Home » Materiaalikatselmuksella kilpailukykyä

Materiaalikatselmuksella kilpailukykyä

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen materiaalitehokkuuden systemaattiseen arviointiin ja tehostamiskohteiden löytämiseen. Sen avulla tunnistetaan tuotantoprosessista ne vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja, ja samalla säästää merkittäviä määriä rahaa.

Materiaalitehokkuus edistää yrityksen kilpailukykyä parantamalla tuottavuutta ja vähentämällä tuotantokustannuksia. Materiaalikatselmus tarjoaa paitsi työkaluja laatujohtamisen tueksi, niin antaa myös tehokkuutta perinteisiin Lean-työkaluihin.

Materiaalikatselmuksen ajankohtaisuutta heijastelee EU:n kiertotalouspaketti, joka asettaa entistä suuremmat paineet resurssitehokkuudelle. Materiaalikatselmus tukee näitä tavoitteita ja edistää niiden saavuttamista. Kuten aiemmin energiakatselmuksien suhteen nähtiin, tuli ensin vapaaehtoisesta katselmuksesta sittemmin lakisääteinen pakko. Samansuuntaisia muutospaineita on myös materiaalikatselmuksen suuntaan. Motivan mallin mukaisiin materiaalikatselmuksiin voi saada TEM:ltä hankeavustusta jopa 40 % konsultin työ- ja matkakustannuksista.

Alkuun pääset esimerkiksi Motivan Materiaalitehokkuustestillä.

 

Nyt on siis syytä toimia materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään materiaalikatselmuksissa ja niihin liittyvissä kysymyksissä.  Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio – Säädösseuranta – Kemikaalihallinta