Home » Ecobio Webinaari: Liiketoiminta kestävyysraportoinnin murroksessa

Ecobio webinaari:

Liiketoiminta kestävyysraportoinnin murroksessa

EU:n tuore kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) mullistaa liiketoimintaa ja yritykset joutuvat nopealla tahdilla ottamaan haltuun uusia velvoitteita kestävyystiedon käsittelyyn. Yritysjohdon tulee kyetä yhä syvemmin hahmottamaan vastuullisuuskysymyksiä ja niiden tuomia muutostarpeita, sillä CSRD edellyttää liiketoimintamallien tarkastelua, päivittämistä ja kehittämistä tulevaisuuden kestävyysvaatimusten mukaisiksi.

Tässä webinaarissa perehdymme CSRD:n tuomiin muutoksiin yrityksille, kuten teknologiatarpeisiin, talouden ja vastuullisuusfunktioiden yhteistyöhön, vastuullisuusosaamisen kehittämiseen, kestävyyden strategiseen asemaan ja sidosryhmien kanssa käytävää vuorovaikutukseen.

Käsittelemme myös käytännön esimerkkien kautta, kuinka johto voi omaksua proaktiivisen roolin muutosten hallinnassa, ja miten kestävyysmurros tuo organisaatossa eri rooleissa työskenteleville uusia vastuita.

Aika: 17.6.2024 klo. 15.00-16.00

Ilmoittaudu mukaan!

Webinaarin Agenda: 

  • CSRD strategisena ja muutosta luovana hankkeena

  • Teknologian hyödyntämisen merkitys kestävyysmurroksessa

  • Sidosryhmävuorovaikutuksen rooli kestävyysraportoinnissa

  • Vastuullisuusosaamisen kehittäminen ja erilaiset roolit organisaation kestävyysmurroksessa

Kenelle webinaari on suunnattu?

  • Vastuullisuustiimit 
  • Talousammattilaiset ja talousjohtajat 
  • Hallitusten ja johtoryhmien jäsenet 
  • Viestintätiimit 
  • Kestävyysraportoinnista vastuussa olevat henkilöt 

Aika: 17.6.2024 klo. 15.00-16.00

Puhujat: 

Henrik Österlund Ecobio Oy

Henrik Österlund 

Johtava konsultti (DI), 20 vuoden työkokemus kestävän kehityksen parissa. Henrikillä on vahva tausta johtoryhmien kouluttamisessa ja kestävän kehityksen johtamisen parissa. 

Annu Haaranen

Johtava konsultti (YTM), 10 vuoden työkokemus liiketoiminnan kehittämisen parissa. Annu on kokenut osaaja muutosjohtamisessa ja yritysten sosiaalisessa vastuullisuudessa.  

Mari Sillanpää

Konsultti (KTM), työskentelee Ecobiolla CSRD raportoinnin ja EU-taksonomian parissa.