Home » Ecobion tiimi vahvistuu taas!

Ecobion tiimi vahvistuu taas!

Olemme innoissamme esitellessämme uuden jäsenemme Ecobion tiimissä. Tiina Paajanen liittyi joukkoomme vahvistamaan konsultointitiimiämme, tuoden mukanaan arvokasta osaamistaan. Hän tulee olemaan vastuussa biodiversiteettisolusta. Hänen asiantuntemuksensa tulee olemaan merkittävä lisäys työmme monimuotoisuuteen ja tehokkuuteen. Alla voit lukea enemmän Tiina Paajasen omista ajatuksista ja näkemyksistä liittyen hänen uuteen tehtäväänsä Ecobiolla.

Mitä tulit tekemään meille?

Olen johtava konsultti ja luonnon monimuotoisuustiimin vetäjä, eli vastaan Ecobion luonnon monimuotoisuuspalveluista ja autan asiakkaitamme luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tuon mukanani osaamista luonnon monimuotoisuuspalveluiden kehittämisestä, yritysten luontovaikutusten laskennasta ja luontojalanjäljen pienentämisestä sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvästä sääntely-ympäristöstä.

Miten Ecobion arvot resonoi?

Luonto ja eläimet ovat minulle tärkeä osa jokapäiväistä elämää, ja niiden puolesta työskentely on minulle erittäin merkittävää. Ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen opintoni ovat luoneet minulle vankan pohjan ratkaista aikamme ympäristöhaasteita talouden keinoin. Uskon vahvasti, että yritysten kestävä kasvu on tulevaisuuden liiketoiminnan edellytys. Ecobio kehittää ja laajentaa rohkeasti palveluita kohti luontovastuullisempaa liiketoimintaa osana kokonaisvaltaista ympäristövastuullisuustyötä.

Mitä odotuksia ja toiveita sinulla on tulevasta?

Haluan oppia kokeneilta ekologeilta, biologeilta ja maantieteilijöiltä sekä hyödyntää oppimaani organisaatioiden luonnon monimuotoisuuspalveluiden kehittämisessä asiakkaidemme hyväksi. Tulevaisuudessa yritykset laskevat luontojalanjälkensä ja toteuttavat toimenpiteitä luontovaikutusten vähentämiseksi – samalla tavalla kuin ilmastovaikutusten suhteen on jo tehty. Luonnon monimuotoisuus -tiimimme tulee olemaan avainasemassa tämän työn jalkauttamisessa ja valtavirtaistamisessa yrityksissä.