Home » You searched for reach

Etsi reach - 14 tulosta löytynyt

Mahdollisia muutoksia REACH ja CLP-lainsäädäntöihin – Vaikuta kommentoimalla!

...parantamiseksi (REACH) Yhdistää REACHin luvanvaraisuuteen ja rajoituksiin liittyvät järjestelmät yhdeksi (REACH) Lisätä uusi vaaraluokka esim. hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit (CLP) Selkeyttää vaatimuksia seosten ja joidenkin monimutkaisten yhdisteiden luokituksesta (CLP) Voit kommentoida...

Lue lisää

REACH Compliance?

...koskee aineiden valmistajien sekä maahantuojien lisäksi jatkokäyttäjiä, sillä esimerkiksi ainerajoitukset koskevat kaikkia toimitusketjun toimijoita. Mikä on “REACH Declaration of Compliance”? “REACH Declaration of Compliance” tai ”todistus REACH-vaatimustenmukaisuudesta” on asiakirja, jolla...

Lue lisää

REACH-asetuksen käyttöturvallisuustiedotteita koskevia vaatimuksia muutettu

REACH-asetuksen käyttöturvallisuustiedotteita (KTT) koskevia vaatimuksia on muutettu vastaamaan GHS-järjestelmän sääntöjä. Muutokset koskevat mm. UFI-tunnisteiden sijoittamista, nanomuotoja koskevien tietojen merkintöjä ja hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja seosten vaatimuksia. REACH-asetuksien muutos perustuu komission...

Lue lisää

Kemikaaliturvallisuuden ABC

...Se vaatii jokaista toimijaa toimitusketjussa tiedottamaan kemikaalien turvallisesta käytöstä ja antaa myös kuluttajille oikeuden kysyä yrityksiltä esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista. REACH-asetus EU:n REACH-asetuksella säädetään aineiden rekisteröintiin ja lupamenettelyyn...

Lue lisää

Tie kohti myrkytöntä ympäristöä saattaa tuoda muutoksia EU:n elintarvikekontaktimateriaali ja -tarvikelainsäädäntöön – Yli 44 vuotta vanha EU-säädös uudelleen arvioinnissa

...niitä ei tarvitse rekisteröidä REACH:in mukaan. Siksi uudistetussa REACH-asetuksessa niiden rekisteröinti vaaditaan, jos ne ovat toksikologisesti haitallisia. Tämä muutos vaikuttanee muovisiin materiaaleihin. Lisäksi REACH-asetusta uudistetaan pienten ja keskisuurten tonnimäärien osalta....

Lue lisää

Ecobion konsultointitiimi sai uuden kemikaaliasiantuntijan

...Valmistumiseni jälkeen työskentelin Euroopan kemikaalivirastossa aineiden REACH-rekisteröinnin parissa, keräten kokemusta etenkin IUCLID-ohjelman ja REACH-IT-järjestelmän käytöstä. Pyrin Ecobiolla konsulttina vahvistamaan yrityksen kemikaaliasiantuntemusta. Tietotekniikasta innostuvana henkilönä myös Ecobio Manager ja sen tuomat...

Lue lisää

ECHA:n tekemä kemikaaliturvallisuusraporttien tekninen tarkastus uudistuu

ECHA:n REACH-rekisteröintiaineiston toimittamisen osana tehtävä rekisteröintien tekninen täydellisyystarkastus (Technical Completeness Check, TCC) laajentuu. Laajennettu tarkastus koskettaa niin uusia rekisteröintejä kuin jo tehtyjen rekisteröintien päivityksiä. Kyseisen muutoksen oli tarkoitus tulla voimaan...

Lue lisää

Lataa maksuton SCIP-whitepaper

...hallinnasta. SCIP-whitepaper sisältää seuraavat osiot: Kenen pitää tehdä SCIP-ilmoitus? Miten SHVC-aineen pitoisuus lasketaan esineestä? Mitä tietoja vaaditaan? Miten tiedot toimitetaan? Mitkä ovat esineiden valmistajien ja EU-maahantuojien keskeisimmät REACH-velvoitteet? Hankalimmat SCIP-vaatimukset...

Lue lisää

ECHA ehdottaa kahdeksaa uutta ainetta SVHC-aineiden listalle

...niiden lisäämistä REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle. SVHC-aineita on kandidaattilistalla tällä hetkellä 211. Ehdotetut kahdeksan ainetta ja esimerkkejä niiden käytöstä: Lisätietoja aineista löytyy ECHAn verkkosivuilta, jonka kautta on mahdollista...

Lue lisää

Kahdeksan erityistä huolta aiheuttavaa ainetta lisätty kandidaattilistalle

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on laajentanut REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden kandidaattilistaa kahdeksalla uudella aineella 8.7.2021. Aineet, joilla saattaa olla vakavia ja usein peruuttamattomia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, voidaan määrittää...

Lue lisää