Home » Kestävyyssiirtymä vaikuttaa läpi arvoketjun – Keskon vastuullisuusjohtaja Riikka Joukio painottaa yhteistyön merkitystä

Riikka Joukio Keskon vastuullisuusjohtaja puhumassa Ecobion seminaarissa

Kestävyyssiirtymä vaikuttaa läpi arvoketjun – Keskon vastuullisuusjohtaja Riikka Joukio painottaa yhteistyön merkitystä

Keskon tie vastuullisempaan liiketoimintaan, Riikka Joukio Ecobion Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö- seminaarissa

Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio toi Ecobion Kiasmassa 16.5. 2024 järjestettyyn Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö –seminaarin keskusteluun rautaista kokemusta. Joukio esitteli seminaariyleisölle, kuinka vastuullisuustyö näkyy Keskon arjessa.

Vastuullisuus on ollut osa Keskon arkea jo pitkään

– Vastuullisuus on ollut Keskon toiminnan ytimessä jo vuosikymmeniä ja on osa kasvustrategiaamme. Kesko on muun muassa mukana tärkeimmissä kestävän kehityksen indekseissä.

Vastuullisuuteen liittyvää sääntelyä on tullut voimaan valtavasti ja muun muassa kestävyysraportointi CSRD on vain yksi pala kokonaisuutta. Pian ESG-dataa on kuljetettava koko arvoketjun läpi. On siis selvää, että digitalisaatiolle on tarvetta kokonaisuuden hallinnassa.

– Data on sijoittajille tärkeää ja sijoittajat puolestaan meille, olemmehan suuri pörssiyritys. Toisaalta myös henkilöstö kyselee erittäin aktiivisesti vastuullisuudesta. Ja asiakkaathan ovat ykkösjuttu, myös he vaativat entistä enemmän tietoa.

Keskon oman toiminnan päästöt ovat pieniä verrattuna myytävien tuotteiden elinkaaren aikaisiin päästöihin. Joukion mukaan Keskolla halutaan nyt haastaa tavarantoimittajia asettamaan itselleen tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet. Lisäksi asiakkaiden kannustaminen vastuullisiin valintoihin on tärkeää.

– Totta kai omat päästömme pitää saada nollaan, mutta merkityksellistä on koko arvoketjuun vaikuttaminen ja vastuullisuuden lisääminen.

Kestävyyden on kuljettava läpi arvoketjun

Hankintaketjujen kestävyystyötä on tehty pitkään liittyen riskiraaka-aineisiin. Nyt työn alla on EU:n metsäkatoasetuksen vaatimuksiin vastaaminen. Kuten kestävyysraportointi, vaatii tämäkin hanke tuekseen paljon dataa. Myytävien tuotteiden mukana tulee kulkea huolellisuusvelvoitevakuutus sekä tarkkaan määriteltyjä tuotetietoja. Nämä tiedot tulee kuljettaa arvoketjun läpi.

– Tämä ei Excelillä onnistu, vaan on kehitettävä hyvät järjestelmät, joilla tieto saadaan ketjussa kulkemaan. Meillä tällaista ei valmiiksi ole. Odotamme myös kumppaneiltamme, että he valmistautuvat sääntelyyn ja tietävät, kuuluvatko heidän tuotteensa asetuksen piiriin.

Kesko tulee myös ensi vuoden alusta alkavan CSRD-raportoinnin piiriin ensimmäisten yritysten joukossa. Vaikka vastuullisuustyötä on Keskolla pitkään tehty, on kyseessä silti suuri haaste.

– Olemme ottaneet työhön laajasti mukaan henkilöstöä. Hyvä puoli on se, että vastuullisuusosaaminen yrityksissä kasvaa, kun raportointityötä tehdään yhdessä.

Muutoksia on EU-tasolla tulossa myös viherväitteisiin uuden Green claims -direktiivin myötä. Tulevaisuudessa ympäristöväitteiden esittämiselle asetetaan vähimmäisvaatimukset. Toisin sanoen ympäristöväitteen on perustuttava tieteellisen näyttöön ja sen tule olla todennettu.

Kestävyysdataa voidaan hyödyntää myös asiakkaiden palvelussa

Joukio painottaa datan monikäyttöisyyttä. Sama data tarjoaa Keskolle mahdollisuuden laajaan kestävyysraportointiin ja vastuullisuuteen sekä tukee myös tavarantoimittajia toiminnan suunnittelussa. Lisäksi datan avulla voidaan tuottaa asiakkaille palveluita.

– K-ruoka sovelluksella pystyi aiemmin tutkimaan, paljonko rahaa asiakas käytti ostoksiin. Myöhemmin mukaan tulivat kotimaisuusaste, hiilijalanjälki ja nyt pyrimme tarjoamaan tukea terveellisiin valintoihin sekä hyvinvointitavoitteiden asettamiseen.

Puheenvuoronsa lopuksi Joukio tahtoi painottaa yhteistyön merkitystä ison haasteen taklaamisessa.

– Summa summarum, kiristyvä vastuullisuussääntely vaatii käytännön toimia. Transitiota on tehtävä ja tämä vaatii paljon dataa ja tiedon hallintaa. Tästä ei voida selviytyä yksin, vaan tarvitaan yhteistyötä arvoketjun läpi. Uudistus mahdollistaa sen, että hyvistä teoista saadaan krediittiä.

Lue lisää: Sujuvaa kestävyysraportointia Ecobio Managerin avulla

Kuluvana vuonna 2024 Ecobio juhlistaa 35 vuoden mittaista taivaltaan kestävän kehityksen uranuurtajana. Osana juhlavuotta järjestimme Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö -seminaarin. Seminaarissa ääneen pääsivät europarlamentaarikko Henna Virkkunen, Ecobion perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Sanna Perkiö, Keskon vastuullisuusjohtaja Riikka Joukio sekä Turun Yliopiston tulevaisuudentutkimuksen professori, Markku Wilenius.

Haluamme jakaa kanssanne nämä inspiroivat puheenvuorot artikkelisarjan muodossa.

Lue myös:

Loikka kestävämpään tulevaisuuteen – Markku Wilenius

Kestävyysraportointi digimuotoon! – Sanna Perkiö

Huima määrä ympäristölakeja– Henna Virkkunen