Home » Kolme syytä, miksi tuotteen elinkaariarviointi on tärkeää

Kolme syytä, miksi tuotteen elinkaariarviointi on tärkeää

Miksi tuotteen elinkaariarviointi on tärkeää? Elinkaariarvioinnin (LCA) avulla voimme tehdä tietoisempia valintoja, pyrkiä vähentämään tuotteiden monimuotoisia ympäristövaikutuksia ja kehittää yrityksen liiketoimintaa. Kestävämpi tulevaisuus alkaa nykyisyyden hahmottamisesta ja korjaavien toimenpiteiden tekemisestä, joihin kaikkiin elinkaariarviointi on loistava perusta ja työkalu. 

1. Viestintä, viherpesu ja viherväittämät 

Tuotteiden aito ympäristöystävällisyys ja sitä tukevan tiedon paikkansa pitävyys ovat yhä ajankohtaisempia: EU:n toimet tuotteiden viherpesun kitkemiseksi ja viherväittämien selkeyttämiseksi jalkautuvat vähitellen kansalliseen lainsäädäntöön. Viherpesu voi johtaa sekä yrityksiä että kuluttajia harhaan ja kautta vääriin ostopäätöksiin. Käytännössä EU:n toimet tarkoittavat, että yritysten on pystyttävä sekä todistamaan ympäristöväitteidensä paikkansapitävyys että viestimään niistä paikkaansa pitävästi. Tähän tarvitaan tuotteiden elinkaariarviointia. 

2. Tuotekehitys, tuotannonkehitys ja toimitusketjut

Elinkaariarvioinnissa otetaan huomioon koko toimintaketju kaikkine välillisine ja välittömine vaikutuksineen. Se ei rajoitu vain tuotteen valmistusvaiheeseen, vaan kattaa myös käytön, kuljetuksen ja jätehuollon käytöstä poiston tai miten tuote hävitetään, mikäli LCA on rajattu riittävän kattavaksi. Tämä kokonaisvaltainen näkökulma auttaa ymmärtämään, miten eri vaiheet vaikuttavat ympäristöön. Tiedon pohjalta voidaan jo suunnitteluvaiheessa ymmärtää esim. materiaalivalintojen vaikutus lopputuotteen ympäristövaikutuksiin.

Tuotannonkehitys saa elinkaariarvioinnista tietoa esimerkiksi siitä, missä kohtaa prosessia ovat energia- tai vesisyöpöt kohdat, joiden kehittämiseen kannattaa ensitilassa laittaa paukkuja. Hankintojen kannalta toimitusketjujen kehittäminen ympäristönäkökulmasta on tärkeää, koska esimerkiksi komponenttien tai materiaalien raaka-aineet sekä niiden pitkät kuljetusmatkat saattavat olla lopputuotteen merkittävin ympäristörasitus. Tämä on pienennettävissä hankkimalla maantieteellisesti lähempänä olevia osia ja materiaaleja, unohtamatta niiden vihreämpiä vaihtoehtoja: esimerkiksi ns. vihreää terästä löytyy markkinoilta ja se on hyvä vaihtoehto perinteiselle teräkselle.  

3. Myynti  

Pohjoismaissa, jo Suomessakin, on ollut havaittavissa ilmiö, jossa isot yritykset tai ketjut haluavat pienemmiltä yhteistyökumppaneiltaan erilaisten tuotteiden tai niiden osien ympäristövaikutuksiin liittyvää faktatietoa. Niitä hyödynnetään isojen yritysten vastuullisuustyössä ja -raportoinnissa (CSRD), mutta ne myös ovat linjassa ison yrityksen tai ketjun koko liiketoiminnan strategian kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että isojen ketjujen toimittajaksi pääseminen tai julkisiin hankintoihin osallistuminen edellyttää yritykseltä LCA:n tuomien lukujen selvittämistä ja viestimistä esimerkiksi ympäristötuoteselosteen (EPD) muodossa. EPD on vapaaehtoinen dokumentti, joskin siitä on muodostumassa pohjoismaisilla markkinoilla myynnin edellytys. Lisäksi myynti hyötyy LCA:n tuomien lukujen markkinaedusta, mikäli oman yrityksen tuotteet ovat ympäristönäkökulmasta kilpailijaa paremmat. 

Elinkaariarviointi taipuu moneen ja sen käyttöönotto voidaan tehdä ensin yleisellä tasolla. Mitä enemmän tietoa kertyy, sitä syvemmälle ja laajemmalla tuotteiden elinkaariarviointia voidaan tehdä. 

Ota yhteyttä: