Home » Webinaari: Kestävästä kehityksestä tuli kriittinen osa yritysten arvonluontia – Toimi nyt!

Webinaari: Kestävästä kehityksestä tuli kriittinen osa yritysten arvonluontia – Toimi nyt!

 

Webinaaritallenne: Kestävästä kehityksestä tuli kriittinen osa yritysten arvonluontia – Toimi nyt!

Nyt katsottavissa Ecobion webinaari: Kestävästä kehityksestä tuli kriittinen osa yritysten arvonluontia – Toimi nyt!

Kestävä kehitys on juuri nyt erityisen ajankohtainen yritysten arvonluonnille. Yritysten näkökulmasta kestävän kehityksen merkittävin ajuri on asiakkailta tuleva markkinaehtoinen kysyntä näiden asioiden hyvälle hoidolle.

Trendin jatkuessa vahvana, nousee nyt kokonaan uusia ajureita yritysten kestävän kehityksen käytännön toimenpiteille. Yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tulee velvoittamaan monia yrityksiä kertomaan entistä seikkaperäisemmin kestävän kehityksen johtamisestaan. Samaan aikaan nyt meneillään oleva Venäjän kriisi ja reaktiot siihen muokkaavat merkittävästi mm. energiamarkkinaa sekä eräiden raaka-aineiden globaaleja virtoja kiihdyttäen mm. EU:n Vihreää Siirtymää, energia- ja materiaalitehokkuustoimia sekä kiertotalouden valtavirtaistumista.

Johda yrityksesi kestävän kehityksen elementit kuntoon

Ecobion ajankohtaiswebinaari käsittelee asioita, joissa yritysten kannattaa toimia heti saattaakseen kestävän kehityksen johtamisensa markkinoiden ja toimintaympäristön tilanteen edellyttämälle tasolle. EU:n uusista raportointivelvoitteista yrityksille seuraa tarve selvittää ja määritellä kestävän kehityksen johtamisen peruselementit kuntoon ennen niistä raportoimista. Samalla yritysten tulee määritellä oma roolinsa nyt uutta vauhtia saavassa EU:n Vihreässä Siirtymässä. Edelläkävijöille tämä tarkoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Webinaarin agenda

1.Kestävän kehityksen tilannekuva ja tulevaisuus tiivistetysti
2.Kestävä kehitys tuli pysyvästi yritysten arvonluonnin ytimeen
3.Olennaisuusarviointi luo perustan yrityksen tavoitteille ja tiekartalle
4.Mitä merkitsee olla toimialansa edelläkävijä kestävässä kehityksessä?
5.Mitä yritysten kannattaa tehdä nyt?

Puhuja

Henrik Österlund Ecobio Oy

Henrik Österlund

Sähköposti: henrik.osterlund@ecobio.fi

Puhelin: +358 (0)20 756 9457

 

Henrik Österlundilla on yli 20 vuoden käytännön työkokemus kestävän kehityksen johtamisesta yritysnäkökulmasta. Yritysvastuun olennaisuusarviointi, tiekartat ja strategiat sekä kestävän kehityksen raportointi ovat hänen luotsaamalleen Ecobion konsultointitiimille arkipäivää yritysten auttamisessa.

Österlund on kehittänyt myös elinkeinoelämän kestävän kehityksen yhteis- ja itsesääntelymalleja, esimerkkinä materiaalitehokkuuden sitoumus. Österlund on kokenut kestävän kehityksen johtamisen valmentaja ja vuorovaikutteisten työpajojen fasilitoija. Hänen otettaan kestävän kehityksen johtamiseen ilmentävät parhaiten ankkuroituminen asiakaslähtöiseen ajatteluun sekä jatkuvaan parantamiseen toiminnan kaikilla tasoilla.

Tilaa tallenne sähköpostiisi alta    Lähettämällä lomakkeen hyväksyn markkinointiviestinnän vastaanottamisesta koskien Ecobiota ja Ecobio Manageria sekä niiden palveluita, ja annan Ecobiolle luvan tallentaa ja käsitellä yllä toimitettuja henkilötietoja pyydetyn sisällön tarjoamiseksi. Voit lopettaa näiden viestien tilauksen milloin tahansa.


    Edited: 09.05.2022