Home » Ensimmäiset pakolliset kestävyysraportit julki ensi vuonna – Säädösten vaikutusarviointi ei riittävän kattavaa, Henna Virkkunen toteaa.

Henna Virkkunen puhui Ecobion juhlaseminaarissa kestävyyssiirtymän supervoimat Kiasmassa. Virkkunen käsitteli EU lainsäädännön vaikutustenarviointia
– Meidän tulee mahdollistaa yrityksille bisnes case, Virkkunen painotti seminaariyleisölle

Ensimmäiset pakolliset kestävyysraportit julki ensi vuonna – Säädösten vaikutusarviointi ei riittävän kattavaa, Henna Virkkunen toteaa.

Euroopan unionin kestävyysraportoinnista on muodostumassa yrityksille valtava työtaakka. Vuoden 2025 alusta asteittain voimaan astuva velvoite yritysten kestävyysraportoinnille on haaste, joihin monessa yrityksessä haetaan vielä työkaluja.

 

Raportoinnin toteuttamisen monimutkaisuutta lisää prosessin digitaalinen luonne, tekniikan tohtori ja Ecobio Oy:n perustaja Sanna Perkiö toteaa.

–  Puhutaan kaksoissiirtymästä. Olemme siirtymässä digitaaliseen sekä kestävään yhteiskuntaan. EU unelmoi järjestelmästä, joka mahdollistaa digitaalisen kestävyyden tunnuslukujen tarkastelun sekä vertailun sidosryhmille. Onnistuessaan järjestelmä ohjaa taloutta vihreään tulevaisuuteen.

EU-tasolla halu kestävän ympäristöpolitiikan toteuttamiseen on edelleen vahva, vaikka ympäristöteemat ovat jääneet osittain turvallisuuskysymysten varjoon Venäjän hyökkäyssodan vuoksi, Europarlamentaarikko Henna Virkkunen selitti Ecobion Kestävyysraportoinnin supervoimat -seminaarissa 16. toukokuuta.

– Tänä päivänä esillä on hyvin vahvasti taloudellinen turvallisuus sekä kilpailukyvyn vahvistaminen. Nyt pyritään lisäämään kriittisten raaka-aineiden tuotantoa Euroopan unionin sisällä.

Kuluvalla kaudella Komissio on tuonut parlamentille 500 lakiesitystä, joista suuri osa liittyy vihreään siirtymään. Nopea aikataulu on johtanut siihen, ettei tuoreen säädännön vaikutuksia olla Virkkusen mukaan kyetty täysin ennustamaan.

– Läheskään kaikkeen ei olla pystytty tekemään riittävää vaikutusten arviointia. Ympäristövaikutuksia ja tuloksia on arvioitu. Kuitenkin taloudellisten sekä lainsäädännön päällekkäisyyden vaikutusten arviointia ei olla pystytty tekemään.

Perkiö on samoilla linjoilla. Päällekkäisyys ja raportointivelvoitteiden moninaisuus kuormittaa yrityksiä. Lisäksi kysymyksiä aiheuttaa raporttien tulkinta. Tulevaisuudessa tiedot kerätään EU:n yhteiseen ESAP-tietokantaan, mutta lisäksi tilintarkastustoimistojen asema muuttuu kestävyysraportoinnin varmentamisen siirtyessä niiden kattojen alle. Raportoinnin digitaalisuus avaa Perkiön mukaan kuitenkin myös valtavan, uuden yhtenäismarkkinan Euroopan unionin alueella.

– Tämä muutos vaatii oppimista, organisointia ja digitaalista lähestymistapaa. Uudenlaisia raportointijärjestelmiä tarvitaan jopa 100 000 yritykseen. Suomalaiset ovat upeasti terävimmässä kärjessä kehittämässä ratkaisuja haasteeseen.

ESAP-tietojärjestelmään kestävyysraportti tulee toimittaa muodossa, jota perinteinen taulukkolaskenta ei tue. Uusien teknisten ratkaisuiden myötä esiin nousevat myös tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet raportointia laadittaessa.

– EU:n tavoitteena on, että ESAP-tietokannassa tiedot merkitään tietyillä tunnuksilla vertailun helpottamiseksi. Eli siis uskokaa vain ja unohtakaa se Excel, sekä Word. Eikä konsulttiakaan voi sinne tietokantaan digitoida, Perkiö nauratti yleisöään seminaarissa.

Myös Virkkunen painotti suomalaista osaamista sekä määrätietoisuutta ympäristökysymysten ratkaisussa.

– Suomalaiset yritykset ovat olleet hyvin etukenossa tavoitteissa, joita on säädetty. Meillä nähdään se, että kestävyys ja vastuullisuus tuovat kilpailuetua.

 

Lisätietoja

Sanna Perkiö, hallituksen puheenjohtaja, Ecobio Oy

050 563 6651

sanna.perkio@ecobio.fi

Ecobio Oy tarjoaa kestävän kehityksen asiantuntijapalveluja ja Ecobio Manager -pilvipalvelua elinkeinoelämälle. Olemme Pohjoismaiden vanhin ympäristöjohtamiseen ja kestävän kehityksen palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Meidät on palkittu kahdesti innovatiivisuudestamme. Olemme toteuttaneet menestyksellä monia vaativien asiakkaiden uutuushankkeita jo vuodesta 1989 lähtien.

Ecobio – we help you balance business and nature.