Home » Turvallisuusneuvonantajan palvelut toimipaikoille

Turvallisuusneuvonantajan 

palvelut toimipaikoille 

Yrityksen on nimettävä turvallisuusneuvonantaja (TNA), jos yrityksella on vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetuksia sekä näihin kuljetuksiin liittyvää pakkaamista, kuormaamista tai muuta vaarallisten aineiden kuljetuksen (VAK) turvallisuuteen liittyvää toimintaa. 

Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla todistus Traficomin vastaanottamasta kokeesta, jolla osoitetaan henkilöllä olevan riittävä asiantuntemus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja hänelle säädetyistä tehtävistä.  

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus 

Toiminnanharjoittajan pitää nimetä vähintään yksi  turvallisuusneuvonantaja varmistamaan vaarallisten aineiden kuljetusten, pakkaamisen, kuormaamisen ja muun kuljetuksiin liittyvän toiminnan turvallisuus. Turvallisuusneuvonantaja voidaan nimetä yrityksen työntekijöistä, johdosta tai omistajista.  

Tehtävään voidaan myös nimetä yrityksen ulkopuolinen asiantuntija. Nimetyllä henkilöllä tulee olla suoritettuna Traficomin koe. Koe tulee uusia viiden vuoden välein. Vuoden 2023 alusta alkaen nimetty turvallisuusneuvonantaja tulee ilmoittaa Traficomille. 

Turvallisuusneuvonantajaa ei tarvitse nimetä, jos toiminnasta aiheutuu vain vähäistä vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle tai jos toiminta on satunnaista. Toiminnanharjoittajan on itse selvitettävä, tuleeko yrityksen nimetä turvallisuusneuvonantaja ja huomioitava toiminnan muutosten vaikutukset tarpeeseen.

Lisätietoja turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvoitteesta ja poikkeuksista löytyy asetuksesta vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta 274/2002  sekä VAK-laista 719/1994 

Turvallisuusneuvonantaja – tehtävät  

Turvallisuusneuvonantajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja seurata yrityksen VAK-toimintaa mm. selvittämällä keinoja turvallisuuden parantamiseksi ja edistämällä näiden keinojen käyttämistä. TNA:n tehtäviin kuuluu mm. huolehtia, että:  

 • VAK-määräyksiä noudatetaan 
 • VAK-toiminnassa neuvotaan ja opastetaan 
 • Raportoidaan ja seurataan onnettomuuksia, vaaratilanteita, läheltä-piti-tilanteita ja vakavia rikkeitä 
 • Yrityksen VAK-toiminnasta laaditaan vuosittainen kertomus.   

Ohjeita turvallisuusneuvonantajille löytyy Liikenne ja viestintäministeriön oppaasta  

Turvallisuusneuvonantajan palvelut Ecobiolla 

Aina yrityksellä ei ole henkilöstössään pätevää turvallisuusneuvonantajaa esimerkiksi toiminnan muutosten tai henkilöstömuutosten takia tai ei ole riittäviä resursseja tehtävien hoitamiseen tai kouluttautumiseen.  

Ecobio tarjoaa turvallisuusneuvonantajan palvelua yrityksille, joilla on vaarallisten aineiden maantiekuljetuksia. Asiantuntijoillamme on Traficomin voimassaoleva turvallisuusneuvonantajan todistus. Ecobion tarjoamia turvallisuusneuvonantajan palveluita ovat: 

 • Vuosikertomuksen laadinta 
 • Koulutukset henkilöstölle 
 • Kaluston, turvavarusteiden ja toiminta- ja käyttöohjeiden tarkastus 
 • Turvasuunnitelman laatiminen suuren riskin VAK-kuljetuksille 
 • VAK-neuvonta 
 • Kuljetusluokitukset ja muut vaatimukset 

Autamme myös käyttöturvallisuustiedotteiden kuljetustietojen laatimisessa. 

Keskustellaan lisää – lähetä meille viesti alta ja palaamme asiaan mahdollisimman nopeasti.


  Ota yhteyttä

  Anne Kallioinen

  Sähköpostilla: anne.kallioinen@ecobio.fi

  Puhelimella: +358 (0)20 756 2303

  Ecobio Oy asiantuntija Anne Kallioinen

  Tutustu myös muihin palveluihimme

  Yrityksen hiilijalanjälki

  YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

  Tutkimuspalvelut