemikaalivelvoitteet yrityksellenne kohdistuu? Oletko perillä EU:n (esim. REACH, CLP ja SCIP) ja Pohjoismaiden kansallisista velvoitteista?

Tule mukaan 9.11.2020 järjestämäämme kemikaalihallintawebinaariin!

Kemikaaliasiantuntijamme Evelina Bäck käy webinaarissamme tiivistetysti läpi yritysten kemikaalivelvoitteita Pohjoismaissa. Lisäksi Malena Weurlander kertoo velvoitteiden hallinnasta Ecobio Manager SaaS-palvelulla. Webinaarissa käsitellään ajankohtaisia muutoksia kuten tulevat ilmoitukset EU:n myrkytystietokeskukseen (PCN) ja ECHA:n SCIP-tietokantaan sekä yleisesti velvoitteita kuten REACH- ja CLP-asetukset, rajoitetut aineet ja kansallinen lainsäädäntö Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

Webinaarin aikana sinulla on mahdollista esittää myös muita kemikaalivelvoitteisiin tai Ecobio Manager palveluun liittyviä kysymyksiä. Webinaari on suunnattu Pohjoismaissa toimiville kemikaaleja käsitteleville, maahantuoville tai myyville yrityksille, joilla ei vielä ole Ecobio Managerin kemikaalihallintapalvelua käytössä. 

Eikö Ecobio Managerin kestävän kehityksen saas-palvelu ole sinulle vielä tuttu? Ecobio Manager palvelun avulla varmistat työpaikan vaatimustenmukaisuuden, työturvallisuuden ja tehokkaan kemikaalihallinnan. Palvelun avulla hallitset mm. kemikaalivaatimukset, käyttöturvallisuustiedotteet ja vaaralliset aineet. Lue lisää palvelusta ja pyydä palvelun esittely osoitteessa https://www.ecobiomanager.com/fi/.

Maksuton suomenkielinen webinaari järjestetään maanantaina 9.11. klo 13-14

Järjestämme myös ruotsinkielisen webinaarin samana päivänä klo 14:30-15:30.

Ilmoittaudu mukaan

Eikö painike toimi? Kopioi linkki selaimeesi: https://www.eventbrite.fi/e/yritysten-ajankohtaiset-kemikaalivelvoitteet-pohjoismaissa-tickets-122513115025?aff=blog

Webinaarin asiantuntijat:

evelina bäck ecobioEvelina Bäck, Johtava konsultti, Ecobio Oy

Evelina Bäck, DI (kemiantekniikka), on Ecobio Manager SaaS-palvelun palvelupällikkö ja toimii tämän lisäksi johtavana konsulttina kemikaalitoimeksiannoissa. Evelina on toiminut Ecobiolla yli kolme vuotta kemikaaliasiantuntijana.

Malena WeurlanderMalena Weurlander, Key Account Manager, Ecobio Oy

Malena Weurlander, MMM (metsänhoitaja), on Ecobio Manager SaaS-palvelun Key Account Manager. Malenalla on pitkä kokemus asiakassuhteiden hoidosta ja liiketoiminnan kehityksestä eri aloilta.

Kysymyksiä koskien webinaaria, kemikaalivelvoitteita tai Ecobio Manager saas-palvelua? Ota yhteyttä sähköpostitse info@ecobio.fi tai asiantuntijoihimme: etunimi.sukunimi@ecobio.fi.

Tervetuloa mukaan!

Luonnon monimuotoisuuden viikko muistuttaa biodiversiteetin tärkeydestä

Itämeri suomen luonnon monimuotoisuus
Kuva: Henrik Österlund

Viikolla 21 vietetään kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden viikkoa, joka huipentuu monimuotoisuuden päivään perjantaina 22.5.

Päivä on YK:n teemapäivä, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta, ympäristönsuojelusta sekä luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Viikon aikana ympäri maailmaa keskitytään viestimään luontoaiheisia uutisia.

Luonnon monimuotoisuus, eli biodiversiteetti

Luonnon monimuotoisuudella, eli biodiversiteetillä tarkoitetaan elämän kirjoa niin lajien runsautena, lajien perimän monimuotoisuutena kuin lajien elinympäristönkin moninaisuutena. Mitä monipuolisempi elinympäristömme on, sitä kestävämpi se on myös luonnonmullistuksia ja ihmisen aiheuttamia häiriöitä vastaan. Monimuotoinen luonto tarjoaa ihmisille myös ekosysteemipalveluiksi kutsuttuja ilmaisia hyötyjä: mehiläiset pölyttävät peltokasvit sekä marja- ja hedelmäviljelmät; rantakasvillisuus tasaa tulvahuippuja ja ehkäisee maaperän kulumista sekä ravinteiden valumista vesistöihin; metsät ja suot toimivat hiilensitojina ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Tähän mennessä biodiversiteetti on kuitenkin köyhtynyt hälyttävällä vauhdilla ympäri maailmaa etenkin voimakkaan talouskasvun takia.  Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vähentää myös ihmisten hyvinvointia, sillä se esimerkiksi huonontaa ruokaomavaraisuutta ja lisää terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä riskejä.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Luonnonvarakeskus (LUKE) uutisoivat viime viikolla laajasta tutkimuksestaan, jonka pääsanoma on, että luonnon monimuotoisuuden vähäneminen voidaan vielä pysäyttää. Selvityksen mukaan Suomella on ensimmäistä kertaa realistinen mahdollisuus katkaista biodiversiteetin köyhtyminen ja ryhtyä toimiin sen parantamiseksi. Tämä vaatii kuitenkin voimakkaan sitoutumisen tavoitteeseen kaikilla yhteiskunnan aloilla ja rakenteellisen muutoksen, jonka myötä monimuotoisuuden lisääminen on läpäisevä tavoite kaikissa yhteiskunnan osissa.

hyönteinen luonnon monimuotoisuus
Kuva: Henrik Österlund

Miten Suomen luonnon monimuotoisuutta voidaan suojella?

SYKE:n ja LUKE:n tekemä tutkimus korostaa konkreettisia toimia, joita voidaan ohjailla lainsäädännöllä ja taloudellisilla kannustimilla. Esimerkiksi luonnolle haitalliset tuet tulisi tutkimuksen mukaan poistaa ja vaihtaa biodiversiteettiä vahvistaviksi kannustimiksi. Kansalaisten kulutustottumuksia voitaisiin ohjata kestävämpiin valintoihin luomalla tuotteisiin kuluttajamerkintä, joka kertoisi tuotteen vaikutuksista ympäristöön. Myös tietoisuuden lisääminen viestinnän ja koulutuksen kautta auttaisivat kuluttajia ja päättäjiä tekemään ympäristön kannalta entistä parempia ratkaisuja.

Selvityksen mukaan maankäytön suunnittelu on ratkaisevassa asemassa luonnon monimuotoisuuden kannalta, sillä ehjät ja yhtenäiset elinympäristöt pitävät yllä monimuotoista lajistoa. Viime vuosikymmeninä Suomessa on ennallistettu soita ja ojia, mutta samaan aikaan metsää on hakattu kiihtyvässä määrin. Tällaisesta luonnolle haitallisesta toiminnasta tulisi siirtyä neutraaliin maan- ja luonnonvarojen käyttöön, jotta luonnonympäristöt eivät vähitellen heikkenisi ja häviäisi. Vielä parempi vaihtoehto olisi nettopositiivinen vaikutus, jossa maankäytön ratkaisut lisäisivät monimuotoisuutta vähentämisen sijaan. Maankäyttöä voitaisiin ohjata alueille, joilla biodiversiteetille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Myös ekologinen kompensaatio tai luontopohjaiset ratkaisut, kuten vesi- ja tulvasuojelukosteikot, voisivat olla keinoja lisätä monimuotoisuutta silloin, kun sitä jollain alueella menetetään.

Luonnon monimuotoisuudella on yhteiskunnassa tärkeä rooli

Ilmastonmuutoskeskustelun myötä on huomattu, että nykyinen hyvinvointimme, yhteiskuntamme ja taloutemme rakentuu voimakkaasti luonnon varaan. Luonnon monimuotoisuus takaa aineellisen ja taloudellisen turvallisuuden sekä parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Luonnon monimuotoisuus on myös itseisarvo ilman ihmiselle siitä syntyviä hyötyjä, raportissa vielä muistutetaan.

Tähän mennessä luonnon monimuotoisuus on ollut vielä hyvin pienessä roolissa yritysmaailmassa. Muuttuva ilmasto ja uudet tutkimukset kuitenkin osoittavat, että luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen on tärkeätä kaikilla yhteiskunnan aloilla. Tämän takia monimuotoisuus tulee lähitulevaisuudessa olemaan yhä tärkeämmässä roolissa myös yritystoiminnan kannalta.

Ecobion asiantuntijat Henrik Österlund ja Inka Voutilainen ovat Suomen harvoja luonnon monimuotoisuuden ja liiketoiminnan rajapinnalla toimivia asiantuntijoita. Mikäli yrityksesi toiminta vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti sitä ympyröivään ympäristöön, kannattaa laatia suunnitelma luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Ota yhteyttä!


Mai Kärppä & Caisa Lindblom

Lähteet:

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Luonnon_monimuotoisuuden_vaheneminen_voi%2856874%29

https://www.luonnonkirjo.fi/fi-FI/Artikkelit/2020/22020/Viikko_21_on_luonnon_monimuotoisuuden_vi(56957)

Tärkeät Brexit-määräajat kemikaalien maahantuojille ja käyttäjille

brexit uk chemicals

Yhdistynyt kuningaskunta (UK/Britannia) on virallisesti poistunut Euroopan Unionista (EU) 31. tammikuuta 2020. Brexitin toteutuminen määritellään kuitenkin vielä EU:n ja Britannian keskeisillä päätöksillä, jättäen osapuolille hyvin vähän aikaa aikaa valmistautumiseen. Ellei toisin päätetä, brittiläiset kemikaalit eivät olisi enää EU:n yhteismarkkinoilla siirtymäkauden jälkeen. Tämä tarkoittaisi, että brittiläisten yritysten EU-REACH -rekisteröinnit mitätöitäisiin ja yritykset, jotka ostavat kemikaaleja brittiläisiltä toimittajilta, olisivat EU-REACH-maahantuojia ja tarvitsisivat rekisteröintejä EU-REACH -sääntöjen mukaisesti.

Chemical Watch tiivistää Brexitin tärkeimmät päivämäärät seuraavasti:

  • 31.1.2020: Yhdistynyt kuningaskunta poistuu EU:sta – siirtymäkausi alkaa
  • Alkuvuosi 2020: Euroopan komissio julkaisee luonnoksen neuvottelutavoitteistaan hyväksyttäväksi
  • 30.6.2020: Määräaika siirtymäkauden pidentämiselle
  • 31.12.2020: Siirtymäkauden loppu (jollei päätetä pidentää)
  • 2022: Englannin kemikaalistrategia julkaistaan.

Mitä tämä tarkoittaa yrityksille? 

EU-REACH-rekisteröinnit: Nykyisten rekisteröintien voimassaolo päättyy siirtymäkauden lopussa. Britanniassa toimivien rekisteröineiden yritysten on siirrettävä rekisteröintinsä EU-27/ ETA-alueella sijaitsevalle yritykselle tai ainoalle edustajalle siirtymäkauden loppuun mennessä. Britanniassa toimivien yritysten rekisteröinnit lakkaavat siirtymäkauden lopussa. Kemikaalivirasto suosittaa siirtämään valtuutuksia EU-27 / ETA-alueen ainoalle edustajalle toimitusketjun turvaamiseksi.

UK-REACH-rekisteröijien on toimitettava perustiedot 120 päivän kuluessa EU:sta poistumisesta. Teknisten tietojen toimittamiseksi eri tonnimäärille on suunniteltu 2 vuoden siirtymäaikaa UK-REACH-asetuksen nojalla. Tärkeitä yksityiskohtia on vielä ratkaistavana.

Kansallista lainsäädäntöä (Statutory Instruments, SI) on valmisteilla. Niillä luodaan Britannian kansallisia lakeja vastaamaan mm. REACH- ja CLP-asetuksia, ennakkovienti-ilmoitusmenettelyä (PIC) koskevaa asetusta, biosidiasetusta, kosmetiikkaa, pesuaineita ja vaarallisten aineiden rajoituksia sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS).

Britannian ympäristölaki julkaistiin lokakuussa 2019, ja se antoi ympäristöministerille valtuudet muuttaa UK-REACHiä vastaavan kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanoa. Kemikaalistrategia on valmisteilla. Sen arvioitu voimaantulo on 2022, kauan siirtymäkauden päättymisen jälkeen (ellei siirtymää päätetä jatkaa).

Britannia aloittaa täysin uudet suhteet EU:n kanssa tammikuussa 2021 – joko sovittuun ja ratifioituun kauppasopimukseen perustuen tai ilman sitä.

Oletko kemikaalien maahantuoja tai käyttäjä EU alueella? Mietityttääkö sinua miten Brexit tulee vaikuttamaan toimintaanne? Kemikaaliasiantuntijamme auttavat monipuolisesti mm. lainsäädännön tulkitsemisessa ja uusien REACH-rekisteröintien teossa! Ota yhteyttä

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

Helena Niemelä

 

Helena Niemelä,

kemikaali & REACH asiantuntija

 

 


Lähde: Global Outlook 2020: How will the Brexit endgame shape up? Chemical Watch 28.1.2020. 

Pia Välitalo on Ecobion tuore tohtori!

Välitalo
Pia Välitalo väitteli aiheesta ”Toksisuus ja orgaaniset haitta-aineet – Monimutkaisten ympäristönäytteiden vaikutusperusteinen arviointi”. Vasemmalla normaali kalan alkio ja oikealla jätevesinäytteelle altistettu kalan alkio. © Pia Välitalo

Suomen ympäristökeskuksen SYKEn laboratoriokeskuksen ekotoksikologia ja riskinarviointi -ryhmässä (ELAB) väitöskirjatutkijana toiminut filosofian maisteri Pia Välitalo väitteli 26.7.2019 Aalto-yliopistossa aiheesta: ”Toksisuus ja orgaaniset haitta-aineet – Monimutkaisten ympäristönäytteiden vaikutusperusteinen arviointi”.

Ihmiskunta käyttää arvioilta noin 100 000 synteettistä kemikaalia, joista osa päätyy ympäristöön. Tällä hetkellä vain pientä osaa näistä kemikaaleista monitoroidaan. Haasteena on tunnistaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit.

Välitalon tutkimuksessa käytettiin kokonaisvaltaista vaikutusperusteista lähestymistapaa ympäristönäytteiden arvioinnissa. Vaikutusperusteiset menetelmät huomioivat myös tuntemattomat kemikaalit, muuntumistuotteet sekä seosvaikutukset. Tutkimuksessa arvioitiin kahdeksan jätevedenpuhdistamon vedenlaatua myrkyllisyyden ja orgaanisten haitta-aineiden osalta, mutta menetelmä on sovellettavissa myös erilaisiin näytematriiseihin.

Tutkimuksessa havaittiin, että vaikutusperusteisten menetelmien soveltaminen monimutkaisiin ympäristönäytteisiin tarjoaa arvokasta lisätietoja vedenlaadusta. Tulosten perusteella voitiin lisäksi todeta, etteivät perinteiset jäteveden puhdistustekniikat kokonaisuudessaan poista orgaanisia haitta-aineita tai toksisuutta jätevesistä. Paremman vedenlaadun saavuttaminen edellyttää sekä tarkempaa monitorointia että kehittyneempiä puhdistusmenetelmiä.

Aiheutuuko yrityksesi toiminnasta vesistöpäästöjä? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja autamme teitä selvittämään toimintanne vesistövaikutukset sekä viranomaisvelvoitteet:

info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Energiakatselmusten määräaika lähestyy

Puhdas energia velvoitteet asiantuntijat kentällä

Suurten yritysten energiakatselmusvelvoitteen seuraava määräaika on 5.12.2019. Vielä ehdit varata osaavan asiantuntijan auttamaan katselmusten tekemisessä ja raportoinnissa.

Velvoitteen piiriin kuuluvat yritykset, joiden henkilöstö on yli 250 työntekijää, tai liikevaihto yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa. Lisätietoja velvoitteesta blogissamme.

Pakollisen velvoitteen yhteydessä kannattaa miettiä, miten sitä voi hyödyntää toimintojen tehostamisessa. Energiakatselmuksen tekeminen on erinomainen tilaisuus kartoittaa koko yrityksen energiankulutus ja parhaat mahdollisuudet energiansäästöön. Katselmus auttaa löytämään keinoja pienentämään yrityksen energiankulutusta ja energiakustannuksia.

Energiakatselmuksen on sisällettävä riittävä määrä kohdekatselmuksia edelliseltä neljältä vuodelta. Kohdekatselmuksia voidaan laatia erilaisille kohteille, kuten rakennukselle, rakennusryhmälle, laitokselle tai sen osalle. Yksittäisen kohteen energiankulutuksen tarkka analysointi auttaa yritystä löytämään merkittävimmät ja kustannustehokkaimmat keinot energiansäästöön.

Ota yhteyttä mikäli yrityksesi kaipaa pätevää asiantuntija-apua energiakatselmuksissa ja energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi


Leena Tähkämö

 

EU tutkimustuloksia: ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktisiin ja antarktisiin alueisiin

arktiset alueet ikiroudan sulaminen ravintoverkot turkijoita

EU:n rahoittamassa BioPollAr-hankkeessa on tutkittu ilmastomuutoksesta johtuvan ikiroudan sulamisen vaikutusta myrkyllisiin POP-yhdisteisiin, arktisissa ja antarktisissa ekosysteemissä sekä ravintoverkoissa.  

Tutkimuksessa analysoitiin POP-yhdisteiden ajallisia sarjoja. Analyyseissä käytettiin näyteitä vedestä, kaloista, planktonista, maaperästä, kasvillisuudesta ja ilmakehästä. Hankkeeseen osallistuivat eurooppalaiset ja kansainväliset tutkijat.

Tutkimus paljasti ensimmäistä kertaa, että ikiroudan sulaminen arktisen alueen lämpenemisen vuoksi vapauttaa suuren määrän orgaanisiin aineisiin sitoutuneita POP-yhdisteitä vesistöihin. Vapautuminen vaikuttaa huomattavasti alueen ravintoverkkoihin. Makean veden ympäristöt, kuten järvet ja joet, sekä meriympäristöt ovat arktisen alueen tärkeimmät ravintoverkot ja ekosysteemit, jotka tarjoavat tärkeitä ravintolähteitä.

Tulokset osoittavat korrelaatiota Kanadan arktisen alueen järvestä peräisin olevan arktisen hiilen (Salvelinus alpinus) POP-pitoisuuden ja Pohjois-Atlantin värähtelyiden vuosittaisten vaihtelujen välillä. Hankkeen tulokset osoittivat lisäksi, että ”uusia” kemikaaleja on havaittavissa myös maailman turmeltumattomimmilla alueilla. Tämän vaikutuksia polaarisiin ravintoverkkoihin ja ekosysteemeihin ei vielä tunneta. Lue lisää


Onko yrityksenne toiminnalla vaikutuksia ympäristöön joihin tarvitsette ympäristölupia tai konsultointia? Ecobion asiantuntijat auttavat!

Ota yhteyttä: info@ecobio.fi


Euroopan komissio uutisoi aiheesta