Home » haitta-aineet

Avainsana: haitta-aineet

Pia Välitalo on Ecobion tuore tohtori!

Välitalo
Pia Välitalo väitteli aiheesta ”Toksisuus ja orgaaniset haitta-aineet – Monimutkaisten ympäristönäytteiden vaikutusperusteinen arviointi”. Vasemmalla normaali kalan alkio ja oikealla jätevesinäytteelle altistettu kalan alkio. © Pia Välitalo

Suomen ympäristökeskuksen SYKEn laboratoriokeskuksen ekotoksikologia ja riskinarviointi -ryhmässä (ELAB) väitöskirjatutkijana toiminut filosofian maisteri Pia Välitalo väitteli 26.7.2019 Aalto-yliopistossa aiheesta: ”Toksisuus ja orgaaniset haitta-aineet – Monimutkaisten ympäristönäytteiden vaikutusperusteinen arviointi”.

Ihmiskunta käyttää arvioilta noin 100 000 synteettistä kemikaalia, joista osa päätyy ympäristöön. Tällä hetkellä vain pientä osaa näistä kemikaaleista monitoroidaan. Haasteena on tunnistaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit.

Välitalon tutkimuksessa käytettiin kokonaisvaltaista vaikutusperusteista lähestymistapaa ympäristönäytteiden arvioinnissa. Vaikutusperusteiset menetelmät huomioivat myös tuntemattomat kemikaalit, muuntumistuotteet sekä seosvaikutukset. Tutkimuksessa arvioitiin kahdeksan jätevedenpuhdistamon vedenlaatua myrkyllisyyden ja orgaanisten haitta-aineiden osalta, mutta menetelmä on sovellettavissa myös erilaisiin näytematriiseihin.

Tutkimuksessa havaittiin, että vaikutusperusteisten menetelmien soveltaminen monimutkaisiin ympäristönäytteisiin tarjoaa arvokasta lisätietoja vedenlaadusta. Tulosten perusteella voitiin lisäksi todeta, etteivät perinteiset jäteveden puhdistustekniikat kokonaisuudessaan poista orgaanisia haitta-aineita tai toksisuutta jätevesistä. Paremman vedenlaadun saavuttaminen edellyttää sekä tarkempaa monitorointia että kehittyneempiä puhdistusmenetelmiä.

Aiheutuuko yrityksesi toiminnasta vesistöpäästöjä? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja autamme teitä selvittämään toimintanne vesistövaikutukset sekä viranomaisvelvoitteet:

info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.