Home » Vaarallisten kemikaaliseosten luokittelussa, käyttöturvallisuustiedotteissa ja merkinnöissä havaittu vakavia puutteita

Vaarallisten kemikaaliseosten luokittelussa, käyttöturvallisuustiedotteissa ja merkinnöissä havaittu vakavia puutteita

käyttöturvallisuustiedote työntekijät

Euroopan kemikaalivirasto ECHA uutisoi 17.12.2019, että 44 % vaarallisista seoksista ei täytä luokittelu- ja merkintävaatimuksia.

Viranomaisten EU-laajuisessa Enforcement Forum projektissa (REF-6) tutkittiin tunnetusti vaarallisia aineita sisältäviä tuoteryhmiä, kuten pesuaineita, biosidejä, maaleja, liimoja ja ilmanraikastintuotteita. 43 %:ssa yrityksistä ja 44 %:ssa seoksista havaittiin puutteita. Seoksista 17 % oli luokiteltu virheellisesti. Karsinogeenisten, mutageenisten tai lisääntymisvaarallisten aineitten seoksista 9 % eivät noudattaneet EU:n harmonisoitua luokitusta. 33 %:ssa tuotteista oli virheelliset pakkausmerkinnät. Lisäksi 33 % käyttöturvallisuustiedotteista eivät olleet vaatimustenmukaisia.

Miksi oikeanlaiset merkinnät ovat tärkeitä?

Puutteelliset ja virheelliset merkinnät, luokitukset ja käyttöturvallisuustiedotteet johtavat siihen, että tuotteiden käyttäjät eivät voi käsitellä niitä turvallisesti. Tiedotteita arvioidessaan Ecobio on havainnut, että yritysten on esimerkiksi vaikea tunnistaa, milloin käyttöturvallisuustiedotteet eivät ole EU-lainsäädännön mukaisia. Ympäri maailmaa käytössä olevasta GHS-järjestelmästä huolimatta esimerkiksi USA:n ja EU:n luokitukset ja siten myös käyttöturvallisuustiedotteet voivat olla hyvinkin erilaisia. Tietoja EU:ssa vaarallisiksi luokitelluista aineosista on usein vaikea saada erityisesti EU:n ulkopuolelta. Myös ainetietojen saaminen pienille ainemäärille ja etenkin tutkimus- ja tuotekehityskemikaaleille on hyvin haasteellista.

Säädöstenmukaisuus on yritysten toiminnan edellytys ja vakavat rikkomukset voivat johtaa mm. uhkasakkoihin tai tuotteiden myynnin keskeyttämiseen tai kieltoon. EU:n kemikaalilainsäädäntöä valvovat kansalliset viranomaiset. (Tukes)

Ecobion asiantuntija-palvelut

Ecobio tarjoaa yrityksille apua EU:n vaatimusten mukaisten käyttöturvallisuustiedotteiden laadintaan, kääntämiseen ja pakkausmerkintöihin. Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä!

info@ecobio.fi


ECHAn uutinen