Home » REACH Compliance?

REACH Compliance?

Bevisa din överensstämmelse!

Utgången av REACH-registreringens sista tidsfrist i EU var 31.5.2018. Efter tidsfristen har ett så kallat REACH Declaration of Compliance -dokument blivit allt vanligare med vilket företag kan bevisa sin överensstämmelse med REACH lagstiftningens krav. Kravet på att bevisa sin överenstämmelse kommer från såväl myndigheter, kunder som andra intressenter. Bevisbördan gäller de företag som framställer eller importerar ämnen, men även nedströmsanvändare eftersom t.ex. ämnesbegränsningarna gäller alla aktörer i distributionskedjan.

Vad är ”REACH Declaration of Compliance”?

Med ett “REACH Declaration of Compliance” -dokument kan ett företag bevisa att de som företag eller de produkter de tillverkar eller importerar följer alla krav som ställs av REACH-lagstiftningen. Med hjälp av dokumentet kan man påvisa sin registreringsskyldighet, möjliga undantag från registreringsskyldigheten samt uppföljningen av begränsade ämnen. Det är upp till företaget om man vill ha två olika dokument, ett som riktar sig till kunder och ett till myndigheter, eller ett dokument som lämpar sig för alla intressenter.

Ämnesbegränsningarna är en väsentlig del av företagets överensstämmelse

Före man skriver ett intyg på företagets överensstämmelse är det bra att utreda vilka ämnesbegränsningar som gäller företaget. Utredningen går ut på att man går igenom alla kemikalier som används på företagets arbetsplatser eller i tillverkningen av egna produkter och tar reda på om de innehåller ämnen som är begränsade under REACH-lagstiftningen. Det finns tre olika kategorier av ämnesbegränsningar under REACH; ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC), begränsade ämnen och ämnen som kräver tillstånd. Företagen ska vara medvetna om vilka ämnen deras kemikalier innehåller och även tillsynsmyndigheten kan kräva en dylik utredning.

Är du intresserad av ett intyg på er överensstämmelse?

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller REACH-överensstämmelse. Vi hjälper dig att ta fram ett intyg på er överensstämmelse som även innehåller en ämnesbegränsningsutredning. I samband med ämnesbegränsningsutredningen får du ett Excel-verktyg för uppföljning av ämnesbegränsningarna samt en rapport som kan skickas t.ex. till myndigheterna. Vi skriver intyg på svenska, finska och engelska.

Ta kontakt med oss, vi hjälper dig:

info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.