Home » MARA

Avainsana: MARA

Uusi MARA-asetus on julkaistu

MARA-asetusta (VNa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, 843/2017) on uusittu maarakentamiseen sovellettavien jäteluokkien, haitta-aineiden raja-arvojen ja laadunvarmistusjärjestelmän kuvauksen osalta.

Asetuksen soveltamisalaan on lisätty käsitelty yhdyskuntajätteenpolton kuona, tiilimurske, asfalttimurske, valimohiekat, rengasrouhe sekä kalkki. Jätteiden sisältämät enimmäishaitta-ainepitoisuudet ovat asetettu jätejae- ja käyttökohdekohtaisesti. Esim. tuhkan enimmäismetallipitoisuus vaihtelee sen mukaan, mihin rakenteeseen tuhkaa käytetään.

Lisäksi muutoksessa painotetaan jätejakeiden luokituksen ja haitta-ainepitoisuuksien mittauksen laadunvalvonnan säännöllisyyttä ja vaatimustenmukaisuutta. Uusi MARA-asetus astuu voimaan 01.01.2018.

 

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään ympäristölainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

 

Ecobio Manager – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta