Home » Vaarallisia kemikaaleja EU:n vientiä ja tuontia koskevan sääntelyn piiriin

Vaarallisia kemikaaleja EU:n vientiä ja tuontia koskevan sääntelyn piiriin

Euroopan kemikaalivirasto uutisoi viime viikolla lisänneensä 22 vaaralliseksi luokiteltua kemikaalia vientiä ja tuontia koskevan EU-sääntelyn piiriin. Kemikaalivirasto merkitsi 19 tuotetta, joiden sisältämät 22 vaarallista ainetta vaativat erillisen maastavienti-ilmoituksen PIC-asetuksen mukaisesti. Jos näitä kemikaaleja sisältäviä tuotteita halutaan viedä maasta, on vastaanottavan maan viranomaisille ilmoitettava asiasta ensin. Vaarallisiksi luokitelluista aineista 20 on sellaisia, että ne tarvitsevat luvan vientiin myös vastaanottavalta valtiolta. Uusi sääntö koskee tuotteita, jotka viedään maasta 1.9.2020 jälkeen.

Suurin osa vaarallisiksi luokitelluista kemikaaleista kuuluu PIC-asetuksen alle, sillä ne ovat EU:ssa kiellettyjä kasvintorjunnassa käytettyjä aktiiviaineita. Osa kemikaaleista on myös biosidiasetuksen mukaisesti tarkoin rajoitettuja aineita, joita saa käyttää vain muutamissa biosidivalmisteissa. Vaarallisiksi luokitelluista kemikaaleista imidaklopridia käytetään myös eläinlääkkeissä.

Kiellettyjen vientituotteiden määrää lisättiin

Vaarallisiksi luokitelluista kemikaaleista osa on PIC-asetuksen alaisia Rotterdamin yleissopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi tuholaistorjunnassa käytetty foraatti lisättiin EU:n vienti- ja tuontilainsäädännön piiriin, sillä siihen sovelletaan jo PIC-menettelyä. Myös teollisuuskemikaali heksabrosyklododekaani lisättiin PIC-listaan, mutta koska se sisältyi jo PIC-asetuksen V-liitteeseen, sen vienti EU:sta on jo valmiiksi kiellettyä.

Vaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien lisäksi PIC-asetuksen V-liitteeseen lisättiin useita elohopeaa sisältäviä tuotteita, joiden vienti EU:sta on jatkossa kiellettyä. Liitteeseen lisätyistä elohopeaa sisältävistä kemiallisista yhdisteistä kahta saa viedä EU:n ulkopuolelle vain laboratorioanalyysikäyttöä varten.

Euroopan kemikaalivirasto järjestää 24. syyskuuta virtuaalisen tapahtuman, jossa kerrotaan PIC-asetuksen laajuudesta ja vaatimuksista. Tapahtumassa selostetaan myös uuden säännöksen mukaisen tuonti- ja vienti-ilmoituksen tekoon liittyvistä toimenpiteistä.

Tarvitsetteko apua yrityksenne kemikaalien hallinnassa?

Ecobion kokeneet asiantuntijat auttavat teitä kemikaalivaatimusten täyttämisessä. Myös Ecobio Manager -palvelumme auttaa pitämään kemikaalihallintanne järjestyksessä ja ajantasaisena. Ota yhteyttä ja kysy lisää, miten palvelumme voivat auttaa juuri teidän yritystänne!

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

sales@ecobiomanager.com

puh. +358 (0) 207 569 450


Teksti: Mai Kärppä

Kuva: Shutterstock

Lähteet: https://echa.europa.eu/fi/-/22-hazardous-chemicals-added-to-eu-regulation-on-imports-and-exports