Home » EU:n kestävyysraportointistandardit määrittelevät raportoitavien yritysvastuutietojen minimitason

EU:n kestävyysraportointistandardit määrittelevät raportoitavien yritysvastuutietojen minimitason

EU:n kestävyysraportointistandardit (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) tarkentavat yritysten kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) velvoitteita. CSRD muuttaa yritysvastuuraportoinnin vapaaehtoisesta pakolliseksi ja laajentaa samalla raportoitavien yritysvastuutietojen määrää. CSRD tulee sovellettavaksi vuodesta 2024 alkaen, jonka jälkeen yritysvastuutietoja raportoidaan yksityiskohtaisesti määriteltyjen standardien mukaisesti.  Lue lisää CSRD:stä täältä.

Standardeja useiden eri sidosryhmien asiantuntijoiden kanssa valmistellut Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä EFRAG viimeisteli marraskuussa ensimmäisen setin EU:n kestävyysraportointistandardeista. Näiden 12 standardiluonnoksen perusteella komissio julkaisee lopulliset standardit viimeistään 2023 kesällä.  

Monialaiset, aihekohtaiset ja toimialakohtaiset EU:n kestävyysraportointistandardit  

EU:n kestävyysraportointistandardit määrittelevät yrityksille pakollisten yritysvastuutietojen minimitaso. Kaikki yritykset raportoivat kestävään yritystoimintaan liittyvien yleisten periaatteiden lisäksi  

  • strategiasta ja liiketoimintamallista 
  • kestävyysvaikutuksista
  • kestävyysriskeistä ja -mahdollisuuksista.  

Lisäksi aihekohtaisten kestävyysraportointistandardien mukaisesti raportoidaan olennaisia ESG-tietoja, eli  

  • ympäristöön (Environment),  
  • sosiaaliseen vastuuseen (Social) ja hallintotapaan (Governance) liittyvistä olennaisista aiheista.  

Valmisteltavana ovat myös toimialakohtaiset kestävyysraportointistandardit, joiden perusteella raportoidaan tietyille toimialoille relevanteista ESG-asioista.

Valmistaudu EU:n kestävyysraportointistandardien mukaiseen raportointiin 

Raportoinnin yhdenmukaistamisella lisätään yritysvastuutietojen avoimuutta ja vertailukelpoisuutta. Kestävyysraportointistandardeissa on otettu huomioon useita olemassa olevia kestävyysraportointia ja -tilinpitoa koskevia standardeja ja kehyksiä, kuten GRI, SASB, TCFD ja CDP*.  

Tämä mahdollistaa sen, että raportoivat yritykset voivat hyödyntää olemassa olevia käytäntöjään ja helpommin yhdenmukaistaa kestävyystietojensa raportointia EU:n raportointistandardien mukaiseksi.  

EU:n kestävyysraportointivelvoitteet ja standardit ovat uutta kaikille riippumatta siitä, onko yrityksesi kokenut toimija vastuullisuuden kentällä tai vasta aloittamassa yritysvastuuraportoinnin ensimmäistä kertaa. Ecobion asiantuntijat auttavat yritystäsi löytämään sopivan etenemistavan uusien yritysvastuuvelvoitteiden ja kestävyysraportointistandardien viitoittamalla tiellä.  

Ota yhteyttä jos sinulla on kysymyksiä.

Henrik Österlund Ecobio Oy

Henrik Österlund

Sähköpostilla: henrik.österlund@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 9457

 


GRI = Global Reporting Initiative  

SASB = Sustainability Accounting Standards Board  

TCFD = Task Force on Climate-Related Financial Disclosures  

CDP = Carbon Disclosure Project