Home » CBAM – kaikki mitä sinun tulee tietää hiilirajamekanismista

CBAM – kaikki mitä sinun tulee tietää hiilirajamekanismista

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), eli hiilirajamekanismi, on EU uusi lainsäädäntö, jonka tavoitteena on estää hiilivuotoa ja edistää maailmanlaajuisia päästövähennyksiä. Isossa kuvassa se tukee EU:n nykyisiä ilmastotavoitteita. Niiden mukaisesti kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosenttia ja ilmastoneutraalius saavutetaan vuoteen 2050 mennessä.

Miksi CBAM on tärkeä?

CBAM on keskeinen työkalu EU ilmastopolitiikassa, sillä se varmistaa, että ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti. Se auttaa myös tasapainottamaan kilpailutilannetta EU:n markkinoilla, estäen samalla päästöjen siirtymistä EU ulkopuolelle. Hiilirajamekanismi ei kohdistu tiettyihin maihin vaan tiettyihin tuotteisiin. Hiilirajamekanismi tunnetaan myös nimellä hiilitullit. 

Ennen hiilirajamekanismin kehittämistä hiilivuodon riskiä on pyritty lieventämään jakamalla EU:n päästökauppajärjestelmässä tärkeimmille toimialoille osa päästöoikeuksista maksutta. Mekanisminin käyttöönoton edetessä ilmaisjaosta luovutaan asteittain. Mekanismilla pyritään varmistamaan, että EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden tuojat joutuvat maksamaan vastaavat hiilikustannukset tuontitavaroiden tuotesidonnaisista päästöistä. Tämän EU:n päästökauppajärjestelmän ja CBAMin yleisen periaatteen tarkoituksena on kannustaa sekä EU:ssa olevia että EU:n ulkopuolisia tahoja vähentämään päästöjään tasapuolisesti.

CBAM tuotteet

CBAM koskee useita EU:n  ulkopuolelta tuotavia tuotteita (tai niiden osia), kuten terästä, alumiinia, sementtiä, lannoitteita, vetyä ja sähköä. Näiden tuotteiden tuonti EU:n alueelle edellyttää CBAM-raportointia, joka varmistaa, että niiden hiilidioksidipäästöt on asianmukaisesti laskettu ja raportoitu.

CBAM-raportointi

Raportoinnissa kerätään ja toimitetaan tiedot tuotteiden hiilijalanjäljestä, jotta voidaan laskea niiden päästöihin perustuvat maksut. Tämä raportointi on olennainen osa vaatimusten täyttämistä. Raportoinnin edellytys on, että yritys saa faktapohjaista tietoa hankintaketjussaan olevilta toimittajilta. Yritysten tulee tehdä raportointi neljännesvuosittain. Se edellyttää toimivaa ja jatkuvaa tiedonkeruuta yritysten hankintaketjuista.

CBAM – vaikutukset ja hyödyt yrityksille

Mekanismi koskee yrityksiä, jotka tuovat EU:n ulkopuolelta energiaintensiivisiä tuotteita tai niiden osia.

Monilla yrityksillä on vaikeuksia ymmärtää ja toteuttaa lainsäädännön vaatimuksia, ja saada nopeasti lisäresursseja sekä asiantuntemusta vaatimusten täyttämiseen. Haasteena on myös se, kuinka kommunikoida näistä vaatimuksista hankintaketjunsa toimittajille. Tämä on erityisen haastavaa, koska asia on uusi ja hankintaketjun toimittajilla ei vielä ole laadittuna, laskettuna tai kerättynä tarvittavaa tietoa, jota yritys tarvitsee raportoinnissaan.

Raportointivelvoitteen avulla yritykset käyvät ympäristönäkökulmasta lävitse hankintaketjuaan, sen tietopuutteita ja toisaalta kyvykkyyttä sopeutumaan EU:n asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi yritys saa tarkennettua tietoa tuotteista tai niiden osista, jotta ne voivat tehdä ilmastoviisaampia valintoja, sillä vain niille on kysyntää tulevaisuuden EU:ssä.

 

CBAM-konsultointipalveluistamme täältä.