Home » kaatopaikkadirektiivi

Avainsana: kaatopaikkadirektiivi

EU:n jätepaketti hyväksytty

Tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja nostaa jätteiden kierrätysastetta

Euroopan neuvosto hyväksyi 22.5.2018 kiertotalouspakettiin sisältyvän jätepaketin, jonka tarkoituksena on parantaa jätehuoltoa ja nostaa jätteiden kierrätysastetta. Erityisesti kaatopaikoille ja polttoon menevien jätteiden määrää halutaan vähentää. Virallisesti muutos astuu voimaan kesäkuussa. Jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa toimeenpanna direktiivien muutokset kansallisessa lainsäädännössä.

Suurimmat muutokset tulevat koskemaan jäte-, pakkaus- ja kaatopaikkadirektiivejä. Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulee olla 55 % vuonna 2025, 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035. Uusiin tavoitteisiin päästään tehostamalla jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä. Kotitalouksien biojätteelle tulee järjestää erilliskeräys tai kompostointi paikan päällä 31.12.2023 mennessä, sekä vaaralliselle jätteelle ja tekstiilijätteelle erilliskeräys vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi jätteiden loppusijoitusta muutetaan niin, että läjitysalueille ei enää vuoden 2030 jälkeen hyväksytä mitään kierrätettäviä tai hyödynnettäviä jätteitä.

Myös Suomessa yhdyskuntajätteiden ja pakkausjätteiden lajittelua ja erilliskeräystä on tehostettava merkittävästi kotitalouksissa ja  elinkeinotoiminnassa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Tällä hetkellä yhdyskuntajätteestä kierrätetään 35-40 %. Tehostusta tarvitaan erityisesti muovi- ja puupakkausten kierrätyksessä, sillä näitä koskevat tavoitteet nousevat suhteessa eniten verrattuna Suomen nykyisiin kierrätysasteisiin.

Lue lisää aiheesta ympäristöministeriön tiedotteesta: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Jatedirektiiveista_alustava_sopu_EUssa__(45460)

Autamme mielellämme

Mietityttävätkö muuttuvat jätedirektiivit? Autamme mielellämme kaikissa jätealan säädöksiin ja velvoitteisiin liittyvissä asioissa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.