Home » Ecobio Webinaari: Elinkaariarviointi (LCA) hyödyt liiketoiminnalle

Ecobio Webinaari: 

Elinkaariarviointi  (LCA) – Hyödyt liiketoiminnalle

Elinkaariarvioinnin (LCA)  tulokset auttavat yrityksiä viestimään tuotteiden ympäristövaikutuksista omille asiakkailleen. Lisääntyvät ympäristöraportointi vaatimukset ja kuluttajien kasvava kiinnostus ympäristöystävällisiin tuotteisiin vahvistavat tarvetta ymmärtää omien tuotteiden tai palvelun ympäristövaikutukset.

LCA tarkastelee nimensä mukaisesti tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia koko elinkaaren aikana. 

LCA työskentelyprosessi on vakioitu ja se koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

1. tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely 2. inventaarioanalyysi (LCI),  3. vaikutusarviointi (LCIA), 4. tulosten tulkinta.

Ensin siis määritellään tavoitteet ja tulosten soveltamisala. Asetetut tavoitteet ohjaavat tekemistä kaikissa seuraavissa vaiheissa.

Elinkaariarviointi (LCA) – asiakasviestintä

Tuotteiden ympäristöominaisuuksista viestittäessä LCA takaa parhaan mahdollisen faktoihin perustuvan tietopohjan, mikä lisää asiakkaiden luottamusta. 

Tuotteiden ja palvelujen ympäristöviestintä jakautuu yleensä kahteen kategoriaan: yrityksille suunnattuun Business-to-Business (B2B) ja kuluttajille suunntattuun Business-to-Customer (B2C) viestinään. 

B2B viestintää varten LCA-lopputuloksena tuotettava EPD-ympäristöseloste on viestinään tarkoitettu määrämuotoinen dokumentti. EPD kokoaa LCA selvityksen tulokset ja muut keskeiset asiasisällöt tiiviiseen muotoon. Lue lisää EPD-ympäristöselosteesta täältä. 

Webinaarissa asiantuntijamme Aleksi Laurila avaa elinkaariarvioinnin hyötyjä, prosessia sekä EPD ympäristöselosteen sisältöä ja miten nämä tukevat liiketoiminnan kilpailukykyä.

Webinaarin agenda:

 • Tuotteiden ja palvelujen ympäristöinformaation ja LCA:n tarve 
 • LCA:n hyödyt liiketoiminnalle 
 • LCA tarkoittaa käytännössä
 • EPD ympäristöseloste, mitä ja miksi? 
 • Mitä yritysten kannattaa tehdä nyt? 

Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä chatissa asiantuntijoillemme.

KENELLE?

Webinaari on suunnattu kaikille joita kiinnostaa yritystoiminnan ympäristövaikutusten ymmärtäminen ja näiden tietojen hyödyntäminen kilpailukyvyn edistämisessä, joko tuotekehityksen keinoin tai viestinnällisesti.

TILAA TALLENNE ALTA!
  Lähettämällä lomakkeen hyväksyn markkinointiviestinnän vastaanottamisesta koskien Ecobiota ja Ecobio Manageria sekä niiden palveluita, ja annan Ecobiolle luvan tallentaa ja käsitellä yllä toimitettuja henkilötietoja pyydetyn sisällön tarjoamiseksi. Voit lopettaa näiden viestien tilauksen milloin tahansa.

  Puhuja: 

  Aleksi Laurila

  DI, Ympäristökonsultti