Home » Tapahtumat & webinaarit

Kategoria: Tapahtumat & webinaarit

Science-based targets (SBT) – mitä ja miksi?

Science-Based Targets -aloite

Science-based targets -aloite (SBTi) eli Tieteeseen perustuvat ilmastovoitteet -aloite on luotu edistämään ilmastotoimia yksityisellä sektorilla auttaen yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet omalle toiminnalleen.

Aloite asettaa yrityksille selkeät toimenpidelinjaukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Nämä toimenpiteet auttavat ehkäisemään ilmastonmuutoksen pahimpia vaikutuksia ja tukevat ilmastoystävällisen liiketoiminnan kasvua.

Tavoitteita pidetään ”tieteeseen perustuvina”, jos ne ovat sopusoinnussa sen kanssa, mitä viimeisin ilmastotiede pitää välttämättömänä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi: tavoitteet tukevat ilmaston lämpenemisen rajoittamista selvästi alle 2 °C asteen esiteolliseen aikaan verrattuna ja tukevat pyrkimystä rajoittaa lämpeneminen 1,5 °C asteeseen.

SBTi:n viime vuotta koskevan raportin mukaan 2015–2020 aikana SBTi:hin sitoutuneet yritykset ovat merkittävästi vähentäneet oman toimintaansa liittyviä päästöjä verrattuna globaaliin keskiarvoon.

Science based targets initiative annual progress report, 2021 (toukokuu 2022)
Lähde: Science-based targets initiative annual progress report, 2021 (toukokuu 2022)

Katso Ecobio webinaari: Science-Based Targets – mitä ja miksi?

Science-Based Targets – mitä ja miksi? -webinaarissa Johtava konsultti Inka Koskinen ja Konsulttimme Mai Kärppä kertovat tiivistetysti mitä Science-Based Targets tarkoittaa, millaisia velvoitteita sääntely asettaa yrityksille ja miksi yritysten kannattaa liittyä mukaan SBT -aloitteeseen.

Webinaarin Agenda:

 1. Sääntelystä tulevat uudet velvoitteet
 2. Science-based Targets -aloite
 3. Aloitteeseen liittyminen
 4. SBTi:n edellyttämä päästölaskenta
 5. Päästövähennystavoitteiden asetanta
 6. Aloitteeseen liittymisen hyödyt

Katso tallenne, jotta tiedät miten sinäkin voit vähentää liiketoiminnan päästöjä ja miten pääset alkuun SBT-aloitteen kanssa!

Lataa tallenne  alta  Näin pääset alkuun SBT-aloitteen kanssa!

  SBT-aloite vaatii liiketoiminnalle suunniteltujen tavoitteiden määrittämisen. Lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet asetetaan 5–10 vuodelle tai pitkän aikavälin tavoitteen, jossa päästöjä vähennetään vähintään 90 %, vuoteen 2050 mennessä.

  Päästövähennystavoitteiden määrittäminen tarkoittaa myös vertailuvuoden päästöjen laskemista, jotta kehitystä voidaan seurata. Tämä tarkoittaa liiketoiminnan hiilijalanjäljen laskemista GHG-protokollan mukaisesti. Tavoitteiden tulee myös noudattaa SBTi:n kriteeristöä, jotta ne voidaan katsoa olevan tieteeseen perustuvia.

  Ecobion SBT-aloitteeseen liittyvät asiantuntijapalvelut

  Konsulttimme selkeyttävät sinulle mitä SBTi:ssä linjatut toimenpiteet tarkoittavat sinun liiketoimintasi kohdalla. Autamme määrittämään toimintasi hiilijalanjäljen ja asettamaan SBTi:n mukaiset päästövähennystavoitteet. Neuvomme mitä toimia sinun pitää tehdä liiketoimintasi rakenteissa ja arvoketjussa, jotta saavutat asetetut tavoitteet

  Ota yhteyttä


   Tutustu Ecobion palveluihin tästä. 

   EU:n kemikaalistrategia ja kemikaalien korvaaminen

   EU:n kemikaalistrategia ja kemikaalien korvaaminen webinaaritallenne

   Ecobion webinaaritallenne: EU:n kemikaalistrategia ja kemikaalien korvaaminen

   EU:n kemikaalistrategia tavoittelee ihmisten ja ympäristön suojelua ja kannustaa toimillaan yrityksiä kehittämään kestäviä ja turvallisia kemikaaleja ja teknologioita. Kemikaalistrategian toimeenpanossa muutetaan lainsäädäntöä ja lisätään erilaisia ainerajoituksia esimerkiksi hormonitoimintaa häiritseville aineille. Haitallisimpien aineiden käyttö kielletään jopa kokonaan.

   Ecobion johtava konsultti Anne Kallioinen käy webinaarissa läpi mitä EU:n kemikaalistrategia sisältää ja haitallisten kemikaalien korvaamisen vaiheet.

   Webinaarin agenda:

   • EU:n kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia
   • Miksi kemikaalien korvaaminen on ajankohtaista?
   • Mitä on kemikaalien korvaaminen?
   • Miksi korvata kemikaaleja toiminnassa?
   • Kemikaalien korvaamisen vaiheet
   • Ecobio Manager apuna kemikaalien korvaamisessa

   EU:n kemikaalistrategian vaikutukset

   Kemikaalistrategian toimeenpanon myötä odotettavia muutoksia jatkossa on mm.

   • kemikaalien turvallisuus ja kestävyys huomioitava koko elinkaaren aikana
   • Uusia ryhmärajoituksia REACH-asetuksiin
   • Joidenkin haitallisten kemikaalien käytön kieltäminen kokonaan
   • Uusia aineryhmiä SVHC-aineiksi
   • Vaikutukset elintarvikekontaktimateriaaleihin  ja kosmetiikkaan

   Lisääntyvät rajoitukset ja velvoitteet aiheuttavat yrityksille lisätyötä, kustannuksia ja rajoitettujen kemikaalien käyttöä ei välttämättä voi enää jatkaa. Kemikaalin korkea hinta tai saatavuusongelmat johtavat myös tarpeeseen korvata jo käytössä olevia kemikaaleja. Haitallisten kemikaalien käyttö saattaa vaatia tarkempaa valvontaa, kuten erilaisia vaativia teknisiä ratkaisuja turvallisten työolosuhteiden varmistamiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, tai erityistoimia jätteiden hävittämiseen.

   Webinaarin kesto on noin 20 minuuttia.

   Webinaari on suunnattu tuotekehitystä tekeville, kemikaalivastaaville ja kaikille kemikaaliasioiden parissa työskenteleville henkilöille esimerkiksi kemikaaleja käyttävissä, valmistavissa, maahantuovissa tai myyvissä yrityksissä.

   Puhuja

   Ecobio Oy asiantuntija Anne KallioinenAnne Kallioinen

   Sähköposti: anne.kallioinen@ecobio.fi

   Puhelin: +358 (0)20 756 2303

    

        Lähettämällä lomakkeen hyväksyn markkinointiviestinnän vastaanottamisesta koskien Ecobiota ja Ecobio Manageria sekä niiden palveluita, ja annan Ecobiolle luvan tallentaa ja käsitellä yllä toimitettuja henkilötietoja pyydetyn sisällön tarjoamiseksi. Voit lopettaa näiden viestien tilauksen milloin tahansa.

     

    Voit seurata meitä myös Linkedinissä, niin saat kestävän kehityksen uutiset lyhyesti ja ytimekkäästi omaan feediisi. 

    Ecobion kemikaali- ja tuoteturvallisuuspalvelut löydät täältä.


    Teksti päivitetty: 23.5.2022

    Webinaari: Kestävästä kehityksestä tuli kriittinen osa yritysten arvonluontia – Toimi nyt!

     

    Webinaaritallenne: Kestävästä kehityksestä tuli kriittinen osa yritysten arvonluontia – Toimi nyt!

    Nyt katsottavissa Ecobion webinaari: Kestävästä kehityksestä tuli kriittinen osa yritysten arvonluontia – Toimi nyt!

    Kestävä kehitys on juuri nyt erityisen ajankohtainen yritysten arvonluonnille. Yritysten näkökulmasta kestävän kehityksen merkittävin ajuri on asiakkailta tuleva markkinaehtoinen kysyntä näiden asioiden hyvälle hoidolle.

    Trendin jatkuessa vahvana, nousee nyt kokonaan uusia ajureita yritysten kestävän kehityksen käytännön toimenpiteille. Yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tulee velvoittamaan monia yrityksiä kertomaan entistä seikkaperäisemmin kestävän kehityksen johtamisestaan. Samaan aikaan nyt meneillään oleva Venäjän kriisi ja reaktiot siihen muokkaavat merkittävästi mm. energiamarkkinaa sekä eräiden raaka-aineiden globaaleja virtoja kiihdyttäen mm. EU:n Vihreää Siirtymää, energia- ja materiaalitehokkuustoimia sekä kiertotalouden valtavirtaistumista.

    Johda yrityksesi kestävän kehityksen elementit kuntoon

    Ecobion ajankohtaiswebinaari käsittelee asioita, joissa yritysten kannattaa toimia heti saattaakseen kestävän kehityksen johtamisensa markkinoiden ja toimintaympäristön tilanteen edellyttämälle tasolle. EU:n uusista raportointivelvoitteista yrityksille seuraa tarve selvittää ja määritellä kestävän kehityksen johtamisen peruselementit kuntoon ennen niistä raportoimista. Samalla yritysten tulee määritellä oma roolinsa nyt uutta vauhtia saavassa EU:n Vihreässä Siirtymässä. Edelläkävijöille tämä tarkoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

    Webinaarin agenda

    1.Kestävän kehityksen tilannekuva ja tulevaisuus tiivistetysti
    2.Kestävä kehitys tuli pysyvästi yritysten arvonluonnin ytimeen
    3.Olennaisuusarviointi luo perustan yrityksen tavoitteille ja tiekartalle
    4.Mitä merkitsee olla toimialansa edelläkävijä kestävässä kehityksessä?
    5.Mitä yritysten kannattaa tehdä nyt?

    Puhuja

    Henrik Österlund Ecobio Oy

    Henrik Österlund

    Sähköposti: henrik.osterlund@ecobio.fi

    Puhelin: +358 (0)20 756 9457

     

    Henrik Österlundilla on yli 20 vuoden käytännön työkokemus kestävän kehityksen johtamisesta yritysnäkökulmasta. Yritysvastuun olennaisuusarviointi, tiekartat ja strategiat sekä kestävän kehityksen raportointi ovat hänen luotsaamalleen Ecobion konsultointitiimille arkipäivää yritysten auttamisessa.

    Österlund on kehittänyt myös elinkeinoelämän kestävän kehityksen yhteis- ja itsesääntelymalleja, esimerkkinä materiaalitehokkuuden sitoumus. Österlund on kokenut kestävän kehityksen johtamisen valmentaja ja vuorovaikutteisten työpajojen fasilitoija. Hänen otettaan kestävän kehityksen johtamiseen ilmentävät parhaiten ankkuroituminen asiakaslähtöiseen ajatteluun sekä jatkuvaan parantamiseen toiminnan kaikilla tasoilla.

    Tilaa tallenne sähköpostiisi alta     Lähettämällä lomakkeen hyväksyn markkinointiviestinnän vastaanottamisesta koskien Ecobiota ja Ecobio Manageria sekä niiden palveluita, ja annan Ecobiolle luvan tallentaa ja käsitellä yllä toimitettuja henkilötietoja pyydetyn sisällön tarjoamiseksi. Voit lopettaa näiden viestien tilauksen milloin tahansa.


     Edited: 09.05.2022

     Webinaari 27.1: EU-taksonomian raportointi vuonna 2022 – Mitä velvoitteet sisältävät ja miten hyödynnät digitalisoinnin tehokkuuden raportoinnissa?

     Webinaari 27.1: EU-taksonomian raportointi vuonna 2022

     Ilmoittaudu EU-taksonomian raportointiwebinaariimme 27.1!

     Ilmoittaudu täällä

     EU:n taksonomia-asiantuntijamme käyvät webinaarissamme tiivistetysti läpi EU:n taksonomialuokituksen ympäristöluokituksen ja raportoinnin ajankohtaiset velvoitteet suurille yhtiöille ja yhteisöille koskien vuoden 2022 raportointia. Webinaari keskittyy suurten pörssiyhtiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen vaatimuksiin (non-financial undertakings).

     Miksi EU:n taksonomiaraportointi on ajankohtainen?

     EU:n taksonomia-asetus edellyttää suurilta organisaatioilta ympäristöluokiteltujen toimintojen taloudellisten vaikutusten arviointia ja raportointia vuosittain. Keväällä 2022 suuret pörssiyritykset ja muut yleishyödylliset yhteisöt raportoivat asetuksen mukaisesti ensimmäistä kertaa.

     EU:n komissio on luonut monitahoisen järjestelmän, jonka vaatimusten syövereihin yritysten on helppo eksyä ilman perehtynyttä apua ja järjestelmällistä työskentelymallia. Webinaarimme käy läpi ensimmäisen vuoden taksonomiaraportoinnin askeleet ja esittelee helpon ja pätevän digitaalisen toimintamallin kimuranttien vaatimusten täyttämiseksi. Taksonomia-asetuksen vaatimukset laajenevat ensi keväänä, jonka johdosta on kannattavaa alusta lähtien hyödyntää digitalisoinnin tarjoama tehokkuus. Tarjoamme taksonomiavelvollisille osallistujille lisäetuna Ecobio Managerin maksutonta koekäyttöä määräajaksi.

     Webinaarin agenda

     Taksonomia-asiantuntijamme vastaavat webinaarissa seuraaviin kysymyksiin:

     1. Mitä hyötyä on EU:n taksonomia-asetuksesta?
     2. Mitä toimijoita EU:n taksonomia koskee vuonna 2022 ja mitä velvoitteet sisältävät?
     3. Miten taloudelliset toiminnot tunnistetaan ja miten tehdään kelpoisuuden arviointi (eligibility assessment)?
     4. Mitä ja miten taloudellisia tietoja (KPIt) raportoidaan?
     5. Mitä muuta vaaditaan taloudellisten tietojen raportoinnilta?
     6. Miten EU:n taksonomia kehittyy vuonna 2023 ja tulevaisuudessa?
     7. Miten digitalisointi voi auttaa ympäristöluokituksessa ja raportoinnissa?

     Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chatissa asiantuntijoillemme.

     Kenelle?

     Webinaari on suunnattu pörssiyhtiöiden ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen (public interest entities) talous- ja kestävän kehityksen raportoinnista vastaaville, rahoitusalan kestävän kehityksen asiantuntijoille sekä EU Green Bondien vastaaville.

     Mitä lisäetuja osallistujalle?

     Tarjoamme yrityksillenne digitaalisen taksonomiaratkaisumme, Ecobio Managerin, maksuttomaan koekäyttöön (arvo 3000 euroa) maaliskuun 2022 loppuun saakka. Koekäytön aikana voitte kätevästi digitalisointia hyödyntäen luokitella ja raportoida tietonne ensimmäisen vuoden vaatimusten mukaisesti. Tarjous on tarkoitettu taksonomiavelvollisille osallistujille.

     Annamme mahdollisuuden hyödyntää lisäetua jo ennen webinaaria. Ole yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen sales@ecobiomanager.com, niin avaamme palvelun koekäyttöön yrityksellenne.

     Milloin?

     Maksuton suomenkielinen webinaari järjestetään torstaina 27.1.2022 kello 10.00–10.40!

     Are you interested in the topic but would prefer to listen to the webinar in English? Read more and register for the English version (27.1.2022 at 11.00-11.40) of the webinar here.

     Tervetuloa kuuntelemaan ja kysymään ajankohtaisesta EU-taksonomian raportoinnista!

     Ilmoittaudu täällä

     Lue lisää Ecobiosta täältä ja Ecobio Managerista täältä.

     Webinaari 27.1: Käyttöturvallisuustiedotteiden uudet sisältövaatimukset – Tehosta KTT:n päivitys digitalisaation avulla

     käyttöturvallisuustiedote

     Tervetuloa mukaan KTT-webinaariimme 27.1!

     Ilmoittaudu mukaan

     Kemikaaliasiantuntijamme käyvät webinaarissamme tiivistetysti läpi kemikaalien valmistajia, maahantuojia ja käyttäjiä koskevat käyttöturvallisuustiedotteiden velvoitteet.

     Miksi KTT:n päivitys on ajankohtainen?

     Käyttöturvallisuustiedotteiden sisältövaatimukset ovat muuttuneet ja kaikki käyttöturvallisuustiedotteet pitää päivittää muuttuneiden vaatimusten mukaisiksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämä laajamittainen käyttöturvallisuustiedotteiden päivitys tulee ottaa huomioon yrityksissä hyvissä ajoin. Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen vaatii kemikaalilainsäädännön, kemian ja työturvallisuuden erikoisosaamista. Sekä työntekijöiden että työnantajien pitää tuntea olennaiset kohdat ja velvoitteet käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyen.

     Webinaarin agenda

     Kemikaalisiantuntijamme vastaavat webinaarissa seuraaviin kysymyksiin:

     1. Mitkä ovat käyttöturvallisuustiedotteiden sisältövaatimukset ja miten ne ovat muuttuneet/tulevat muuttumaan?
     2. Milloin käyttöturvallisuustiedote pitää laatia ja toimittaa?
     3. Milloin käyttöturvallisuustiedote pitää päivittää?
     4. Miten saadut käyttöturvallisuustiedotteet pitää tarkastaa?
     5. Mitkä ovat käyttöturvallisuustiedotteisiin ja kemikaaliluetteloihin liittyvät työnantajavelvoitteet?
     6. Miten käyttöturvallisuustiedotteita ja kemikaaliluetteloita voi hallinnoida digitaalisesti?

     Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chatissa asiantuntijoillemme.

     Kenelle?

     Webinaari on suunnattu kemikaaleja käsitteleville, maahantuoville tai myyville yrityksille, jotka vastaanottavat, käyttävät ja laativat käyttöturvallisuustiedotteita sekä haluavat näkemystä kemikaalinhallinnan automatisointiin digitalisoinnin avulla.

     Milloin?

     Maksuton suomenkielinen webinaari järjestetään torstaina 27.1.2022 kello 9.00–9.30.

     Tervetuloa mukaan!

     Voit ilmoittautua mukaan täältä!

     Käy myös katsomassa ladattavat webinaarimme nyt kotisivuiltamme!

     Nyt voit katsoa tallennetut webinaarimme juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii! Webinaarikirjastosta löydät sekä tulevat että tallennetut webinaarimme helposti!

     Löydät webinaarikirjaston täältä.

     Safer Chemicals Conference 2021

     Safer Chemicals Conference 2021

     Euroopan kemikaalivirasto ECHA järjesti virtuaalisen Safer Chemicals Conference tapahtuman 6.10.2021. Ecobio osallistui tapahtumaan.

     Tilaisuus käsitteli kemikaalistrategiaa ja useita siihen liittyviä teemoja, jotka vaikuttavat lähivuosina mm. kemikaalilainsäädäntöön että ainerajoituksiin. Tavoitteena on myrkytön ympäristö, jossa kemikaalit edistävät yhteiskuntaa välttäen samalla haittoja ympäristölle ja ihmiselle. Kemikaalistrategian kolme ydinasiaa ovat 1) ympäristön ja ihmisten suojelun lisääminen 2) innovaatio ja 3) nykyisen oikeudellisen kehyksen yksinkertaistaminen ja konsolidointi.

     Konferenssin esityksistä ja puheenvuoroista esiin nousseita asioita oli:

     • Uusia turvallisia kemikaaleja ja materiaaleja tarvitaan ja innovaatiot ovat siinä olennaisessa osassa.
     • Kestävän kemikaalin määrittely ja kriteerit tarvitaan. Kriteerit tulee ottaa käyttöön.
     • Tutkimusrahoituksen tulee tukea turvallisten ja kestävien kemikaalien kehittämistä.
     • Kemikaalistrategia ei ole ainoastaan kestävyyttä, vaan se sisältää myös kiertotaloutta ja digitalisaatiota koskevia toimia.
     • Kemikaalien täysi elinkaariarviointi tarvitaan, jotta turvallisuudesta ja kestävyydestä voidaan varmistua.

     Tilaisuuden yhtenä teemana oli myös vaatimustenmukaisuus. Tuotteiden ja kemikaalien vaatimustenmukaisuutta ja valvontaa tullaan tehostamaan tekemällä enemmän tarkastuksia. ECHA tukee yrityksiä vaatimustenmukaisuudessa mm. vapaaehtoisen toimintasuunnitelman kautta (Voluntary Action Plan) tehtävillä epävirallisilla tarkasteluilla.

     Esityksissä kerrottiin mm. aineiden ryhmittelystä rajoitustoimien nopeuttamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi, vaarallisen liuottimen korvaamista vähemmän haitallisella, PFA-rajoituksista, uudesta puhtaan juomaveden direktiivistä sekä nanomateriaaleista. Lisäksi käytiin läpi PCN:n ja SCIP ilmoitusten tekemistä ja mitä muutoksia niihin liittyen on tehty.

     Vaarallisille seoksille tehtävien PCN-ilmoituksien uusia ominaisuuksia käytiin läpi. Ilmoituksia on esimerkiksi mahdollista tehdä usealle seokselle yhdellä kertaa edellyttäen, että niillä on sama luokitus. Tuotteen lakkauttaminen voidaan myös merkitä ilmoituksiin. Lisäksi käytiin läpi uusia tilanteita, milloin ilmoitus on päivitettävä. PCN-formaattiin on myös tehty päivityksiä ja ilmoitusten lähetystä parannettu mm. System-to-System (S2S) palvelun kautta.

     Esineiden SCIP-ilmoituksista käytiin läpi ilmoitusvelvoitteita, ilmoituksen laatimista sekä julkista SCIP-tietokantaa ja sen käyttöä. SCIP-ilmoitus tai yksinkertaistettu SCIP-ilmoitus (Simplified SCIP notification, SSN) pitää tehdä esineille, jotka sisältävät erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 %. Yrityksille haasteena SCIP-ilmoitusvelvoitteessa on ollut lyhyt aika valmistautua uusiin velvollisuuksiin ja tarvittavan tiedon keruu toimitusketjuissa. Vaikeuksista huolimatta SCIP-ilmoituksia on tehty jo huomattavan suuri määrä.

     Lisäksi yritysten ääni ja huolet kuuluivat tapahtuman keskusteluissa ja chatissa. Seuraavia ajatuksia tuotiin esille:

     • Yritykset tarvitsevat selkeät kriteerit ja suunnan, mihin panostaa mahdollisimman nopeasti. Tavoitteiden saavuttamiseen ja tarvittaville muutoksille tarvitaan aikaa.
     • Kestäville ja turvallisille kemikaaleille pitää löytyä myös markkinat. Yritykset saattavat kohdata kysymyksiä: Paljonko kestävä kemikaali saa maksaa enemmän? Paljonko tuotteen ominaisuudet saavat heikentyä?
     • Yrityksissä kemikaalien kulutuksen aleneminen voi tarkoittaa kasvun heikentymistä.

     Tapahtuman esitykset kysymyksiä ja vastauksia -osioineen ovat katsottavissa Euroopan kemikaaliviraston nettisivuilla täältä.


     Teksti: Anne Kallioinen & Mikael Hirn

     Kuva: Shutterstock

     Webinaari 18.11: SCIP-vaatimusten täyttäminen järjestelmällisesti ja tehokkaasti

     Webinaari 18.11: SCIP-vaatimusten täyttäminen järjestelmällisesti ja tehokkaasti

     Tervetuloa mukaan SCIP-webinaariimme 18.11!

     Ilmoittaudu mukaan

     Kemikaalilainsäädännön asiantuntijamme käyvät webinaarissa tiivistetysti läpi esineiden valmistajia ja EU-maahantuojia koskevia velvoitteita liittyen erityistä huolta aiheuttaviin (SVHC) aineisiin ja SCIP-tietokannan uudet velvoitteet.

     Euroopan Unionin tavoitteena on muuttaa talouttaan kiertotalouden mukaiseksi. Vahvistaakseen kiertotaloutta EU:n kemikaalivirasto ECHA on perustanut uuden tietokannan (SCIP Database) esineiden ja esinekokonaisuuksien tietojen kokoamiseksi ja tiedon saattamiseksi julkisesti saataville. SCIP-vaatimusten täyttämisessä kannattaa toimia järjestelmällisesti ja jäsentyneesti.

     Kemikaaliasiantuntijamme vastaavat webinaarissamme seuraaviin kysymyksiin:

      1. Kenen pitää tehdä SCIP-ilmoitus?
      2. Miten SVHC-aineen pitoisuus lasketaan esineestä?
      3. Mitä tietoja vaaditaan ja miten ne toimitetaan?
      4. Mitkä ovat esineiden valmistajien ja EU-maahantuojien keskeisimmät REACH-velvoitteet?
      5. Mitkä ovat hankalimmat SCIP-vaatimukset ja miten ne taklataan?
      6. Mitkä ovat tärkeimmät askeleet esineiden sisältämien ainetietojen hallintaan?

     Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chatissa asiantuntijoillemme. Webinaari on suunnattu kaikille EU-alueella toimiville esineiden valmistajille, EU-maahantuojille ja/tai toimittajille.

     Maksuton suomenkielinen webinaari järjestetään torstaina 18.11 kello 9–9.30. 

     Tervetuloa mukaan!

     Ilmoittaudu mukaan täällä.

     Käy myös katsomassa ladattavat webinaarimme nyt kotisivuiltamme!

     Nyt voit katsoa tallennetut webinaarimme juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii! Webinaarikirjastosta löydät sekä tulevat että tallennetut webinaarimme helposti!

     Löydät webinaarikirjaston täältä.

     Suomalainen Ecobio lanseerasi ensimmäisenä maailmassa kattavan digitaalisen ratkaisun EU-taksonomia-asetuksen noudattamiseksi

     Suomalainen Ecobio lanseerasi ensimmäisenä maailmassa kattavan digitaalisen ratkaisun EU-taksonomia-asetuksen noudattamiseksi
     Ecobion tiimi julkaisutilaisuudessa 29.9. Vasemmalta: Taru Halla, Emma Björkqvist, Katrine Hoset, Sanna Perkiö & Evelina Meski

     EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, lyhyesti EU-taksonomia, on mittava säädösperusteinen kriteeristö, joka määrittelee ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia yrityksissä. Se on EU:n työkalu ohjata taloutta kestävän kehityksen suuntaan. Yritysten on täytettävä vaatimukset asteittain vuoden 2022 alusta lähtien.

     EU:n taksonomia-asetus velvoittaa rahoitusmarkkinoilla toimivia yrityksiä ja pörssilistattuja suuryrityksiä luokittelemaan, arvioimaan ja julkaisemaan taloudelliset toimensa kestävän kehityksen kriteereiden mukaisesti. Taksonomia-asetus tulee jatkossa koskemaan yhä laajempaa joukkoa taloudellisia toimijoita.

     Yritykset valmistautuvat nyt EU-taksonomia-asetuksen asettamien vaatimusten noudattamiseen. Mittavan luokittelujärjestelmän vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja tietojen raportointiin on toistaiseksi ollut vain vähän apua saatavilla.

     Ecobio Manager tarjoaa ratkaisua taksonomiahaasteeseen yli 10 000 EU-yritykselle

     Ecobio julkisti tänään keskiviikkona 29.9.2021 ensimmäisenä maailmassa kattavan ja helppokäyttöisen digitaalisen ratkaisun EU-taksonomia-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi. Ratkaisu toteutetaan Ecobio Manager-SaaS-palvelun osana. Ecobio Manager on yritysten toiminnan, tuotteiden ja alihankkijoiden kestävän kehityksen työkalu pilvipalveluna.

     Ohjelmiston lisäksi palvelu sisältää muun muassa kansainvälisiä lakien, asetusten ja sopimusten jatkuvasti päivittyviä tietokantoja. Sen moduulirakenne tarjoaa mahdollisuuksia valita sisältöjä tarpeen mukaan.

     – Ecobio Managerin maailman ensimmäinen kattava taksonomiaratkaisu sisältää sujuvan luokitteluprosessin ja päivittyvien lakitietokantojen lisäksi myös ympäristöriskin arvioinnin. Kattavuudeltaan vastaavaa palvelua markkinoilla toistaiseksi ole ollut, Ecobion perustaja ja kehitysjohtaja Sanna Perkiö, TkT, kertoi.

     EU:n komissio on luonut monitahoisen järjestelmän, jonka vaatimusten syövereihin yritysten on helppo eksyä ilman perehtynyttä asiantuntija-apua ja järjestelmällistä työskentelymallia.

     – Tarjoamme yli 10 000 EU-yritykselle helppoa ja pätevää digitaalista toimintamallia kimuranttien vaatimusten täyttämiseksi. Vastaanotto pörssiyrityksissä ja rahoitusalalla on ollut sekä innostunutta että helpottunutta.

     Yritysten kannattaa alusta lähtien hyödyntää digitalisoinnin tarjoama tehokkuus, Perkiö vinkkasi.

     – Taksonomian ensimmäiset vaatimukset on raportoitava jo ensi keväänä. Odotamme laajaa kiinnostusta ja asiakkuuksia eri puolilta Eurooppaa.

     Lue lisää uudesta digitaalisesta ratkaisustamme täältä.

     Löydät kaikki tallennetut webinaarimme täältä.

     Ecobio lanseeraa ensimmäisenä maailmassa kattavan digitaalisen ratkaisun EU-taksonomia-asetuksen noudattamiseksi

     Julkaisemme kattavan ja helppokäyttöisen digitaalisen ratkaisun EU-taksonomia-asetuksen vaatimuksenmukaisuuden noudattamiseksi.

     Ilmoittaudu tilaisuuteen

     EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, lyhyesti EU-taksonomia, on mittava säädösperustainen luokitusjärjestelmä, joka määrittelee ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia yrityksissä. Asetus on EU:n työkalu, joka ohjaa taloutta kestävän kehityksen suuntaan. Yritysten on täytettävä vaatimukset asteittain vuoden 2022 alusta lähtien.

     EU:n taksonomia-asetus velvoittaa rahoitusmarkkinoilla toimivia yrityksiä ja pörssilistattuja suuryrityksiä luokittelemaan, arvioimaan ja julkaisemaan taloudelliset toimensa kestävän kehityksen kriteereiden mukaisesti. Taksonomia-asetus tulee jatkossa koskemaan laajempaa joukkoa taloudellisia toimijoita. Yritykset valmistautuvat nyt EU-taksonomia-asetuksen asettamien vaatimusten noudattamiseen.

     Mittavan luokittelujärjestelmän vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja tietojen raportointiin on toistaiseksi ollut vain vähän apua saatavilla. Ecobio julkistaa keskiviikkona 29.9.2021 ensimmäisenä maailmassa kattavan ja helppokäyttöisen digitaalisen ratkaisun EU-taksonomia-asetuksen vaatimuksenmukaisuuden noudattamiseksi.

     Tervetuloa mukaan digitaalisen ratkaisun julkaisutilaisuuteen

     Olet tervetullut Ecobion digitaalisen Taksonomia-palvelun julkistustilaisuuteen keskiviikkona 29.9.2021 klo 9.30! Tilaisuudessa Ecobion perustaja ja kehitysjohtaja tekniikan tohtori Sanna Perkiö valottaa ratkaisun syntyä ja merkitystä sekä EU:n taloudelle että yrityksille. Ecobion asiantuntijat, filosofian tohtori Katrine Hoset ja johtaja Evelina Meski, käyvät läpi EU-taksonomia-asetuksen ja sitä, miten yritykset voivat täyttää digitaalisen ratkaisun avulla uudet kestävän kehityksen luokitus- ja raportointivaatimukset oikein heti alusta alkaen.

     Mikäli haluat lisätietoa EU:n taksonomiasta, voit osallistua webinaariin jo klo 9.00 alkaen. Ennen julkistusta käydään läpi EU-taksonomia-asetuksen vaatimuksia yksityiskohtaisesti.

     Ilmoittaudu tilaisuuteen

     Voit lukea lisää EU-taksonomiasta täältä.

     Selvitä koskeeko EU-taksonomian vaatimukset yritystänne! Tiedätkö koskeeko EU-taksonomian vaatimukset yritystänne? Olisiko helpottavaa tietää tarvitseeko yrityksenne tunnistaa taloudellinen toiminta, joka voidaan luokitella kestäväksi, sekä identifioida toiminta merkittävän haitan välttämisen periaatteiden mukaisesti? Testaa nyt täältä!

     Miten varmistat yrityksesi vaatimusten täyttymisen? Osallistu esittelyyn!

     Miten varmistat yrityksesi vaatimusten täyttymisen? Osallistu Ecobio Manager esittelyyn!

     Ilmoittaudu mukaan!

     Kestävän kehityksen asiantuntijamme käyvät esittelyssä läpi yritysten toiminnan vaatimusten hallinnan Ecobio Manager pilvipalvelussamme. Puolen tunnin esittelyn aikana näytämme oleellisemmat toiminnot ja hyödyt liittyen säädösseurantaan, kemikaalihallintaan ja riskinarviointiin.

      • Johdatko kestävän kehityksen tiimiäsi käyttäen lukuisia Exceleitä ja hakukoneita?
      • Haluatko hyödyntää digitalisoinnin edut yrityksen kestävässä kehityksessä?
      • Haluatko varmistaa vaatimusten täyttymisen, johtaa tavoitteitanne ja seurata tuloksianne?

     Saammeko esitellä Ecobio Managerin: Yrityksen kestävän kehityksen digitalisoimiseen erikoistunut uuden sukupolven liikekumppani.

     Ecobio Manager on edistyksellinen kestävän kehityksen SaaS-palvelu. Innovatiivinen ohjelmistomme ja ajantasaiset tietokantamme auttavat sinua vaatimusten täyttämisessä ja tuloksen parantamisessa – paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

     Esittelyn aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chatissa asiantuntijoillemme. Esittelyt ovat kaikille avoimet. Ilmoittauduthan käyttäen yrityssähköpostiosoitettasi.

     Maksuttomia suomenkielisiä esittelyitä järjestetään keskiviikkoisin kello 8.30-9.00. Tarkemmat päivämäärät löydät täältä

     Tervetuloa mukaan!

     Lue lisää Ecobio Managerista täältä.

     Käy myös katsomassa ladattavat webinaarimme nyt kotisivuiltamme!

     Nyt voit katsoa tallennetut webinaarimme juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii! Webinaarikirjastosta löydät sekä tulevat että tallennetut webinaarimme helposti!

     Löydät webinaarikirjaston täältä.