Home » kulutus

Avainsana: kulutus

COVID-19 siirsi maailman ylikulutuspäivää kolmella viikolla

22 elokuuta vietetään ylikulutuspäivääLauantaina 22.8. vietettiin vuoden 2020 ylikulutuspäivää, joka tarkoittaa päivää, jolloin maailma on kuluttanut uusiutuvat luonnonvarat loppuun.

Kirjoitimme maaliskuussa blogin COVID-19-pandemian mahdollisista vaikutuksista ilmastonmuutokseen ja uusimmat tulokset näyttävät nyt, että pandemia on ainakin hetkellisesti pienentänyt ihmiskunnan ekologista jalanjälkeä. Tänä vuonna maailman ylikulutuspäivä oli kolme viikkoa myöhemmin kuin viime vuonna. Ylikulutuspäivän siirtyminen johtuu etenkin hiilidioksidipäästöjen ja kulutuksen vähentymisestä, COVID-19-pandemian takia. Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet mm. liikenteessä, teollisuudessa sekä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Tämä osoittaa sen, että kulutustottumusten muuttaminen kestävimmiksi on mahdollista lyhyessäkin ajassa.

Ylikulutuspäivä 2020 ja sen merkitys

Ylikulutuspäivä perustuu Global Footprint Networkin jo vuodesta 1970 tekemiin laskelmiin. Laskelma tehdään tuoreimpien YK:n tilastotietojen perusteella. Tänä vuonna YK:n tilastoja on täydennetty uusilla tiedoilla liittyen hiilidioksidipäästöihin, puutuotteiden kulutukseen ja ruokajärjestelmään.

”Maailman ylikulutuspäivä on laskennallisesti se päivä, jolloin kulutuksemme ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisista polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä yhden vuoden aikana” –WWF 2020

Vuoden 2020 laskelmien mukaan tarvittaisiin 1,6 maapalloa kattaaksemme tämänhetkisiä elämäntapojamme. Ihmiskunnan ekologisen jalanjäljen ennakoidaan tänä vuonna pienentyvän 9 prosenttia pandemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi.

Vaikka 22. elokuuta on keskimääräinen ylikulutuspäivä maailmassa, kukin maa ylittää oman ekologisen jalanjälkensä eri aikoina. Esimerkiksi Suomen ylikulutuspäivä oli arviolta jo 5. huhtikuuta. Jos kaikkialla maailmassa elettäisiin kun Suomessa, tarvitsisimme 3,6 maapalloa kattamaan luonnonvarojen tarpeen. Meillä on siis Suomessa vielä pitkä matka, ennen kun voimme todeta elävämme kestävästi, luonnonvaroja ja tulevia sukupolvia huomioon ottavasti.

COVID-19-pandemian aikana pienentynyt ekologinen jalanjälki antaa mittakaavaa toimille, joita kuluttajat, yritykset, poliitikot ja muut organisaatiot pitäisi tulevaisuudessa tehdä, jotta maapallomme resurssit olisivat riittävät ja ilmastonmuutoskriisiä saataisiin hallittua.

Asiantuntijoiden apua

Yrityksillä on merkittävä rooli kestävien kulutustapojen edistämisessä. Tarvitsetko apua vastuullisuuden kehittämisessä, ympäristöjärjestelmien ylläpitämisessä tai hiilijalanjälkilaskennassa? Ecobion kokeneet ympäristöasiantuntijat auttavat!

Ota yhteyttä:

info@ecobio.fi

+358 (0) 207 569 450


Teksti: Caisa Lindblom, Ecobio Oy

Kuva: Shutterstock

Lähteet:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/suomi-seisoo-silti-tanaan-vietetaan-ylikulutuspaivaa/d7e72f5d-bf18-4059-8315-d7280c5e2948

https://wwf.fi/uutiset/2020/08/maailman-ylikulutuspaiva-koittaa-elokuussa/

https://www.euronews.com/2020/08/22/explainer-today-is-earth-overshoot-day-here-s-what-it-means

Euroopan parlamentti julisti ilmastohätätilan

kuivuus ilmaston muutos ilmastohätätila

Euroopan parlamentti julisti torstaina ilmastohätätilan luvuin 429-225.

Euroopan parlamentin enemmistö päätyi tukemaan päätöstä, jossa hätätila -sanaa korostetaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämän lisäksi tullaan kirittämään EU-maiden johtajia vähentämään ilmaston lämpenemistä aiheuttavia päästöjä.

YK:n raportti paljasti aiemmin tällä viikolla, että maailman maat ovat pahasti jäljessä ilmastotavoitteista ja päästöt on saatava merkittävään laskuun heti. (Yle, Euroopan parlamentti)

Päätös tekee Euroopasta maailman ensimmäisen maanosan, jossa ilmastonmuutos on kirjattu hätätilaksi. Päätöslauselma ei velvoita EU-jäsenmaita, jotta siitä tulisi velvoite se pitäisi hyväksyä jäsenmaiden ministerineuvostoissa erikseen.

Euroopan parlamentti vaatii toimia myös komissiolta ja EU-jäsenmailta, jotta ilmastonmuutoksen vastaiset toimet saisivat riittävästi rahoitusta ja että Eurooppa olisi hiilineutraali vuonna 2050. (Helsingin sanomat) Tämä vaatisi 55% vähennystä päästöissä vuoteen 2030 mennessä (Euroopan parlamentti)

Komission tulee varmistaa, että kaikki uudet ehdotukset vastaavat tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpenemisen alle 1,5 °C:seen. (Euroopan parlamentti)

Samalla tänään perjantaina (29.11.2019) vietetään kansanvälistä kulutuspäivää (Black Friday) jossa kaupat alentavat hintojaan huomattavasti kulutuksen lisäämiseksi. Tavaroiden kulutus on yksi suurimpia ympäristöongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, aiheuttajia. Tämä on vain yksi esimerkki ilmastonmuutoksen aiheuttajista.

Ecobion asiantuntija-apua

Tarvitseeko yrityksesi apua ilmastonmuutoksen torjunnassa? Asiantuntijoillamme on aina viimeisin tieto keinoista ja velvoitteista yritysten ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyen.

Ota yteyttä

 

info@ecobio.fi

Henrik Österlund, konsultipalveluiden johtaja, Puhelin: 020 756 9457


Caisa Lindblom